intTypePromotion=1
ADSENSE

Hàm Boolean

Xem 1-20 trên 22 kết quả Hàm Boolean
 • Bài giảng chương 6 "Đại số boolean và mạch logic" trình bày về đại số Boolean, hàm Boolean, các cổng luận lý, mạch Logic, thiết kế của mạch kết hợp,...

  ppt68p bethuy1990 20-11-2015 88 9   Download

 • Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: Bài 2 trình bày về đại số Boolean như các phép toán, biểu diễn hàm Boolean, tính chất của đại số Boolean, các định lý và bài tập.

  ppt15p hoa_cuc91 25-06-2014 80 6   Download

 • Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: Bài 4 trình bày các kiến thức về mạch tổ hợp như đại cương, lược đồ mạch tổ hợp, thiết kế mạch tổ hợp, mạch cộng, mạch giải mã và mã hoá, mạch dồn, rút gọn hàm Boolean, dạng chính tắc SOP, rút gọn hàm ở dạng SOP và một số nội dung khác.

  ppt31p hoa_cuc91 25-06-2014 79 6   Download

 • Đại số Boolean là đại số dùng để mô tả các hoạt động logic. Các biến Boolean là các biến logic, chỉ mang giá trị 0 hoặc một (đôi khi gọi là True hoặc False) . Hàm Boolean là hàm của các biến Boolean, chỉ mang giá trị 0 hoặc 1  

  ppt14p huyhaibk 26-12-2009 572 136   Download

 • Tối thiểu hoá hàm Boolean I. Ph-ơng pháp tối thiểu hoá 1. Khái niệm tối thiểu hoá Tối thiểu hoá là tìm dạng biểu diễn đại số đơn giản nhất của hàm. Khi đó sẽ giảm đ-ợc tối đa số cổng để thực hiện hàm. Đây là yêu cầu rất cần quan tâm vì nó giúp cho việc thực hiện mạch đ-ợc đơn giản và hiệu quả.

  pdf6p vit_momo 25-07-2011 82 13   Download

 • Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 6: Đại số Boolean và mạch logic" trình bày các nội dung: Giới thiệu, đại số Boolean, hàm Boolean, các cổng luận lý, thiết kế của mạch kết hợp, câu hỏi và bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf59p thangnamvoiva20 20-09-2016 53 5   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cổng Logic và đại số Boolean. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  ppt28p hpnguyen9 30-04-2018 35 3   Download

 • In this paper we analyze the weight and the nonlinearity of various types of Boolean functions. We give some general results related to rotation symmetric Boolean functions, and in particular, we prove partially a conjecture stated by Cusick and Stanica in.

  pdf10p tuongvidanh 06-01-2019 10 0   Download

 • Báo cáo đề xuất khái niệm phụ thuộc Boolean dương đa trị trong mô hình dữ liệu dạng khối, chứng minh tính đầy đủ của họ hàm I, định lý tương đương của ba loại suy dẫn, tính chất của phụ thuộc Boolean dương đa trị m-đúng trên khối, điều kiện cần và đủ của một thể hiện chặt của tập phụ thuộc Boolean dương đa trị trên khối... Ngoài ra, một số tính chất liên quan đến khái niệm này khi khối suy biến thành quan hệ cũng đã được phát biểu và chứng minh ở đây.

  pdf8p quenchua9 20-11-2020 13 0   Download

 • Hai hàm Boolean bằng nhau khi với cùng ngõ vào chúng cho ngõ ra giống nhau. Khi thực hiện mạch, ta nên đưa hàm Boolean về dạng tối ưu nhất Điều đó giúp thực hiện hàm Boolean với số cổng ít nhất, giảm chi phí thực hiện và tăng tốc độ của mạch.

  ppt18p huyhaibk 26-12-2009 129 25   Download

 • Trang 14: Hàm Boolean Cho k≥0, một hàm Boolean k ngôi là một hàm từ {0,1}k→{0,1}. Một hàm Boolean là bất cứ hàm nào như vậy có k ngôi với k nào đó. Mỗi wff α xác định tương ứng một hàm Boolean Bα. Ví dụ, nếu α=A1∧A2 thì Bα là một hàm Boolean hai ngôi với giá trị nhận được cho bởi bảng sau: X1 1 1 0 0 X2 1 0

  pdf13p zues06 25-06-2011 86 20   Download

 • Đại số Boole là đại số dùng để mô tả các hoạt động logic. Các biên Boole là các biến logic, chỉ mang giá trị 0 hoặc 1. Hàm Boolean là hàm của các biến Boole, chỉ mang giá trị 0 hoặc 1. Đại số Boogle gồm các phép toán cơ bản: đảo, giao hay nhân, hợp hay cộng

  pdf31p nguyenhoangquocviet 15-04-2013 48 7   Download

 • Bài giảng Điện tử số: Chương 2 giúp người học hiểu về "Hàm logic và cổng logic". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Các khái niệm cơ bản, đại số Boolean, biến và hàm logic, các hàm logic cơ bản, hàm logic 2 biến, các tính chất của đại số logic, các cổng logic cơ bản,...

