intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý sản xuất

Xem 1-20 trên 814 kết quả Bài giảng Quản lý sản xuất
 • Bài giảng "Quản lý sản xuất và tác nghiệp 1 - Chương 1: Giới thiệu chung về quản trị sản xuất và tác nghiệp" cung cấp cho người học: Khái niệm và chức năng quản trị sản xuất và tác nghiệp, các lĩnh vực ra quyết định trong quản trị sản xuất tác nghiệp, xu hướng phát triển của quản trị sản xuất và tác nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p doinhugiobay_14 29-01-2016 129 22   Download

 • Bài giảng "Quản lý sản xuất và tác nghiệp 1 - Chương 2: Lập kế hoạch công suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Hoạch định công suất, lý thuyết quyết định trong lựa chọn công suất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p doinhugiobay_14 29-01-2016 69 14   Download

 • Bài giảng "Quản lý sản xuất và tác nghiệp 1 - Chương 6: Thiết bị hệ thống công việc" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về thiết kế hệ thống công việc, đo lường công việc theo phương pháp bấm giờ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf9p doinhugiobay_14 29-01-2016 84 6   Download

 • Bài giảng "Quản lý sản xuất và tác nghiệp 1 - Chương 3: Bố trí mặt bằng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, tầm quan trọng và sự cần thiết của bố trí mặt bằng, các loại quy trình xử lý, các kiểu bố trí cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf11p doinhugiobay_14 29-01-2016 75 5   Download

 • Bài giảng "Quản lý sản xuất và tác nghiệp 1 - Chương 5: Mô hình vận tải" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung, tiếp nhận giải pháp ban đầu, kiểm tra sự tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p doinhugiobay_14 29-01-2016 58 5   Download

 • Bài giảng "Quản lý sản xuất và tác nghiệp 1 - Chương 4: Lựa chọn địa điểm" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự cần thiết và tầm quan trọng của các quyết định địa điểm, mục tiêu và các lựa chọn địa điểm, những yếu tố tác động đến các quyết định lựa chọn địa điểm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf7p doinhugiobay_14 29-01-2016 58 4   Download

 • Bài giảng "Quản lý sản xuất và tác nghiệp 1 - Chương 7: Kiểm soát chất lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề cơ bản của kiểm tra chất lượng, kiểm soát chất lượng trong quy trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf9p doinhugiobay_14 29-01-2016 69 4   Download

 • Bài giảng Quản lý sản xuất và tác nghiệp 1 - Chương 3 trình bày những nội dung liên quan đến bố trí mặt bằng. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung cơ bản sau: Khái niệm, tầm quan trọng và sự cần thiết của bố trí mặt bằng; các loại quy trình xử lý; các kiểu bố trí cơ bản. Mời tham khảo.

  pdf11p youcanletgo_03 14-01-2016 65 16   Download

 • Bài giảng Quản lý sản xuất và tác nghiệp 1 - Chương 5 giới thiệu về các mô hình vận tải. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Tiếp nhận giải pháp ban đầu, kiểm tra sự tối ưu, tiếp nhận giải pháp cải thiện, các trường hợp đặc biệt, sử dụng mô hình vận tải trong các quyết định địa điểm, mô hình vận tải và bài toán cực đại.

  pdf14p youcanletgo_03 14-01-2016 60 10   Download

 • Bài giảng Quản lý sản xuất và tác nghiệp 1 - Chương 6 trang bị cho người học những hiểu biết về thiết kế hệ thống công việc. Chương này gồm có những nội dung sau: Giới thiệu chung về thiết kế hệ thống công việc, đo lường công việc theo phương pháp bấm giờ, lấy mẫu công việc, đường cong kinh nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p youcanletgo_03 14-01-2016 62 10   Download

 • Bài giảng Quản lý sản xuất và tác nghiệp 1 - Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức về kiểm soát chất lượng trong quy trình sản xuất. Chương này gồm có những nội dung: Các vấn đề cơ bản của kiểm tra chất lượng, kiểm soát chất lượng trong quy trình, sơ đồ kiểm soát cho các biến động định lượng, sơ đồ kiểm soát cho các biến động định tính, kiểm tra theo chuỗi đặc thù, khả năng của quy trình. Mời tham khảo.

