intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều tra chọn mẫu

Xem 1-20 trên 249 kết quả Điều tra chọn mẫu
 • Bài giảng Lý thuyết thống kê Chương 7: Điều tra chọn mẫu trình bày về khái niệm điều tra chọn mẫu, ưu điểm của điều tra chọn mẫu, hạn chế điều tra chọn mẫu, sai số trong điều tra chọn mẫu, các bước của quá trình nghiên cứu mẫu, các phương pháp điều tra chọn mẫu.

  pdf15p wide_12 28-07-2014 375 51   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 8 (Điều tra chọn mẫu) giới thiệu cho mọi người: Những vấn đề chung về điều tra chọn mẫu, điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên, một số phương pháp chọn mẫu thường dùng, quy trình tiến hành điều tra chọn mẫu.

  pdf14p hohanhnhi 02-01-2014 232 26   Download

 • Bài giảng Thiết kế nghiên cứu điều tra - chọn mẫu bao gồm các nội dung chính: khái niệm cơ bản về tổng thể, mẫu, điều tra chọn mẫu, các kỹ thuật chọn mẫu cơ bản.

  pdf36p four_12 24-03-2014 122 20   Download

 • Nội dung trình bày trong Bài giảng Thống kê học - Chương 3: Điều tra chọn mẫu nhằm nêu khái niệm, ý nghĩa của điều tra chọn mẫu, điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên, điều tra chọn mẫu phi ngẫu nhiên. Mẫu điều tra được chọn ra từ tổng thể chung theo những quy tắc nhất định đêí đảm bảo tính chất đại biểu.

  ppt24p sms_12 08-05-2014 298 20   Download

 • (NB) Hướng dẫn ứng dụng phương pháp điều tra chọn mẫu của FAO trong thống kê nghề cá ven bờ và nuôi trồng thủy sản (kết quả thử nghiệm tại Vân Đồn - Quảng Ninh và tại Thái Nguyên có kết cấu gồm 3 phần: A - Giới thiệu sơ lược về phương pháp thống kê mẫu, B - Vận dụng phương pháp mẫu của FAO trong điều tra thống kê thủy sản, C - Kết luận.

  pdf82p hovantoai 25-04-2016 60 6   Download

 • Nội dung chương 8 trình bày khái niệm về điều tra chọn mẫu, các bước của quá trình nghiên cứu mẫu, các phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, các phương pháp chọn mẫu phi ngẫu nhiên. Tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf5p uocvong09 19-10-2015 76 4   Download

 • Mục tiêu của chương này nhằm trang bị các kiến thức cơ bản về điều tra chọn mẫu. Trên cơ sở đó, đi sâu nghiên cứu điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên qua đó giúp học viên có thể nắm bắt được cách suy rộng kết quả điều tra mẫu, xác định số đơn vị tiến hành điều tra và trình tự tiến hành một cuộc điều tra.

  pdf22p nomoney7 04-03-2017 60 5   Download

 • Bài viết trình phương pháp điều tra chọn mẫu trong thống kê; vận dụng phương pháp chọn mẫu trong thống kê vào thực tiễn. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf4p nhadamne 18-12-2019 18 0   Download

 • Đánh giá thiết kế mẫu là một trong những nội dung để đánh giá chất lượng cuộc điều tra chọn mẫu. Ở nhiều quốc gia, đặc biệt là những quốc gia có ít kinh nghiệm khi tiến hành điều tra hộ gia đình, các sổ ghi chép và những báo cáo điều tra thường cung cấp dữ liệu đặc tả (metadata) rất hạn chế. Điều này làm xuất hiện những sai số trong việc phân tích điều tra, vì vậy, trong các cuốn cẩm nang về điều tra nêu bật tầm quan trọng việc lưu trữ các bản ghi chi tiết về dữ liệu đặc tả, nó giúp việc phân tích được thực hiện đúng và đưa ra các biện pháp để đánh giá thiết kế mẫu.

  pdf4p nguathienthan2 25-12-2019 24 0   Download

 • Tính đại diện của mẫu trong điều tra chọn mẫu thống kê là yếu tố quyết định đến độ tin cậy của các ước lượng (suy rộng) tham số của tổng thể chung. Tuy nhiên, mẫu điều tra thực tế thường có một số nhóm đại diện quá thấp so với tổng thể 2, nên ước lượng tham số cho tổng thể chung sẽ bị chệch. Nhằm khắc phục hạn chế này, cần phải điều chỉnh quyền số trước khi ước lượng tham số của tổng thể chung.

