Chào bán chứng khoán

Xem 1-20 trên 150 kết quả Chào bán chứng khoán
 • Thông tư này quy định cụ thể về hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng; hồ sơ chào bán chứng khoán ra nước ngoài và các trường hợp cụ thể khác Thi hành luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Bộ tài chính hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bàn chứng khoán

  doc12p angola 04-06-2009 286 63   Download

 • Các văn bản pháp quy: Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ 01/7/2006. Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006. Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật CK. Thông tư 17/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của BTC Hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

  ppt26p namhung49 18-10-2010 236 59   Download

 • Việc thực hiện chào bán chứng khóan ra công chúng, mua bán lại cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu ở một số doanh nghiệp vẫn chưa tuân thủ đúng quy định hiện hành, bộc lộ yếu kém, bất cập- Là kết luận của Thanh tra UBCKNN.

  doc1p nghiemvanhaicg 04-12-2009 125 40   Download

 • KHÁI NIỆM CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG Chào bán chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán theo một trong các phương thức sau đây:

  pdf131p butmauden 18-11-2013 63 7   Download

 • Một số vấn đề về Dự thảo luật chứng khoán liên quan đến chào bán chứng khoán ra công chúng Trong các tác phẩm từ “Yêu sách tám điểm”, “Bản án chế độ thực dân Pháp”, “Đường kách mệnh” đến “Tuyên ngôn độc lập” và “Di chúc”

  pdf7p hoathinhbrave 04-05-2013 25 4   Download

 • Một số vấn đề về dự thảo luật chứng khoán liên quan đến chào bán chứng khoán ra công chúng giới thiệu một số nội dung cơ bản sau đây: nội hàm khái niệm chào bán chứng khoán ra công chúng, đối tượng được chào bán chứng khoán ra công chúng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p mylove555 22-12-2015 27 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện về pháp luật chào bán chứng khoán ra công chúng, luận văn xác định những vấn đề còn bất cập của pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam, từ đó có thể đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng ở Việt Nam.

  pdf21p nguyetdong1 13-04-2017 6 1   Download

 • Bài giảng Luật chứng khoán: Chương 5 - Pháp luật về chào bán chứng khoán trình bày các nội dung sau: Khái quát chung về chào bán chứng khoán, chào bán chứng khoán riêng lẻ, chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán ck tại NN của doanh nghiệp Việt Nam

  pdf7p kyniemchieumua_09 20-12-2017 16 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện về pháp luật chào bán chứng khoán ra công chúng, luận văn xác định những vấn đề còn bất cập của pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam, từ đó có thể đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng ở Việt Nam.

  pdf21p nguyetdong1 13-04-2017 1 0   Download

 • Bài giảng Luật chứng khoán trình bày về cơ cấu của luật chứng khoán Việt Nam, trong đó gồm 11 chương, 136 điều bao gồm: những quy định chung, chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty đại chúng, thị trường giao dịch chứng khoán, đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư CK quỹ đầu tư CK, công ty đầu tư CK và ngân hàng giám sát, công bố thông tin, thanh tra và xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại t...

  pdf64p cheap_12 08-07-2014 68 19   Download

 • Về điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của một số loại hình doanh nghiệp, nghị định bổ sung trường hợp chào bán chứng khoán ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.

  pdf7p maichi08 27-12-2010 56 16   Download

 • Bài giảng Các quy định pháp luật liên quan đến chào bán ra công chúng và công ty đại chúng nêu các nội dung chính: chào bán chứng khoán ra công chúng, các điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng, điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng, một số hành vi cá nhân và tổ chức không được thực hiện trong quá trình chào mua.

  pdf65p cheap_12 08-07-2014 30 11   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Luật chứng khoán 2006 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2007)" cung cấp cho người đọc các quy định chung của Luật chứng khoán; chào bán chứng khoán ra công chúng; công ty đại chúng; thị trường giao dịch chứng khoán; đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; công ty chứng khoán, công ty quỹ đầu tư chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung.

  pdf86p doinhugiobay_00 05-11-2015 28 3   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Luật chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01-01-2007" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những quy định chung; chào bán chứng khoán ra công chúng; công ty đại chúng; thị trường giao dịch chứng khoán; đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf48p doinhugiobay_06 07-12-2015 20 3   Download

 • Bài giảng "Luật chứng khoán – Chương 1: Hệ thống pháp luật quy định hoạt động trên thị trường chứng khoán" cung cấp cho người học các nội dung chính của Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp, một số nội dung cụ thể của Luật chứng khoán 2006, chào bán chứng khoán ra công chúng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt155p bautroibinhyen13 10-01-2017 11 3   Download

 • Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Công ty quản lý quỹ phải gửi hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng tới UBCKNN trực tiếp hoặc theo đường công văn gồm 02 bản, kèm theo file điện tử theo địa chỉ do UBCKNN quy định + Sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung quan trọng theo quy định phải có trong hồ sơ hoặc thấy cần thiết phải giải trình về vấn đề có thể gây...

  doc23p batrinh 18-08-2009 181 49   Download

 • Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có quyền đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng tối đa là sáu mươi ngày trong các trường hợp sau đây: a) Khi phát hiện hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có những thông tin sai lệch, bỏ sót nội dung quan trọng có thể ảnh hưởng tới quyết định đầu tư và gây thiệt hại cho nhà đầu tư; b) Việc phân phối chứng khoán không thực hiện đúng quy định tại Điều 21 của Luật này. ...

  doc1p nghiemvanhaicg 04-12-2009 127 10   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- BÁO CÁO THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG Chứng khoán:.... (tên chứng khoán), GCN chào bán số..../UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ..../.../20... Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tên tổ chức chào bán:.. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG 1. Tên chứng khoán chào bán: 2. Loại chứng khoán: 3.

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 41 3   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG Chứng khoán:.... (tên chứng khoán) GCN chào bán số.../UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.../.../20... Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tên tổ chức chào bán:... CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG 1. Tên chứng khoán chào bán: ...

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 33 3   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- BÁO CÁO THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN TẠI NƯỚC NGOÀI Chứng khoán: .... (tên chứng khoán), GCN chào bán số..../UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày…/.../20... Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tên tổ chức chào bán:.CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG 1. Tên chứng khoán chào bán: ...

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 25 3   Download

Đồng bộ tài khoản