  pdf9p youcanletgo_03 14-01-2016 59 9   Download

 • Bài giảng Quản lý sản xuất và tác nghiệp 1 - Chương 2 trang bị cho người học những kiến thức về lập kế hoạch công suất. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Hoạch định công suất, lý thuyết quyết định trong lựa chọn công suất, đánh giá các giải pháp thay thế về công suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p youcanletgo_03 14-01-2016 57 5   Download

 • Bài giảng Quản trị sản xuất trình bày các nội dung quản trị sản xuất và vai trò, nhiệm vụ của nhà quản trị trong chức năng sản xuất, tổ chức sản xuất, bố trí sản xuất, quản lý sản xuất, chiến lược sản xuất, hoạch định sản xuất, quản trị vật liệu, quản trị tồn kho, hoạch định nhu cầu vật liệu, lập tiến độ và kiểm soát sản xuất. Phần 1 của tài liệu gồm nội dung từ chương 1 đến chương 3.

  pdf44p hoa_loaken91 26-05-2014 298 108   Download

 • Bài giảng Quản trị sản xuất trình bày các nội dung quản trị sản xuất và vai trò, nhiệm vụ của nhà quản trị trong chức năng sản xuất, tổ chức sản xuất bố trí sản xuất, quản lý sản xuất, chiến lược sản xuất, hoạch định sản xuất, quản trị vật liệu, quản trị tồn kho, hoạch định nhu cầu vật liệu, lập tiến độ và kiểm soát sản xuất. Phần 2 của tài liệu gồm nội dung từ chương 4 đến chương 10.

  pdf29p hoa_loaken91 26-05-2014 184 83   Download

 • Nhằm giúp cho các bạn sinh viên và giáo viện có thêm tài liệu tham khảo cho quá trình học tập và giảng dạy. Dưới đây là bài giảng Quản trị sản xuất chương 4: Quản lý kỹ thuật trình bày về ý nghĩa của quản lý kỹ thuật, nội dung quản lý kỹ thuật, bảo trì máy móc thiết bị, phạm vi công tác bảo trì.

  ppt10p lehanhtuyet 17-07-2014 275 73   Download

 • Bài giảng Quản trị sản xuất gồm 8 chương trình bày lý thuyết căn bản về quản trị sản xuất như: giới thiệu chung về quản trị sản xuất, dự báo nhu cầu sản xuất, lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch định công suất, định vị doanh nghiệp, bố trí sản xuất trong doanh nghiệp, hoạch định tổng hợp, quản trị hàng dự trữ.

  pdf132p big_12 06-06-2014 187 70   Download

 • Bài giảng Quản trị sản xuất gồm 7 chương. Nội dung bài giảng trình bày các vấn đề về khái quát về quản trị sản xuất, tổ Chức sản xuất, bố trí sản xuất, quản Lý kỹ thuật, hoạch định tổng hợp, quản trị vật liệu, quản trị tồn kho nhu cầu độc lập.

  ppt121p hoa_dai91 25-06-2014 141 55   Download

 • Bài giảng Nguyên lý sản xuất vacxin thú y nêu lên định nghĩa vacxin; yêu cầu về nhân sự và cơ sở vật chất đối với việc sản xuất vacxin thú y. Bên cạnh đó, bài giảng còn giúp cho các bạn biết được quy trình sản xuất vacxin thú y. Mời các bạn tham khảo.

  ppt31p cocacola_10 08-12-2015 159 28   Download

 • Chương 4 Quản trị hàng tồn trữ thuộc Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp nhằm trình bày về khái niệm, vai trò và phân loại hàng tồn trữ , các loại chi phí tồn trữ. Tồn kho là bất kỳ nguồn nhàn rỗi nào được giữ để sử dụng trong tương lai. Bất kỳ lúc nào mà ở đầu vào hay đầu ra của một công ty có các nguồn không sử dụng ngay khi nó sẵn sàng, tồn kho sẽ xuất hiện.

  ppt15p sms_12 07-05-2014 115 21   Download

 • Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 1: Những vấn đề chung về quản trị sản xuất và dịch vụ có nội dung trình bày về: một số khái niệm cơ bản, mục tiêu và vai trò của quản trị sản xuất và dịch vụ, lịch sử hình thành lý thuyết quản trị sản xuất và dịch vụ, các nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất và dịch vụ.

  pdf12p lg123456 11-04-2014 101 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Quản lý sản xuất
p_strCode=baigiangquanlysanxuat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2