intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng nghiên cứu

Xem 1-20 trên 22989 kết quả Bài giảng nghiên cứu
 • Bài giảng Nghiên cứu thị trường dành cho nhà quản trị Marketing giúp người học hiểu rõ các bước cơ bản của quy trình nghiên cứu thị trường; hiểu rõ cách xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu; nắm vững cách xây dựng kế hoạch nghiên cứu; hiểu rõ các loại nghiên cứu thị trường và tình huống áp dụng.

  pdf55p womanhood911_07 05-11-2009 1403 691   Download

 • Bài giảng nghiên cứu thị trường chương 2 nghiên cứu thị trường. Khách hàng quyết định sự tồn của doanh nghiệp, Mục tiêu: hiểu biết khách hàng, nhu cầu, thị hiếu, lượng cầu. Xác định khách hàng, những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng, phân tích các thói quen mua hàng .

  pdf10p iiduongii5 18-04-2011 539 189   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu thị trường dành cho nhà quản trị maketing giúp bạn hiểu rõ các bước cơ bản của quy trình nghiên cứu thị trường, hiểu rõ cách xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu, hiểu biết về các phương pháp thiết kế bảng hỏi, chọn mẫu, thu thập và xử lý thông tin, trình bày bản báo cáo.

  pdf55p transang3 29-09-2012 344 124   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu bệnh chứng trình bày đại cương về nghiên cứu bệnh chứng, các vấn đề cần thiết kế & thực hiện trong nghiên cứu bệnh chứng, thu thập thông tin về bệnh, thu thập thông tin về bệnh và tiếp xúc, lí giải kết quả nghiên cứu bệnh chứng. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Y.

  pdf38p qlngoc 17-05-2014 227 44   Download

 • Nối tiếp phần 1 "Bài giảng Nghiên cứu marketing" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để biết được về việc thu thập dữ liệu định lượng; phân tích dữ liệu định lượng;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf61p codon_09 21-03-2016 219 36   Download

 • Di truyền Y học là ngành khoa học vận dụng những hiểu biết về di truyền học người vào Y học, giúp cho việc giải thích, chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế các bệnh, tật di truyền và điều trị trong một số trường hợp bệnh lí. Để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo bài giảng Nghiên cứu Di truyền Y học sau đây

  ppt46p hoanglongthanhkiemsu 15-05-2015 115 30   Download

 • Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 5: Phương pháp chọn mẫu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được các khái niệm, các vấn đề cần giải quyết đối với một cuộc điều tra mẫu, quy trình chọn mẫu, sai số trong điều tra chọn mẫu, chọn mẫu trực tuyến. Mời các bạn tham khảo.

  pdf60p doinhugiobay_11 15-01-2016 116 28   Download

 • Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 4: Thiết kế nghiên cứu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được thế nào là thiết kế nghiên cứu, biết được các loại thiết kế nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf68p doinhugiobay_11 15-01-2016 123 26   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu đoàn hệ trình bày đại cương về nghiên cứu đoàn hệ, các kiểu nghiên cứu đoàn hệ, nghiên cứu đoàn hệ tiền cứu, nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu, nghiên cứu đoàn hệ lồng ghép với nghiên cứu bệnh chứng, thiết kế nghiên cứu đoàn hệ, lưu ý trong thiết kế đoàn hệ, phân tích kết quả nghiên cứu đoàn hệ,... Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Y.

  pdf44p qlngoc 17-05-2014 218 22   Download

 • Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 2: Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của việc xác định vấn đề nghiên cứu, xác định vấn đề, hình thành đề cương nghiên cứu marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf44p doinhugiobay_11 15-01-2016 153 22   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing do TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến và Ths. Hoàng Lệ Chi biên soạn và hiệu chỉnh nhằm phục vụ việc nghiên cứu môn học Nghiên cứu Marekting của sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thong với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về nghiên cứu marketing. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 của bài giảng.

  pdf41p codon_09 21-03-2016 78 22   Download

 • Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 7: Phương pháp phân tích dữ liệu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được các quy trình: Chuẩn bị dữ liệu, các loại phân tích thống kê, phân tích mô tả, phân tích khác biệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf68p doinhugiobay_11 15-01-2016 71 21   Download

 • Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 3: Những vấn đề đo lường và thiết kế bảng câu hỏi" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề đo lường trong nghiên cứu Marketing, thiết kế bảng câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf57p doinhugiobay_11 15-01-2016 86 20   Download

 • Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 6: Phương pháp thu thập dữ liệu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được các khái niệm và phương pháp phân loại dữ liệu, dữ liệu thứ cấp, dữ liệu sơ cấp. Mời các bạn tham khảo.

  pdf59p doinhugiobay_11 15-01-2016 88 20   Download

 • Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 8: Phân tích dữ liệu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được: Các loại phân tích thống kê, kiểm định tương quan, tiến trình phân tích, phân tích Chi-Square, phân tích hồi quy nhị biến,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf62p doinhugiobay_11 15-01-2016 85 19   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Giới thiệu khái quát về nghiên cứu marketing, xác định vấn đề nghiên cứu marketing, thu thập thông tin thứ cấp, phương pháp quan sát và thử nghiệm, phương pháp phỏng vấn, chọn mẫu nghiên cứu,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 262 19   Download

 • Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 1: Tổng quan về nghiên cứu Marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở của nghiên cứu, thiết lập giả thuyết trong nghiên cứu, nghiên cứu Marketing là một bộ phận của Marketing, nghiên cứu Marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf28p doinhugiobay_11 15-01-2016 79 18   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu thị trường gồm có những nội dung chính sau: Hệ thống thông tin tiếp thị, nghiên cứu thị trường, các phương pháp nghiên cứu chính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt33p tangtuy18 12-07-2016 83 17   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu khoa học ở trường trung học của Quách Tất Kiên trình bày về quy trình nghiên cứu khoa học của học sinh trung học. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về nội dung này, với các bạn chuyên ngành Giáo dục thì đây là tài liệu hữu ích.

  ppt36p cocacola_09 23-11-2015 90 16   Download

 • Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 9: Phân tích dữ liệu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được: Phân tích nhân tố, phân tích cụm, viết báo cáo kết quả nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf56p doinhugiobay_11 15-01-2016 82 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng nghiên cứu
p_strCode=baigiangnghiencuu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2