  pdf36p solacnhat321 24-08-2018 53 5   Download

 • Bài giảng "Thiết kế số - Chương 2: Giới thiệu về mạch số - các biến, hàm, bảng trân lý, cổng logic và các mạng logic" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ṃạch logic, đại số Boolean, các biến và các hàm, các biến và các hàm nối hỗn hợp AND và OR,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf20p doinhugiobay_02 14-11-2015 50 4   Download

 • Để có thể chuyển một giá trị sang kiểu boolean, chúng ta có thể dùng (bool) hay (boolean). Tuy nhiên trong hầu hết các trường hợp bạn không cần phải sử dụng việc ép kiểu này, bởi giá trị sẽ được tự động chuyển nếu nó là một toán tử, hàm hay là cấu trúc điều khiển đòi hỏi một tham s ố kiểu boolean.

  doc27p baotuyet_113 16-06-2011 296 163   Download

 • Các thủ tục và hàm có thể lồng vào nhau theo nhiều cấp, và từ program là khối cấu trúc ngoài cùng nhất. Mỗi khối có thể có khai báo các nhãn goto, hằng, kiểu, biến, cùng với các thủ tục và hàm riêng, tất cả phải tuân theo trình tự đó. Pascal có các kiểu đơn như integer (số nguyên), character (ký tự), boolean (logic), v.v. và enumerations (liệt kê), là kiểu mới được đưa vào Pascal sau này.

  pdf25p poseidon06 02-08-2011 311 109   Download

 • Các lệnh tiếp điểm đại số Boolean cho phép tạo lập được các mạch logic (không có nhớ). Trong LAD các lệnh này được biểu diễn thông qua cấu trúc mạch, mắc nối tiếp hay song song các tiếp điểm thường đóng và các tiếp điểm thường mở. STL có thể sử dụng các lệnh A (And) và O (Or) cho các hàm hở hoặc các lệnh AN (And Not), ON (Or Not) cho các hàm kín. Giá trị của ngăn xếp thay đổi phụ thuộc vào từng lệnh....

  pdf15p vdau14 16-10-2010 219 106   Download

 • NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC MỤC TIÊU: SAU KHI HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP, NGƯỜI HỌC CÓ THỂ Khai báo các biến thuộc các kiểu dữ liệu cơ bản (byte, integer, long, string, boolean, single) và kiểu mảng, kiểu bản ghi trong Visual Basic. Sử dụng các hàm nhập xuất dữ liệu (MsgBox và InputBox) của VB. Sử dụng và vận dụng được các cấu trúc rẽ nhánh (If...Then và If...Then...Else), cấu trúc đa rẽ nhánh (Select Case) và các loại vòng lặp : For; Do While...Loop; Do...Loop để viết chương trình. Sử dụng được một số hàm xử lý...

  pdf37p meogiay 10-11-2011 325 69   Download

 • CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN TRONG WINDOWS (Tóm tắt) ---oOo--Tên kiểu BOOL BOOLEAN BYTE CALLBACK CHAR COLORREF CONST DWORD DWORD_PTR DWORD32 DWORD64 FLOAT HACCEL HANDLE HBITMAP HBRUSH HCURSOR HDC HDDEDATA HDESK HFILE HFONT HGDIOBJ HGLOBAL HHOOK HICON HIMAGELIST HINSTANCE HKEY HLOCAL HMENU HMETAFILE HMODULE HMONITOR HPALETTE HPEN HRGN HRSRC HSZ HWND INT INT_PTR INT32 INT64 Ý nghĩa kiểu logic, có giá trị TRUE hay FALSE như BOOL kiểu byte (8 bits) qui ước để mô tả những hàm Callback ký tự 8 bits (Windows ANSI) giá trị màu 32 bits, được tổng hợp từ 3 màu cơ bản Red,...

  pdf3p nuoiheocuoivo 07-05-2010 305 54   Download

 • Mạch số là mạch trong đó chỉ hiện diện hai giá trị logic. Thường tín hiệu giữa 0 và 1 volt đại diện cho số nhị phân 0 và tín hiệu giữa 2 và 5 volt – nhị phân 1. - Đại số Boolean được lấy theo tên người khám phá ra nó, nhà toán học người Anh George Boole. - Đại số Boolean là môn đại số trong đó biến và hàm chỉ có thể lấy giá trị 0 và 1. Đại số boolean còn gọi là đại số chuyển mạch (switching algebra)...

  ppt49p tet0202 19-02-2013 74 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hàm Boolean
p_strCode=hamboolean

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2