intTypePromotion=3
ADSENSE

Điều lệ hợp tác xã

Xem 1-20 trên 108 kết quả Điều lệ hợp tác xã
 • Biểu mẫu " Điều lệ hợp tác xã nông nghiệp"

  doc14p bachdiemmy 16-12-2009 438 68   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu điều lệ hợp tác xã thương mại (Ban hành kèm theo Nghị định số 41/CP ngày 29 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ)

  doc11p dominhkhanh 31-12-2010 188 31   Download

 • Biểu mẫu " Điều lệ hợp tác xã công nghiệp và xây dựng"

  doc9p bachdiemmy 16-12-2009 196 26   Download

 • Biểu mẫu " Điều lệ hợp tác xã giao thông vận tải"

  doc11p bachdiemmy 16-12-2009 175 25   Download

 • Biểu mẫu " Điều lệ hợp tác xã thương mại"

  doc11p bachdiemmy 16-12-2009 149 19   Download

 • Điều lệ hợp tác xã du lịch sinh thái cộng đồng xã Thạnh Phong có kết cấu gồm 8 chương giới thiệu về điều khoản chung, nhiệm vụ và quyền hạn, quyền và nghĩa vụ của các thành viên hợp tác xã du lịch sinh thái cộng đồng Thạnh Phong, tổ chức của hợp tác xã du lịch sinh thái cộng đồng của xã Thạnh Phong, chức năng nhiệm vụ của các ban, tổ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p bevi123 17-11-2015 92 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã (trường hợp giảm vốn điều lệ đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p satthuquachanhxanh 25-11-2010 97 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký điều lệ hợp tác xã sửa đổi', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p thuytinh_den 22-07-2010 115 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký điều lệ hợp tác xã sửa đổi.', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p suphurua 25-10-2010 72 4   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu hưỡng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã (Ban hành kèm theo Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ)

  pdf13p den_huyenbi 23-07-2010 218 24   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc lĩnh vực thống kê: Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị xã. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã. Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi Cục thuế Cách thức thực hiện: Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận 20.000...

  pdf4p oo_caito 31-12-2010 89 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p suphurua 25-10-2010 73 2   Download

 • Ðiều 1. Hợp tác xã Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hợp tác xã hoạt...

  doc24p dinhthanhnha 21-02-2011 380 113   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'hợp tác xã', khoa học xã hội, xã hội học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt51p nhiphagia 22-10-2012 205 86   Download

 • Tài liệu về sổ tay thành lập hợp tác xã...

  pdf0p khanhhg 27-04-2011 259 71   Download

 • ĐI Ề U L Ệ M Ẫ U HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP (Ban hành kèm theo Nghị định số 43/CP ngày 29 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ) CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Đi ề u 1.- Định nghĩa Hợp tác xã Nông

  doc14p snrise1812 12-11-2010 194 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'điều lệ hợp tác xã nông nghiệp', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p tieudaococ 24-03-2010 279 20   Download

 • ĐI Ề U L Ệ M Ẫ U HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI (Ban hành kèm theo Nghị định số 41/CP ngày 29 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ) CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Đi ề u 1.- Định nghĩa Hợp tác xã thương

  doc11p snrise1812 12-11-2010 107 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'điều lệ hợp tác xã thương mại', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p tieudaococ 24-03-2010 106 9   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị xã. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã. Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi Cục thuế Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc...

  pdf3p oo_caito 31-12-2010 77 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
749 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Điều lệ hợp tác xã
p_strCode=dieulehoptacxa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản