intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống tiền tệ

Xem 1-20 trên 7012 kết quả Hệ thống tiền tệ
 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Phát triển cho vay Doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo & PTNT) chi nhánh tỉnh Bắc Ninh" nhằm hệ thống hóa những lý luận cơ bản về phát triển cho vay KHDN của NHTM. Phân tích đánh giá thực trạng phát triển cho vay KHDN tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh từ đó xác định được nguyên nhân, hạn chế và kết quả đạt được. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị có căn cứ khoa học và thực tiễn nhằm phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.

  pdf104p dongcoxanh25 22-06-2022 1 0   Download

 • Tài liệu "Lịch sử Đông Nam Á" phác họa một bức tranh toàn cảnh sinh động về lịch sử hình thành và phát triển của các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, quá trình đầu tranh xây dựng các quốc gia thống nhất ổn định như ngày nay; đồng thời cũng cho chúng ta thấy rõ quan hệ giao lưu kinh tế, văn hóa,... giữa các nước Đông Nam Á đã có từ lâu đời trong lịch sử và cuộc đấu tranh giành độc lập trường kỳ, bền bỉ và oanh liệt của nhân dân các nước Đông Nam Á.

  pdf677p britaikridanik 24-06-2022 16 2   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 5 với mục tiêu giúp các bạn có thể tạo cấu trúc bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Ứng dụng các hàm trong excel để truy xuất dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p dongcoxanh25 22-06-2022 30 1   Download

 • Nội dung của "Việt Nam gia nhập WTO - Thuận lợi, thách thức và vai trò của quốc hội " được giữ nguyên theo chương trình nghị sự tại hội nghị, gồm ba phần: Phần I: Tổng quan quá trình đàm phán và cam kết của Việt Nam; Phần II: Thuận lợi và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam khi gia nhập WTO; Phần III: Hoàn thiện chính sách và pháp luật để thực thi cam kết gia nhập WTO. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf174p dongcoxanh25 22-06-2022 6 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Quốc Oai, Hà Nội" là hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn huyện và phân tích, đánh giá thực trạng quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn huyện và đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn huyện. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị hoàn thiện quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Quốc Oai.

  pdf102p dongcoxanh25 22-06-2022 10 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Thương mại Beful Việt Nam trên thị trường nội địa" là hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, trên cơ sở phân tích thực tiễn và xu hướng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công Ty TNHH Thương mại Beful Việt Nam nói riêng, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu, phân tích năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Thương mại Beful Việt Nam, từ đó đưa ra những giải pháp, đề xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Thương mại Beful Việt Nam trên thị trường nội địa.

  pdf54p chuheodethuong10 17-06-2022 18 4   Download

 • Luận án "Nghiên cứu hiện trạng và cải tiến hệ thống cây trồng trên vùng đất ven biển tỉnh Thanh Hóa" được hoàn thành với mục tiêu nhằm đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, đặc biệt là điều kiện đất đai, mức thích hợp của đất với các loại cây trồng và hiện trạng sử dụng đất trong trồng trọt ở vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa; Đánh giá thực trạng về hệ thống cây trồng và làm rõ những khó khăn, hạn chế trong sản xuất trồng trọt ở vùng ven biển;...

  pdf250p hoamaudon2510 16-06-2022 4 2   Download

 • Luận án "Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động kinh doanh thương mại" với mục tiêu nhằm hệ thống hóa và làm rõ khái niệm, nội hàm của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh nói chung và thương mại nói riêng. Đề xuất giải pháp nâng cao trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Việt Nam trong kinh doanh thương mại.

  pdf177p hoamaudon2510 16-06-2022 16 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án" Phương pháp xác định chi phí dựa trên cơ sở hoạt động tại một số doanh nghiệp sản xuất thuộc Tổng Công ty Viglacera-CTCP" là hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về phương pháp ABC trong DNSX; Nghiên cứu thực trạng áp dụng phương pháp xác định chi phí (bằng phương pháp nghiên cứu điển hình và phương pháp điều tra) tại một số DNSX thuộc TCT Viglacera.

  pdf252p hoamaudon2510 16-06-2022 6 3   Download

 • Luận án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu thành phần, phân bố của các loài ve sầu (Hemiptera: Cicadidae) ở vùng Đông Bắc và một số điểm phụ cận, Việt Nam trình bày đánh giá sự đa dạng của họ ve sầu ở vùng Đông Bắc và một số điểm phụ cận, Việt Nam, cung cấp mẫu vật để xây dựng bộ mẫu đạt tiêu chuẩn quốc tế, và đưa ra những thông tin về phân bố của các loài góp phần vào công việc thống kê khu hệ học các loài ve sầu họ Cicadidae ở vùng Đông Bắc và một số điểm phụ cận, Việt Nam.

  pdf166p viabigailjohnson 10-06-2022 5 2   Download

 • “Các vấn đề liên Triều” và những rào cản trong việc giải quyết “các vấn đề liên Triều” thời hậu chiến là một vấn đề khoa học cần được nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện. Việc nghiên cứu "Những rào cản trong tiến trình giải quyết “Các vấn đề liên triều”" sẽ góp phần hoàn thiện các nghiên cứu về bán đảo Triều Tiên sau chiến tranh 1950 - 1953, làm rõ những yếu tố quốc tế và khu vực tác động đến những chuyển biến trên bán đảo Triều Tiên thời kì hậu chiến tranh Lạnh, và ở góc độ nào đó có thể giúp lí giải mối quan hệ phức tạp, thăng trầm trong quan hệ liên Triều.

  pdf9p runordie2 07-06-2022 6 1   Download

 • Địa lý địa phương là một bộ phận không thể thiếu và có vai trò rất quan trọng trong việc giúp học sinh nắm vững được kiến thức địa lý Tổ quốc và kiến thức địa lý chung. Ở Phú Thọ hiện nay việc giảng dạy nội dung địa lý địa phương lớp 9 chủ yếu dựa vào sách giáo khoa, chưa có các bản đồ và phương tiện trực quan. Việc thành lập xêri bản đồ tỉnh Phú Thọ phục vụ dạy học địa lý địa phương lớp 9 là việc làm cần thiết.

  pdf8p vimarissamayer 02-06-2022 5 1   Download

 • Như chúng ta đã biết, đối với sinh viên kinh tế nói chung và sinh viên chuyên ngành kế toán – kiểm toán nói riêng thì học phần nguyên lý kế toán được ví như học phần vỡ lòng, là học phần tiên quyết trong chương trình đào tạo ngành kế toán và ngành kinh tế. Bài viết chia sẻ một số kinh nghiệm để các bạn sinh viên khóa sau sẽ cảm thấy không khó khi học nguyên lý kế toán và đạt được kết quả như mong muốn.

  pdf5p vimarillynhewson 17-05-2022 37 1   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích các yếu tố tác động lên tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam, giúp cho các nhà quản lý trong ngân hàng, chính phủ và ngân hàng Nhà nước có thể đưa ra những chính sách quản lý hiệu quả đối với hệ thống ngân hàng.

  pdf5p vimarillynhewson 17-05-2022 12 2   Download

 • Nghiên cứu tiến hành tối ưu quy trình nuôi cấy tế bào BHK-21 dạng treo trong hệ thống nồi lên men, gây nhiễm virus lở mồm long móng (LMLM), type A và thu hoạch kháng nguyên đạt yêu cầu kỹ thuật phục vụ sản xuất vacxin vô hoạt nhũ dầu. Tế bào BHK21 giống gốc đã nuôi, cấy chuyển liên tiếp qua nhiều đời, được chuyển vào hệ thống nồi nuôi.

  pdf6p viellenkullman 13-05-2022 6 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về điều kiện lao động trong doanh nghiệp; đánh giá điều kiện lao động thực tế tại Công ty TNHH MTV Takson Huế giai đoạn 2016 – 2018; phân tích các nhóm yếu tố điều kiện ảnh hưởng đến chất lượng và kết quả lao động trong Công ty TNHH MTV Takson Huế; đề xuất các giải pháp để cải thiện điều kiện lao động trong Công ty TNHH MTV Takson Huế đến năm 2020.

  pdf103p bakerboys02 10-05-2022 13 3   Download

 • Bài viết tiến hành phân tích quy trình thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, phát hiện những vướng mắc và tồn tại trong quá trình thực thi các quy định pháp lý có liên quan, từ đó đưa ra một số gợi ý nhằm tháo gỡ các khó khăn, đảm bảo tính pháp lý của các dự án, hướng đến một thị trường bất động sản hiệu quả và minh bạch hơn, hướng đến hoàn thiện các quy định pháp lý về hoạt động lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, bảo đảm tính hợp pháp, tính đồng bộ và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động này.

  pdf14p viellenkullman 13-05-2022 14 1   Download

 • Nghiên cứu này xác định sự ảnh hưởng của các nhân tố đến việc áp dụng hệ thống thông tin bất động sản tại tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, tác giả cũng kiểm định việc áp dụng hệ thống thông tin bất động sản có thật sự mang lại lợi ích hay không? Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 200 quan sát thực tế tại tỉnh Tiền Giang.

  pdf8p viellenkullman 13-05-2022 31 1   Download

 • Bài viết "Phát triển kinh tế tư nhân - Từ quan điểm của đảng đến thực tiễn tại tỉnh Thái Nguyên" bàn về những thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đạt được trong những năm gần đây là minh chứng cho chủ trương đúng đắn, sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đóng góp không nhỏ của thành phần kinh tế tư nhân tỉnh Thái Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 5 1   Download

 • Bài viết cho rằng, mặc dù chưa thể đo lường được một cách chính xác, đầy đủ và cụ thể hậu quả nhiều mặt của “cuộc ly hôn thế kỷ” này, song bước đầu cũng muốn nêu ra một số tác động của nó, và từ đó rút ra một số hàm ý cho Việt Nam, khi nước Anh chính thức rời khỏi EU. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 05-05-2022 15 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống tiền tệ
p_strCode=hethongtiente

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2