intTypePromotion=1
ADSENSE

Đa dạng hóa mục đầu tư

Xem 1-20 trên 434 kết quả Đa dạng hóa mục đầu tư
 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm hệ thống hoá lý luận và nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn một số nước về đa dạng hóa (ĐDH) vốn đầu tư xây dựng đường bộ (XDĐB), để phân tích, đánh giá thực trạng ĐDH vốn đầu tư XDĐB ở Việt Nam từ năm 2011 đến nay, đề xuất quan điểm và giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nguồn vốn đầu tư này góp phần nâng cao năng lực và hiện đại hóa hệ thống GTĐB Việt Nam đến năm 2025.

  pdf177p sohucninh321 09-07-2019 17 3   Download

 • Đợt bán tháo tài sản trong năm 2011 đã đem lại giá trị đầu tư trung hạn cho những lĩnh vực đầu tư hấp dẫn. Do vậy, khi bước sang năm 2012, dù rằng tín hiệu chưa tốt về nền kinh tế vẫn còn, nhưng nhiều chỉ báo vẫn cho rằng cơ hội còn rất nhiều đối với nhà đầu tư nào dám đa dạng hóa danh mục đầu tư và chấp nhận một mức độ rủi ro trong những chiến lược trung và dài hạn. Ảnh minh họa – Nguồn: ostrava.cz Cũng theo chỉ báo của nền kinh tế, 3...

  pdf5p anhthao_1 28-11-2012 113 11   Download

 • Mục đích của luận án nhằm hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về ĐDH vốn đầu tư XDĐB gắn với đặc điểm, điều kiện thực tế của Việt Nam nhằm nâng cao năng lực, hiện đại hóa hệ thống GTĐB góp phần đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

  pdf27p sohucninh321 09-07-2019 11 0   Download

 • Bài 11 LỢI NHUẬN, RỦI RO VÀ DANH MỤC ĐẦU TƯ Lợi nhuận,rủi ro và danh mục đầu tư Mục tiêu Những nội dung trình bày Định nghĩa lợi nhuận và rủi ro Đo lường rủi ro Thái độ đối với rủi ro Danh mục đầu tư Lợi nhuận và rủi ro của một danh mục đầu tư Đa dạng hoá danh mục đầu tư Phân loại rủi ro Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận Lợi nhuận – Thu nhập hay số tiền kiếm được từ đầu tư. Tỷ suất lợi nhuận – Tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận kiếm được so với vốn...

  pdf20p meoheo5 05-05-2011 681 215   Download

 • Phần lớn các công ty thường bắt đầu nghĩ đến việc đa dạng hoá khi họ đã tạo được nguồn lực tài chính thặng dư vượt quá mức vốn cần thiết để duy trì lợi thế cạnh tranh trong hoạt động nguyên thuỷ hoặc cốt lõi của họ. Vấn đề đặt ra là cần phải chọn phương án đầu tư nào hữu hiệu nhất. Dưới đây là 4 cách lựa chọn chính giúp bạn có những quyết định hiệu quả trong kinh doanh....

  pdf2p womanhood911_06 30-10-2009 227 67   Download

 • Bài giảng Lý thuyết danh mục đầu tư - Chương 10 giúp bạn nắm bắt 1 số nội dung chính sau: Lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro của một danh mục, phương sai (var), tích sai (cov), hệ số tương quan (ρ), danh mục đầu tư gồm hai tài sản rủi ro, đường tập hợp các cơ hội đầu tư (IOS), đa dạng hoá rủi ro,...

  pdf10p gianghce 13-11-2012 349 53   Download

 • Đề tài thuyết trình: Lý thuyết danh mục đầu tư trình bày về rủi ro và tỉ suất sinh lợi, đa dạng hóa và lý thuyết danh mục đầu tư, một số nguyên nhân dẫn đến rủi ro không hệ thống, cách xác định lợi nhuận và rủi ro danh mục đầu tư trong thực tế.

  pdf43p orange_12 04-06-2014 211 39   Download

 • Đề tài Lý thuyết danh mục đầu tư trình bày về rủi ro và đa dạng hóa, lý thuyết Markowitz, lý thuyết thị trường vốn. Rủi ro do các yếu tố chung tạo ra ,tác động đến tất cả các loại tài sản trên thị trường. Rủi ro do các yếu tố riêng của tài sản tạo ra được gọi là rủi ro đặc thù.

  pdf20p xuanlan_12 28-04-2014 185 32   Download

 • Bài giảng Quản trị danh mục đầu tư - Chương 4: Đa dạng hóa hiệu quả trang bị cho người học các kiến thức về đa dạng hóa và lợi suất của danh mục, thiết lập danh mục rủi ro tối ưu theo cách tiếp cận từ trên xuống, tập hiệu quả các danh mục rủi ro, mô hình yếu tố. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

  ppt30p nhihoangpham 12-01-2015 150 31   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là hệ thống hóa các trường phái lý thuyết bàn luận về hoạt động đa dạng hóa danh mục đầu tư trên TTCK của nhà đầu tư; đồng thời tổng kết các nghiên cứu thực chứng vận dụng các lý thuyết này tại các nền kinh tế có điều kiện tương đồng như Việt Nam (các nước mới nổi và thị trường biên) để rút ra các nhận định về quy luật chung cũng như đặc điểm riêng có tại từng thị trường đặc thù.

