Chương trình phát triển thanh niên

Xem 1-20 trên 53 kết quả Chương trình phát triển thanh niên
 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN BỘ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  pdf8p mungtetmoi 21-01-2013 27 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN BỘ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2012 – 2015 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  pdf10p mungtetmoi 21-01-2013 21 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf16p mungtetmoi 21-01-2013 28 2   Download

 • Quyết định số 4517/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020 ban hành kèm theo quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh.

  doc2p trangan_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định 33/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2004 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf11p manhquynh 10-10-2009 66 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011-2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

  pdf12p giaythethao 03-10-2012 21 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN BỘ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf11p keodualadua 14-12-2012 31 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN BỘ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2012-2015

  pdf11p keodualadua 14-12-2012 23 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

  pdf30p bupbebaggo 15-01-2013 24 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2011-2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

  pdf20p bupbebaggo 15-01-2013 24 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

  pdf12p ngu_mieu 23-10-2012 11 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH PHÚ YÊN ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

  pdf18p ngu_mieu 23-10-2012 25 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2012 2020

  pdf16p tymong_manh 19-11-2012 18 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

  pdf12p oggianoel 08-01-2013 20 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 – 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

  pdf14p tymong_manh 19-11-2012 26 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH BÌNH PHƯỚC, GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf5p tymong_manh 19-11-2012 19 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH BÌNH PHƯỚC, GIAI ĐOẠN 1 (2012 - 2015) CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf4p tymong_manh 19-11-2012 26 1   Download

 • Tài liệu Thanh niên và phát triên bền vững trình bày nội dung về các nội dung: giới trẻ đối mặt với các vấn đề phát triển, các mô hình thanh niên, cách thực hiện chương trình thanh niên, có thể làm gì để "thay đổi tốt hơn và bền vững hơn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p vietphanvn 24-05-2018 0 0   Download

 • LỜI TỰA Việt Nam đã sớm hoàn thành mục tiêu Thiên niên kỷ về xoá đói giảm nghèo trước thời hạn năm 2015. cộng đồng thế giới ghi nhận thành tựu này và đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của chính phủ Việt nam nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo.

  pdf18p manutd1907 09-04-2013 63 9   Download

 • Việt Nam đã sớm hoàn thành mục tiêu Thiên niên kỷ về xoá đói giảm nghèo trước thời hạn năm 2015. cộng đồng thế giới ghi nhận thành tựu này và đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của chính phủ Việt nam nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo.

  pdf18p motorola_12 01-06-2013 50 8   Download

Đồng bộ tài khoản