Biên lai thu tiền phạt

Xem 1-20 trên 160 kết quả Biên lai thu tiền phạt
 • Tài liệu tham khảo văn bản luật về thủ tục hành chính - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN LAI THU TIỀN THI HÀNH ÁN

  doc7p longthanh65 01-12-2010 125 8   Download

 • Công văn 1182/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc Cấp phát biên lai thu tiền phạt

  pdf1p myngoc 13-08-2009 72 4   Download

 • Công văn 4724/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

  pdf1p hangbaby 14-08-2009 54 1   Download

 • BÁO CÁO PHÁT HÀNH BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ (Ban hành kèm theo Thông tư số153/2012/TT-BTC ngày 17/09/2012 của Bộ Tài chính) 1. Tên đơn vị phát hành Biên lai:...

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 67 7   Download

 • Mẫu Thông báo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí tự in Đơn vị :....... Số: .............. V/v: Đề nghị được phát hành biên lai thu phí, lệ phí theo hình thức tự in CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……ngày……tháng……năm…… Kính gửi: Cục Thuế ….. 1. Tên đơn vị đăng ký tự in biên lai: .

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 154 5   Download

 • Công văn 4427/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc cấp phát biên lai thu tiền phạt chậm nộp

  pdf1p hangbaby 14-08-2009 71 2   Download

 • MẪU THÔNG BÁO PHÁT HÀNH BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/09./2012 của Bộ Tài chính) ( 4a) Mẫu Thông báo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí đặt in Đơn vị :....... Số: .............. V/v: phát hành biên lai thu phí, lệ phí theo hình thức đặt in CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 276 14   Download

 • Quyết định số: 2797/QĐ-TCTHA về việc ban hành Quy trình in, phát hành, quản lý, sử dụng Biên lai thu tiền thi hành án; căn cứ Luật thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008; căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;...

  pdf1p huyen06281982 21-10-2015 15 1   Download

 • Nghị định 124/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính

  doc5p dongson 19-08-2009 345 34   Download

 • Tình hình biến động lãi suất thu thập cũng như phân tích tình hình biến động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vận tải biển đồng thời cũng đưa ra những lời nhận xét và những giải pháp cho bài toán tồn tại và phát triển cả doanh nghiệp vận tải biển trong giai đoạn hiện nay.

  pdf38p meomeoten 23-02-2014 68 17   Download

 • Nghị định số 124/2005/NĐ-CP về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính do Chính phủ ban hành

  pdf6p lawktkt1 25-10-2009 111 8   Download

 • Thông tư 47/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 06/10/2005 của Chính phủ quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính

  doc7p phamvu 14-08-2009 99 7   Download

 • Thông tư 63-TC/CSTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số quy định về việc tổ chức thu và quản lý biên lai thu tiền phạt hành chính của Thông tư số 52-TC/CSTC ngày 12/9/1996

  doc2p chanhson 19-08-2009 173 7   Download

 • Một người dân từng sống ở một thành phố, nay có dịp trở lại thăm. Ông ta trông thấy một cái biển mới trong công viên: "Không nhổ bậy lên ghế đá! Ai nhổ bậy sẽ bị phạt một sinh linh".

  doc1p troisong 27-05-2009 88 6   Download

 • Thông tư số 47/2006/TT-BTC về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 06/10/2005 của Chính phủ quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính

  pdf6p lawktkt1 25-10-2009 87 6   Download

 • Quyết định 58/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính

  doc2p chanhson 19-08-2009 93 3   Download

 • Quyết định 122/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính

  doc6p chanhson 19-08-2009 71 3   Download

 • Quyết định số 275-TC/PC về việc thống nhất phát hành, quản lý và sử dụng vé phạt tiền, biên lại thu tiền phạt trong việc xử phạt bằng biện pháp hành chính các hành vi vi phạm pháp luật (kèm theo bản Quy định) do Bộ Tài chính ban hành

  pdf5p lawbmhc11 24-11-2009 54 3   Download

 • Công văn 1747/TCT/AC của Tổng cục Thuế thông báo phát hành biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính

  doc2p thuylam 16-08-2009 60 2   Download

 • Công văn 4202/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc sử dụng biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính

  doc1p chanhson 19-08-2009 71 2   Download

Đồng bộ tài khoản