  pdf276p sohucninh321 09-07-2019 134 27   Download

 • Thuật giải Di truyền (Genetic Algorithm) là một phương pháp tối ưu để giải quyết những bài toán tìm kiếm trên không gian lớn, dựa trên việc mô phỏng quá trình tiến hóa sinh học trong tự nhiên. Đề tài: Ứng dụng thuật giải di truyền vào việc thiết lập danh mục đầu tư hiệu quả sau đây sẽ ứng dụng thuật giải di truyền vào việc tìm kiếm một (tập hợp các) danh mục đầu tư hiệu quả, với tiêu chí đa dạng hóa danh mục đầu tư, tối thiểu rủi ro và tối đa tỷ suất sinh lợi. Từ đó mở ra những phương pháp tiếp cận mô hình dự báo trong việc quản trị danh mục năng động.

  pdf47p congtratct91 12-03-2015 109 24   Download

 • Báo cáo nghiên cứu khoa học: Vận dụng mô hình CAPM để lựa chọn danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam giúp cho nhà đầu tư biết đầu tư vào những chứng khoản nào, việc kết hợp và đa dạng hóa danh mục ra sao để thành lập và lựa chọn danh mục tối ưu.

  pdf68p lexuanloi84 11-04-2013 224 18   Download

 • Bài giảng Đa dạng hóa đầu tư nhằm trình bày thế nào là đa dạng hóa đầu tư, các hình thức đa dạng hóa đầu tư, hệ số tương quan. Đa dạng hóa danh mục đầu tư là việc bỏ vốn đầu tư vào các chứng khoán có độ rủi ro khác nhau, dựa trên những tỷ lệ đầu tư không giống nhau trên thị trường, xây dựng lên một cơ cấu tài sản hợp lý để có thể phân tán rủi ro hay hạn chế tối đa rủi ro đầu tư.

  pdf36p green_12 13-05-2014 121 18   Download

 • Rủi ro là yếu tố không thể tránh trong quá trình đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể tự bảo vệ danh mục của mình dựa trên 5 cách phổ biến trong tài liệu "5 chiến lược đơn giản bảo vệ danh mục đầu tư" bên dưới.

  pdf7p sea123123 17-06-2013 108 14   Download

 • Luận án với mục tiêu hệ thống hóa được các trường phái lý thuyết bàn luận về hoạt động đa dạng hóa danh mục đầu tư; đồng thời tổng kết các nghiên cứu thực chứng, rút ra các bài học kinh nghiệm về đa dạng hóa danh mục đầu tư tại các nền kinh tế có điều kiện tương đồng như Việt Nam.

  pdf24p quenchua 28-09-2019 58 11   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đánh giá tác động của đa dạng hóa kinh doanh tới hiệu quả và rủi ro phá sản của doanh nghiệp. Đánh giá tác động của đa dạng hóa đầu tư tài sản tới hiệu quả và rủi ro phá sản của doanh nghiệp thông qua ảnh hưởng trung gian của đa dạng hóa kinh doanh.

  pdf363p sohucninh321 09-07-2019 36 6   Download

 • "Ebook Kỹ năng làm việc thúc đẩy thương mại và đa dạng hóa kinh tế (STED) tại Việt Nam – Nghiên cứu về ngành Du lịch tại một số tỉnh" tiến hành tìm hiểu đặc điểm ngành du lịch; ngành du lịch ở quảng nam, thừa thiên - huế và khánh hòa; môi trường kinh doanh; nghề nghiệp và kỹ năng tại các tỉnh mục tiêu; tầm nhìn về tương lai; thiếu hụt về năng lực kinh doanh cần có để đáp ứng mục tiêu đề ra...

  pdf81p angicungduoc10 16-03-2021 5 1   Download

 • "Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 7: Lý thuyết danh mục đầu tư" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học kiến thức về lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro của một danh mục; phương sai, tích sai, hệ số tương quan; danh mục đầu tư gồm hai tài sản rủi ro; đa dạng hoá rủi ro; rủi ro đặc thù, rủi ro hệ thống; đường biên hiệu quả của các tài sản rủi ro; danh mục gồm tài sản phi rủi ro và nhiều tài sản rủi ro...

  pdf20p cothumenhmong10 19-03-2021 12 1   Download

 • PHẦN 1 :LÝ THUYẾT VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ I) Khái niệm về danh mục đầu tư và quản lư danh mục đầu tư chứng khoán 1. Khái niệm a. Khái niệm về danh mục đầu tư Hiểu một cách khái quát nhất thì danh mục đầu tư là một tập hợp gồm it nhất hai loại chứng khoán trở lên. Mục đích cơ bản nhất của việc xây dựng và quản lý danh mục đầu tư là đa dạng hoá nhằm tránh những khoản thua lỗ lớn. Danh mục đầu tư chứng khoán là các khoản đầu tư của một cá nhân...

  doc15p docsongduong_hy 23-03-2013 475 81   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 3 Danh mục rủi ro tối ưu nhằm trình bày về chiến lược đa dạng hóa danh mục nhằm giảm thiểu rủi ro. Hiểu một số khái niệm như rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống. Xác định lợi nhuận kỳ vọng, độ lệch chuẩn, phương sai, hiệp phương sai, và hệ số tương quan của danh mục 2 tài sản rủi ro.

  ppt58p green_12 13-05-2014 190 41   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đa dạng hóa mục đầu tư
p_strCode=dadanghoamucdautu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2