intTypePromotion=4
ADSENSE

Điều kiện qui chuẩn

Xem 1-20 trên 272 kết quả Điều kiện qui chuẩn
 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM - ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM

  pdf8p depart 27-02-2012 193 47   Download

 • QCVN :2008/BNNPTNT do Viện nghiên cứu hải sản biên soạn, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành theo quyết định số: /2008/QĐ-BNNPTNT ngày tháng năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quy chuẩn này quy định những điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với kho lạnh thương mại thuỷ sản dùng để bảo quản sản phẩm thuỷ sản đông lạnh....

  doc8p hovantoai 11-03-2013 155 32   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ SẢN XUẤT THỦY SẢN KHÔ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM

  pdf8p depart 27-02-2012 155 25   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ SẢN XUẤT SẢN PHẨM THỦY SẢN DẠNG MẮM – ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM

  pdf8p depart 27-02-2012 101 19   Download

 • QCVN : 200 /BNNPTNT do Viện nghiên cứu Hải sản biên soạn, Vụ KHCN - Bộ NN&PTNT trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số: /200 /QĐ-BNNPTNT ngày tháng năm 200 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quy chuẩn này quy định những điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với Cơ sở thu mua thuỷ sản.

  doc9p hovantoai 11-03-2013 71 15   Download

 • Quy chuẩn này quy định những điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thuỷ sản đối với cảng cá. 1.2. Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng cho tổ chức, cá nhân quản lý cảng và hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong cảng cá. 1.3. Giải thích từ ngữ Trong quy chuẩn này, cảng cá được hiểu là một công trình xây dựng chuyên dùng để tiếp nhận, bốc dỡ, bảo quản, xử lý, sơ chế nguyên liệu thuỷ sản cho các tàu đánh bắt, chế biến, thu mua, bảo quản và vận chuyển thuỷ...

  doc9p hovantoai 11-03-2013 137 14   Download

 • QCVN :2008/BNNPTNT do Viện nghiên cứu hải sản biên soạn, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành theo quyết định số: /2008/QĐ-BNNPTNT ngày tháng năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quy chuẩn này quy định những điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên các tàu đánh bắt, chế biến, thu mua và vận chuyển thuỷ sản (dưới đây gọi tắt...

  doc10p hovantoai 11-03-2013 87 12   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Y dược cổ truyền Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh An Giang Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện 1. hành nghề đối với Trung tâm...

  pdf6p ca_chepvang 26-10-2010 68 2   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các điều kiện cần thiết và các thủ tục về xây dựng và lắp đặt của các công trình điện.Quy chuẩn kỹ thuật điện dược xây dựng dựa trên việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và biên tập lại nội dung của 3 bộ quy phạm trang bị điện, bao gồm quy phạm thi công công trình điện, quy phạm vận hành nhà máy điện và lưới điện, tiêu chuẩn ngành về khối lượng và tiêu chuẩn thử nghiệm, nghiệm thu, bàn giao các công trình điện...

  pdf78p dinhlan05012 31-05-2011 612 221   Download

 • Incoterm 2000, chia các điều kiện thương mại thành 4 nhóm, hiểu và phân biệt giữa các nhóm này, và quan trọng là nhớ để mà áp dụng không phải là điều dễ dàng.Hôm nay, mình trình bày một cách đặt vấn đề mới hy vọng là dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Thứ nhất có 4 nhóm, nhớ câu ;Em Fải Cổ Đi , 4 từ đầu của câu chính là 4 điều kiện thương mại trong incorterm 2000 :E,F,C,D

  doc19p thienthanhaykhoc 26-04-2010 341 163   Download

 • TCVN 3115 1993, Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng thể tích của bê tông nặng ở các trạng thái: sấy khô tới khối lượng không đổi, khô tự nhiên trong không khí, bảo dưỡng trong điều kiện tiêu chuẩn và bão hoà nước.

