intTypePromotion=4
ADSENSE

Biến ngẫu nhiên độc lập

Xem 1-20 trên 72 kết quả Biến ngẫu nhiên độc lập
 • Đề tài nghiên cứu nhằm trình bày vắn tắt các kết quả cơ bản nhất của xác suất cổ điển; giới thiệu phương pháp Stein; thiết lập một số kết quả của bất đẳng thức Berry Essence đối với dãy biến ngẫu nhiên độc lập; thiết lập một số kết quả về xấp xỉ phân bố chuẩn đối với dãy biến ngẫu nhiên unordered martingale.

  pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 41 2   Download

 • Bài viết "Về tính ổn định của các dạng tuyến tính các biến ngẫu nhiên" nghiên cứu tính ổn định của các dạng tuyến tính Sn = ak Xk (với các ak > 0) và Sn = ank Xk, (với các (ank) lập thành ma trận Toeplitz) đối với các biến ngẫu nhiên Xk. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc5p thiendiadaodien_5 08-01-2019 10 0   Download

 • Luận văn "Luật yếu số lớn cho mảng các biến ngẫu nhiên với điều kiện khả tích đều" trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản về tính độc lập của các biến ngẫu nhiên, luật số lớn và các định lý giới hạn, luật yếu số lớn cho mảng các biến ngẫu nhiên với điều kiện khả tích đều,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung luận văn để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf30p bao-loi 10-03-2016 52 5   Download

 • Từ đó, Ví dụ 3.3. (Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức) Giả sử X là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức B(n, p).Do E(Xi) = p với mọi i = 1, 2, ..., n nên Hiệp phương sai. Mệnh đề 3.4. Nếu X, Y là các biến ngẫu nhiên độc lập thì với mọi hàm Borel g, h E[g(X).h(Y)] = E[g(X)]. E[h(Y)] Định nghĩa 3.5. Hiệp phương sai của 2 biến ngẫu nhiên X và Y, ký hiệu Cov(X, Y) được xác định bởi Cov(X, Y) = E[(X – E(X))(Y E(Y))] Khai triển vế phải ta nhận được Cov(X,...

  pdf6p cnkbmt1 14-10-2011 150 13   Download

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 2: Biến ngẫu nhiên một chiều. Chương này gồm có những nội dung sau: Định nghĩa, phân loại bnn, hai biến ngẫu nhiên độc lập, hàm ppxs, công thức ppxs, hàm khối xác suất, biến ngẫu nhiên liên tục,...và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt71p nhanmotchut_4 01-11-2016 60 3   Download

 • Bài viết giới thiệu một vài ứng dụng của hàm sinh xác suất. Đó là sử dụng hàm sinh xác suất để tính xác suất, kỳ vọng, phương sai, tìm tổng của các biến ngẫu nhiên độc lập, khảo sát quá trình phân nhánh và tính xác suất tuyệt chủng của một họ cá thể.

  pdf10p danhvi95 05-12-2018 36 0   Download

 • Bài báo trình bày các phương pháp giải bài toán phát hiện phân tán trong mạng radar nhiều vị trí khi tín hiệu từ các đài radar thành phần không độc lập thống kê. Các phân tích về một số phương pháp kinh điển giải bài toán phát hiện phân tán như: phương pháp giải sử dụng khai triển Bahadur-Lazarsfeld, phương pháp sử dụng thêm một biến ngẫu nhiên “ẩn” trung gian, phương pháp sử dụng công cụ toán học copulas và thống kê phi tham số, mà theo đó đều huớng đến việc biến đổi bài toán để có thể đưa về trường hợp đơn giản hơn đã giải được khi tín hiệu từ các đài radar thành phần là độc lập thống kê.

  pdf7p minhxaminhyeu4 15-07-2019 7 0   Download

 • Củng cố khái niệm về biến ngẫu nhiên rời rạc, biết đọc bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc. 2. Kỹ năng : - Rèn luyện cách lập bảng xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc. - Biết cách tính các xác suất liên quan tới biến ngẫu nhiên rời rạc từ bảng phân bố xác suất của nó.

  pdf10p abcdef_43 09-11-2011 528 34   Download

 • Xét hai biến ngẫu nhiên Y và X có quan hệ phụ thuộc tuyến tính. Giả sử biến X – biến độc lập, biến Y – biến phụ thuộc vào X và từ tổng thể M ta lấy mẫu quan sát X và Y. Có hai cách chọn mẫu: Cách thứ nhất: Cố định X, chẳng hạn . Ứng với ta có một tổng thể con Mi của M, i = 1, …, n. Từ Mi ta lấy ngẫu nhiên các thể và xác định . Ở đây Y là biến ngẫu nhiên và mẫu lý thuyết có dạng, còn...

  pdf11p heocon_0490 05-12-2012 107 10   Download

 • Bài giảng "Cơ sở lý thuyết truyền tin - Chương 2: Xác suất và quá trình ngẫu nhiên" trình bày các nội dung: Sự kiện, xác suất, tính độc lập thống kê; biến ngẫu nhiên, quá trình ngẫu nhiên, tín hiệu ngẫu nhiên rời rạc theo thời gian. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu

  pdf80p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 86 9   Download

 • Trong chương này, ta sẽ nói đến mối liên hệ giữa hai biến ngẫu nhiên với hai phương pháp: tương quan và hồi quy. 1. TƯƠNG QUAN Mục tiêu của phân tích tương quan là đo lường cường độ của mối quan hệ giữa hai biến và . Trong phân tích này, và được xem là hai biến ngẫu nhiên “ngang nhau”- không phân biệt biến độc lập và biến phụ thuộc. Tương quan tuyến tính giữa hai biến giữa và . 1.1.Hệ số tương quan Giả sử và là hai biến ngẫu nhiên, với trung bình và phương sai lần...

