intTypePromotion=1
ADSENSE

Khát vọng thành công

Xem 1-20 trên 153 kết quả Khát vọng thành công
 • "Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Tập 1)" cung cấp cho bạn đọc về báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng x...

  pdf298p langmongnhu 14-12-2022 13 2   Download

 • Để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, người dân có thu nhập cao, cần huy động được sức mạnh tổng hợp, sức sáng tạo của mọi nguồn lực, trong đó nguồn lực văn hóa, nguồn lực con người có vai trò đặc biệt quan trọng. Bài viết trình bày những điểm mới về văn hóa trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  pdf5p viwmotors 13-12-2022 5 1   Download

 • Bài viết "Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước hùng cường theo tư tưởng Hồ Chí Minh" nhằm khái quát nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng hùng cường; đồng thời luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; từ đó đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 10 1   Download

 • Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là một trong những nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú ý trong giai đoạn đất nước ta bước vào thời kỳ chuyển đổi số. Với vai trò của mình Đoàn TNCSHCM trường Đại học Công đoàn trong những năm qua đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cho đoàn viên với nhiều hoạt động khác nhau.

  pdf6p runordie2 06-06-2022 29 1   Download

 • Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để hiện thực hóa mục tiêu này cần sự tham của tất cả các cấp, các ngành, các lực lượng; trong đó thanh niên nói chung và thanh niên Quân đội nói riêng có vị trí, vai trò hết sức quan trọng. Cùng tham khảo bài viết "Tư tưởng Hồ Chí Minh về “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và trách nhiệm của thanh niên quân đội hiện nay" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 18 0   Download

 • Các bạn cùng tham khảo Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công.

  pdf4p hoamaudon2510 28-03-2022 12 1   Download

 • Quyết định số 1895/2021/QĐ-TTg ban hành về việc phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc15p hoalanvender 31-01-2022 15 0   Download

 • Khẳng định giá trị nhiều mặt của tác phẩm Truyền kỳ mạn lục, đặc biệt là thành công của tác phẩm trong nghệ thuật sử dụng yếu tố kỳ ảo để xây dựng nhân vật người phụ nữ. Đồng thời thấy được tài năng của Nguyễn Dữ trong việc sử dụng yếu tố kỳ ảo kết hợp yếu tố hiện thực một cách hài hoà tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của thể loại truyền kỳ.

  pdf114p closefriend10 22-11-2021 12 0   Download

 • Ebook "Tổng hợp 288 cơ hội và kế sách làm giàu" là tổng kết đa dạng, một bức tranh thành công về những con người từ tay trắng làm giàu. Làm giàu như thế nào, ai là người có khả năng làm giàu? Hai phần chính của sách sẽ giải đáp băn khoăn và khát vọng trên. Phần 1 của ebook gồm 18 chương: biện pháp làm giàu; biện pháp độc đáo; sáng tạo thương nhãn hiệu nổi tiếng; sáng tạo biện pháp; tình báo giới thương nghiệp; biện pháp khai thác; tín nghĩa và danh dự chiến thắng; biện pháp phục vụ,..

  pdf512p hoaanhdao789 14-09-2021 25 6   Download

 • Công tác tài năng trẻ những năm gần đây được triển khai trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến lớn về kinh tế - xã hội. Sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, vai trò tập hợp, đồng hành, phát huy của Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt đã góp phần hình thành lớp thanh niên, trí thức trẻ tài năng trên mọi lĩnh vực, với ý chí và khát vọng xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  pdf6p vijihyo2711 25-09-2021 26 1   Download

 • Bước vào mùa Xuân Tân Sửu 2021, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã diễn ra và thành công rất tốt đẹp. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của đất nước ta. Bài viết khắc họa những điểm nhấn quan trọng của Đại hội lần thứ XIII và khát vọng xây dựng Tổ quốc Việt Nam cường thịnh, phồn vinh và hạnh phúc.

  pdf6p vining2711 09-08-2021 28 0   Download

 • Bài viết trình bày kinh nghiệm trên thế giới cho thấy văn minh đô thị hội tụ và được phản ảnh bên những dòng sông, với những công trình tiêu biểu và làm nên bản sắc văn hóa của thành phố. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết về lập kế hoạch không gian riêng hai bên sông để đảm bảo sự liên trực theo tuyến và kết nối các khu vực cần kề.

  pdf6p quenchua12 12-05-2021 16 0   Download

 • Tài liệu này thông tin đến các bạn về quy luật tiềm năng và thuần khiết; áp dụng quy luật tiềm năng thuần khiết; quy luật cho nhận; áp dụng quy luật cho; quy luật nghiệp quả; quy luật nỗ lực tối thiểu; quy luật mục đích và khát vọng...