  pdf7p bangchungthep4 09-03-2020 12 0   Download

 • Điều tra chọn mẫu là điều tra không toàn bộ, người ta chỉ chọn ra một số đơn vị từ tổng thể chng để điều tra thực tế, rồi sau đó bằng các phương pháp khoa học, tính toán suy rộng cho toàn bộ tổng thể

  pdf20p ntgioi120404 10-11-2009 328 121   Download

 • Quá trình nghiên cứu thống kê gồm các giai đoạn: Thu thập số liệu, xử lý tổng hợp và phân tích, dự báo. Trong thu thập số liệu thường áp dụng hai hình thức chủ yếu: Báo cáo thống kê định kỳ và điều tra thống kê. Báo cáo thống kê định kỳ là hình thức thu thập số liệu thống kê được tiến hành thường xuyên, định kỳ theo nội dung, phương pháp cũng như hệ thống biểu mẫu thống nhất, được quy định thành chế độ báo cáo do cơ quan có thẩm quyền quyết định và áp dụng cho nhiều năm....

  doc23p sauluoi_mrdark 04-12-2010 855 166   Download

 • Nội dung chính của đề tài là nghiên cứu xây dựng lược đồ điều tra chọn mẫu thu thập số liệu vốn đầu tư phát triển khu vực hộ gia đình. Mời các bạn tham khảo!

  pdf14p volkath 29-11-2019 36 1   Download

 • Giáo trình Lý thuyết Thống kê cung cấp những kiến thức về: tổng quan về Thống kê, quá trình nghiên cứu Thống kê, phân tổ Thống kê, lượng hóa hiện tượng kinh tế xã hội, tương quan và hồi quy, dãy số thời gian, phương pháp chỉ số, điều tra chọn mẫu. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Kế toán và những ngành có liên quan.

  pdf170p tinhphuong60 12-07-2010 2885 1103   Download

 • Giáo trình Lý thuyết thống kê gồm 13 chương trình bày khái quát quá trình nghiên cứu thống kê, thu thập dữ liệu thống kê, tóm tắt và trình bày dữ liệu, mô tả dữ liêu bằng các đặc trưng đo lường, đại lượng ngẫu nhiên và các quy luật phân phối xác suất thông dụng, điều tra chọn mẫu, kiểm định giả thuyết, kiểm định phi tham số, tương quan và hồi quy, dãy số thời gian và chỉ số.

  pdf167p nhatro75 08-07-2012 1434 332   Download

 • Một loại điều tra không toàn bộ. Chọn ra một số đơn vị trong toàn bộ các đơn vị đề điều tra thực tế, các đơn vị được chọn theo những nguyên tắc nhất định để đảm bảo tính chất đại biểu..

  ppt25p cr7cr9 28-04-2011 901 130   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Lý thuyết thống kê" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Những vấn đề chung về thống kê học, điều tra thống kê, tổng hợp thống kê, nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội, điều tra chọn mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf238p doinhugiobay_02 12-11-2015 298 61   Download

 • Giáo trình Thống kê nhân sự cơ quan Hành chính Nhà nước: Phần 1 gồm 4 chương đầu của giáo trình, nội dung 4 chương này trình bày tổng quan về thống kê; điều tra chọn mẫu và sai số trong điều tra thống kê; tổng quan về thống kê nhân sự và các phương pháp thống kê dùng trong thống kê nhân sự.

  pdf89p tuoihaimuoi32 19-06-2014 252 36   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế cung cấp cho các bạn những kiến thức về thống kê học; điều tra và tổng hợp thống kê; thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội; điều tra chọn mẫu; phân tích hồi quy và tương qua;... Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt295p kid286 15-03-2015 130 34   Download

 • Bài 7 Điều tra chọn mẫu, bài học này trình bày các nội dung về: Những vấn đề chung về điều tra chọn mẫu, đi sâu nghiên cứu một số vấn đề của điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên, giới thiệu một số phương pháp chọn mẫu, tóm lược quy trình của một cuộc điều tra chọn mẫu.

  pdf80p canhdangxuan 03-04-2014 119 29   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Điều tra chọn mẫu
p_strCode=dieutrachonmau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2