  pdf11p muaythai4 26-10-2011 79 7   Download

 • Giúp học sinh - Nắm được định nghĩa thế nào là biến ngẫu nhiên rời rạc - Đọc và hiểu được nội dung của bảng phân bố của một biến ngẫu nhiên rời rạc. 2. Kĩ năng : - Biết lập bảng phân bố xác suất của một biến ngẫu nhiên rời rạc. - Biết cách tính xác suất liên quan tới một biến ngẫu nhiên rời rạc từ bảng phân bố xác suất của nó.

  pdf6p abcdef_43 09-11-2011 128 6   Download

 • Trong bài này sẽ giúp người học ôn lại các kiến thức về toán Xác suất. Các nội dung ôn tập gồm có: Xác suất là gì?, biến ngẫu nhiên, các hàm thể hiện phân phối xác suất, kỳ vọng, phương sai, biến ngẫu nhiên kết hợp, độc lập xác suất, xác suất có điều kiện, biến vector ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf39p namthangtinhlang_02 06-11-2015 40 3   Download

 • Chương 3 - Các phương pháp học dựa trên xác suất. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản về xác xuất, biểu diễn xác suất, các biến ngẫu nhiên hai giá trị, các biến ngẫu nhiên đa trị, xác suất có điều kiện, các biến độc lập vè xác suất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf41p tieu_vu16 03-01-2019 17 0   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu mô hình bảo hiểm tổng quát có tác động của lãi suất. Có ba hướng tiếp cận để nghiên cứu xác suất phá sản/không phá sản: ước lượng bằng bất đẳng thức, phương pháp mô phỏng Monte- Carlo, tính chính xác. Bài viết còn xây dựng công thức tính chính xác xác suất phá sản trong mô hình bảo hiểm tổng quát có tác động của lãi suất với dãy số tiền thu, dãy số tiền đòi trả và dãy lãi suất là các dãy biến ngẫu nhiên nhận giá trị nguyên dương, phụ thuộc Markov với dãy thu , dãy đòi trả và dãy lãi suất là độc lập với nhau.

  pdf5p vinaruto2711 06-04-2019 7 1   Download

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 1: Biến cố và xác suất nhằm giúp sinh viên phân biệt được thí nghiệm ngẫu nhiên và thí nghiệm tất định, nắm được các khái niệm về biến cố ngẫu nhiên, các công thức xác suất cơ bản, tính độc lập của các biến cố, áp dụng được các công thức xác suất đầy đủ, Bayes.

  pdf8p hoa_loaken91 30-05-2014 192 29   Download

 • Phân tích tần suất Như đã phân tích ở chương 1, chúng ta coi chuỗi thuỷ văn là ngẫu nhiên, độc lập và đồng nhất và có thể áp dụng lý thuyết xác suất thống kê trong phân tích tần suất. Kiểm định chặt chẽ hơn các giả thiết này sẽ được đề cập trong chương 3 và 5. 2.1. Đường tần suất kinh nghiệm Đường tần suất kinh nghiệm là đường cong tần suất vẽ theo các điểm kinh nghiệm biểu thị quan hệ giữa tần suất và giá trị quan trắc thực. Để vẽ được đường tần suất kinh...

  pdf44p camlaichanh 21-11-2011 135 27   Download

 • Các gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. khi giảm phân các cặp NST tương đồng phân li về các giao tử một cách độc lập và tổ hợp tự do với NST khác cặp→ kéo theo sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các gen trên nó Sự phân li của NST theo 2 trường hợp với xác suất ngang nhau nên tạo 4 loại gtử với tỉ lệ ngang nhau Sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử trong qt thụ tinh...

  pdf6p heoxinhkute10 05-01-2011 249 19   Download

 • Nếu X1, X2 ....Xn là các biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân phối F, thì X1, X2 ....Xn được gọi là một mẫu của phân phối F

  pdf10p kupload1 10-01-2011 93 12   Download

 • Vậy với độ tin cậy 95%, tối thiểu ứng cử viên A chiếm được 57% số phiếu bầu của cử tri A. b. Khoảng ước lượng của kỳ vọng a trong mẫu từ phân phối chuẩn N(a; 2 Giả sử (X1, X2,…, Xn) là mẫu ngẫu nhiên độc lập từ phân phối chuẩn N(a; Trường hợp đã biết Xét xác suất P với 1 - là độ tin cậy đã cho. Ta có (2) Vì X1, X2,…, Xn là dãy biến ngẫu nhiên độc lập có phân phối chuẩn như nhau dạng N(a;2) nên cũng có phân phối chuẩn với kỳ vọng E() = a...

  pdf6p cnkbmt1 14-10-2011 168 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Biến ngẫu nhiên độc lập
p_strCode=bienngaunhiendoclap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2