  doc54p shinno2910 20-04-2021 67 7   Download

 • 2020 không chỉ là một năm Việt Nam thể hiện sáng rõ trên cục diện toàn cầu bản lĩnh và sức sống mãnh liệt của mình trong cuộc đại khủng hoảng Covid-19 mà còn là một năm mà Tầm nhìn Việt Nam 2045 bắt đầu đi vào cuộc sống với sức mạnh thôi thúc. Giờ đây, trên khắp cả nước, khát vọng đưa dân tộc đi đến phồn vinh, hùng cường vào năm 2045 khi đất nước kỷ niệm 100 năm độc lập không còn là ước mơ ấp ủ mà đang từng bước biến thành kế hoạch hành động của các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp.

  pdf4p kethamoi10 29-01-2021 35 2   Download

 • Trong quá trình hội nhập quốc tế, với khát vọng vươn lên, toàn vùng đã có những nỗ lực mạnh mẽ, chủ động khai thác lợi thế về tự nhiên, thu hút đầu tư, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương để đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội. Những nỗ lực đã đã mang lại những kết quả khả quan, VKTTĐMT đang dần trở thành vùng phát triển năng động của cả nước.

  pdf9p tamynhan8 04-11-2020 25 2   Download

 • Báo Pháp luật Việt Nam - Số 1+2 năm 2020 thông tin đến các bạn một số bài viết như chính phủ hành động biến khát vọng thành sự thật; những bước tiến trong công tác tư pháp; phát huy tiềm lực người Việt ở nước ngoài; 10 sự kiện pháp luật nổi bật 2019; nhộn nhịp hoa kiểng miền Tây...

  pdf32p gaocaolon7 23-09-2020 22 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook Cẩm nang sư phạm – Giáo dục hiện đại (Tập 1) trình bày khoa học nghiên cứu về giáo dục làm thay đổi nhận thức, thay đổi cả cách tiến hành công cuộc giáo dục; học để thỏa mãn khát vọng hiểu biết học để thành người tự do học để làm chủ vận mệnh cá nhân và cộng đồng; nhận thức mới về vai trò sứ mệnh của giáo dục; một nền giáo dục mới chắc chắn sẽ phải ra đời thay thế nền giáo dục của thầy đồ cóc; giáo dục hiện đại không phải là những thiết bị đắt tiền, mà là tổ chức cho học sinh học cách học...

  pdf56p quenchua5 08-05-2020 57 1   Download

 • Trong văn hóa thì văn học là loại hình, lĩnh vực quan trọng thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người. Người Thái là dân tộc thiểu số có đời sống văn hóa rất phong phú, đa dạng và có vai trò quan trọng ở vùng miền Tây Nghệ An. Nền văn học dân gian Thái là di sản nghệ thuật quý báu, phản ánh rõ nét đời sống văn hóa - xã hội của tộc người và đóng vai trò quan trọng tạo ra các giá trị chuẩn để con người vươn tới, từ đó hình thành nên phẩm chất con người.

  pdf11p 035522894 01-04-2020 71 1   Download

 • Thơ là cây đàn muôn điệu của tâm hồn, của nhịp thở con tim, thơ diễn tả rất thành công mọi cung bậc cảm xúc của con người, niềm vui nỗi buồn, sự cô đơn tuyệt vọng. Có những tâm trạng của con người, chỉ có thể diễn tả bằng thơ. Vì vậy tôi không chỉ nói hộ lòng mình mà thơ còn thể hiện tình yêu say mê, tha thiết, bằng lòng yêu cuộc sống khát khao, tận hiến, tận hưởng. Xuân Diệu đã viết bài thơ “Vội vàng”. Nhận xét về niềm khát khao tận hưởng cuộc sống trong tác phẩm có ý kiến cho rằng.

  doc5p lansizhui 09-03-2020 79 2   Download

 • “Thắng” trong cuộc sống được hiểu là thành công, là đạt được điều mình mong muốn. Chiến thắng làm con người thoả mãn, sung sướng, tiếp tục trở thành động lực để con người phấn đấu; “bại” là thất bại, là không đạt được mục tiêu mình mong muốn; điều đó dễ khiến ta thất vọng, đau khổ, nản lòng. Như vậy, cuộc sống trở thành một trận chiến giữa một bên là con người cùng những cố gắng nỗ lực, những hoài bão khát khao với một bên là những quy luật khắc nghiệt, những biến đổi vô tình khách quan của cuộc đời.

  doc2p lansizhui 09-03-2020 28 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1157 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Khát vọng thành công
p_strCode=khatvongthanhcong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2