intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Sinh học lớp 10

Xem 1-20 trên 1906 kết quả Giáo án Sinh học lớp 10
 • Mục tiêu của Giáo án Sinh học lớp 10 bài 13 là Nêu được khái niệm năng lượng, các trạng thái của năng lượng và các dạng năng lượng trong sinh giới, nêu được cấu tạo và chức năng của đồng tiền năng lượng ATP, phân biệt được quá trình đồng hóa và dị hóa.

  doc3p tanlam12ss 05-11-2017 169 9   Download

 • Mục tiêu của Giáo án Sinh học lớp 10 bài 6 là Nêu được thành phần của một nucleotic, trình bày được cấu trúc và chức năng của phân tử ADN và ARN, so sánh được cấu trúc và chức năng của phân tử ADN.

  doc3p tanlam12ss 05-11-2017 109 6   Download

 • Mục tiêu của Giáo án Sinh học lớp 10 bài 7 là Trình bày được đặc điểm cơ bản của tế bào nhân sơ, trình bày được cấu trúc và chức năng của các thành phần cấu tạo nên tế bào nhân sơ.

  doc8p tanlam12ss 05-11-2017 183 5   Download

 • Mục tiêu của Giáo án Sinh học lớp 10 bài 1 là Giải thích được nguyên tắc tổ chức thứ bậc của thế giới sống và có cái nhìn bao quát về thế giới sống, giải thích được tại sao tế bào lại là đơn vị cơ bản tổ chúc nên thế giới sống, trình bày được các đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống.

  doc3p tanlam12ss 05-11-2017 63 3   Download

 • Mục tiêu của Giáo án Sinh học lớp 10 bài 12 là Rèn luyện kĩ năng sử dụng kính hiển vi và kĩ năng làm tiêu bản kính hiển vi, biết cách điều khiển sự đóng mở của các tế bào khí khổng thông qua điều khiển mức độ thẩm thấu ra vào tế bào, quan sát và vẽ được tế bào đang ở các giai đoạn co nguyên sinh khác nhau.

  doc3p tanlam12ss 05-11-2017 61 3   Download

 • Mục tiêu của Giáo án Sinh học lớp 10 bài 2 là Nêu được 5 giới và đặc điểm của từng giới, phân tích, so sánh, hệ thống hóa, giải thích một số vấn đề trong thực tiễn cuộc sống,...

  doc4p tanlam12ss 05-11-2017 62 2   Download

 • Mục tiêu của Giáo án Sinh học lớp 10 bài 3 là Nêu được các nguyên tố chính cấu tạo nên tế bào, phân biệt nguyên tố đại lượng và vi lượng, nêu được vai trò của nước đối với tế bào.

  doc3p tanlam12ss 05-11-2017 134 2   Download

 • Mục tiêu của Giáo án Sinh học lớp 10 bài 4 là Kể tên được một loại cacbohidrat và lipit có trong cơ thể sinh vật, nêu được chức năng của cacbonhidrat và lipit đối với cơ thể sinh vật.

  doc3p tanlam12ss 05-11-2017 131 2   Download

 • Mục tiêu của Giáo án Sinh học lớp 10 bài 5 là phân biệt được các mức độ cấu trúc của phân tử protein, Nêu được chức năng của protein.

  doc3p tanlam12ss 05-11-2017 95 2   Download

 • Mục tiêu của Giáo án Sinh học lớp 10 bài 9+10 là Trình bày được đặc điểm cơ bản của tế bào nhân thực, phân tích được cấu trúc và chức năng của các bộ phận cấu tạo nên tế bào nhân thực, so sánh đặc điểm, cấu trúc của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

  doc4p tanlam12ss 05-11-2017 100 2   Download

 • Mục tiêu của Giáo án Sinh học lớp 10 bài 11 là Nêu được các con đường vận chuyển các chất qua tế bào chất, phân biệt được vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động, phân biệt được các khái niệm khuếch tán, thẩm thấu, môi trường ưu trương, đẳng trương, nhược trương,...

  doc3p tanlam12ss 05-11-2017 120 2   Download

 • Mời quý thầy cô cùng tham khảo Giáo án Sinh học lớp 10 (cả năm) để nắm chi tiết một số bài học như các cấp tổ chức của thế giới sống; các giới sinh vật; các nguyên tố hoá học và nước; các bonhiđrac, li pit và prôtein; axit nuclêic... phục vụ cho quá trình dạy học hiệu quả hơn.

  doc135p huyhuong82 10-12-2020 27 1   Download

 • Tài liệu tham khảo Giáo án sinh học lớp 10 cơ bản

  doc70p hoanghaik23 29-12-2010 1479 285   Download

 • Tài liệu tham khảo Giáo án sinh học lớp 10 - Phần 1: Giới thiệu chung về thế giới sống. Bài 1: các cấp tổ chức của thế giới sống

  doc6p thinhan54 29-09-2010 676 127   Download

 • Giáo án Tin học lớp 10 Bài 7 & 8: Phần mềm máy tính - Những ứng dụng của Tin học được thực hiện nhằm trang bị cho các em học sinh những kiến thức về khái niệm phần mềm máy tính; phân biệt phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng; ứng dụng chủ yếu của Tin học trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

  doc7p hungal 24-07-2016 419 31   Download

 • Giáo án Tin học lớp 10 Chương 1 Bài 1: Tin học là một ngành khoa học được biên soạn nhằm giúp cho các em học sinh biết được Tin học là một ngành khoa học, sự phát triển mạnh mẽ của Tin học do nhu cầu của xã hội, đặc trưng ưu việt của máy tính.

  doc5p hungal 24-07-2016 305 29   Download

 • Giáo án Tin học Lớp 10 Bài 9: Tin học và xã hội của Ths. Hoàng Tuấn Hưng biên soạn nhằm giúp cho các em học sinh biết được ứng dụng chủ yếu của tin học trong các lĩnh vực đời sống xã hội; những vấn đề thuộc văn hoá và pháp luật trong xã hội tin học hóa.

  doc4p hungal 25-07-2016 304 26   Download

 • Giáo án Tin học Lớp 10 Bài 10: Khái niệm về hệ điều hành được thực hiện nhằm giúp cho các em học sinh nắm được khái niệm hệ thống, phân biệt vai trò và chức năng của phần mềm hệ thống, cũng như biết được một số thao tác trên hệ điều hành.

  doc3p hungal 25-07-2016 228 15   Download

 • Tham khảo Giáo án Tin học lớp 10: Bài tập và thực hành (học tại lớp) - Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin sau đây sẽ giúp cho các em học sinh củng cố hiểu biết ban đầu về tin học, máy tính; biết cách sử dụng bộ mã ASCII để mã hoá xâu kí tự, số nguyên.

  doc3p hungal 24-07-2016 187 12   Download

 • Mời các bạn tham khảo Giáo án Tin học lớp 10 Tiết 14: Bài tập sau đây để bổ sung thêm tư liệu trong việc biên soạn một bài giáo án môn Tin học lớp 10 rõ ràng, nội dung bài soạn phát huy được tính chủ động và sáng tạo của học sinh.

  doc3p hungal 24-07-2016 108 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Giáo án Sinh học lớp 10
p_strCode=giaoansinhhoclop10

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2