  pdf4p minhphung21052 21-07-2010 343 134   Download

 • Chương 1 Đánh giá sự phù hợp I. Khái quát 1. Định nghĩa Để khẳng định một đối tượng nào đó thỏa mãn các yêu cầu trong các văn bản qui định, cần tiến hành xem xét các khía cạnh có liên quan của đối tượng đó một cách hệ thống. Hoạt động này gọi là đánh giá sự phù hợp. Nói chính xác hơn, đánh giá sự phù hợp là sự xem xét một cách hệ thống để xác định mức độ mà một thực thể có khả năng đáp ứng các yêu cầu quy định....

  pdf50p ctnhukieu10 27-04-2011 209 92   Download

 • TCVN 2099 1993: SƠN-PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀ UỐN CỦA MÀNG: Tiêu chuẩn này qui định phương pháp kiểm tra và đánh giá độ bền của màng sơn bị gẫy hoặc tỏch khỏi nền kim loại khi tấm mẫu thử bị uốn vũng quanh một trục hỡnh trụ ở các điều kiện tiêu chuẩn.

  pdf2p minhphung21056 25-07-2010 111 45   Download

 • QCVN : 200 /BNNPTNT do Viện nghiên cứu Hải sản biên soạn, Vụ KHCN - Bộ NN&PTNT trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số: /200 /QĐ-BNNPTNT ngày tháng năm 200 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định những điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất đồ hộp thuỷ sản. Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng cho tất cả các tổ chức và cá...

  doc10p hovantoai 11-03-2013 179 41   Download

 • TCXDVN 331 2004: Vật liệu xây dựng - Phương pháp thử tính không cháy: Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử xác định tính không cháy của sản phẩm xây dựng đồng nhất và các thành phần chủ yếu của sản phẩm xây dựng không đồng nhất theo các điều kiện qui định.

  pdf36p minhphung21053 25-07-2010 123 25   Download

 • TỔNG HỢP FELODIPIN TÓM TẮT Mục tiêu: tối ưu hoá các điều kiện phản ứng để tổng hợp felodipin, thuốc trị tăng huyết áp hiện đang sử dụng rất phổ biến trong nước. Phương pháp nghiên cứu: áp dụng phản ứng Hansch với hai giai đoạn, trong đó các điều kiện phản ứng như nhiệt độ, tỉ lệ và nồng độ các chất phản ứng được khảo sát nhằm tìm thông số tối ưu. Kết quả: đã xác định được qui trình thích hợp để điều chế felodipin với hiệu suất tổng cộng trên 45% và sản phẩm đạt tiêu chuẩn...

  pdf16p google111 11-05-2011 73 12   Download

 • Ðể được mở L/C, Doanh nghiệp phải nộp tại ngân hàng - Giấy đăng ký kinh doanh - Tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng ( muốn mở tài khoản phải đóng ít nhất 500 USD vào tài khoản chuẩn bị mở cùng với các giấy tờ sau: + Quyết định thành lập Công ty

  doc17p hoangvandai1992hd 28-10-2013 71 10   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5085:1990 trình bày phương pháp xác định độ kiềm của tro tan trong nước qua dịch chiết bằng nước từ tro chung hoặc lượng kiềm tương đương với lượng axit đó khi xác định ở điều kiện qui định.

  doc2p thangnamvoiva5 01-12-2016 40 8   Download

 • Các bộ quy tắc làm việc được sử dụng để xác định xem ai có đủ điều kiện để đưa ra quyết định trong một số trường hợp, những hành động được cho phép hoặc hạn chế, những quy tắc kết hợp sẽ được sử dụng, những thủ tục phải được theo sau, những thông tin phải hay không phải được cung cấp, và những gì mà thưởng phạt sẽ được áp dụng cho cá nhân phụ thuộc vào hành động của họ ...

  ppt12p tuanhoangbank123 28-06-2013 47 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2099:2007 qui định quy trình thực hiện thử nghiệm để đánh giá độ bền ran nứt và/hoặc tách khỏi nền kim loại hoặc nhựa của màng sơn, vecni và sản phẩm có liên quan khi tâm mẫu thử bị uốn vòng quanh một trục hình trụ ở các điều kiện tiêu chuẩn. Mời các bạn tham khảo.

  pdf12p thangnamvoiva13 17-08-2016 29 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Điều kiện qui chuẩn
p_strCode=dieukienquichuan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2