Khen thưởng thi đua

Xem 1-20 trên 771 kết quả Khen thưởng thi đua
 • Tham khảo tài liệu 'xét tặng cờ, bằng khen của bộ trưởng diện khen thưởng thi đua theo đợt, theo chuyên đề', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p meomaythongminh 02-08-2010 63 5   Download

 • Luận văn hướng tới làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực trạng của QLNN về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, để đưa ra phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới, nhờ đó góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

  pdf106p phungducluan 01-06-2017 22 11   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Công tác thi đua, khen thưởng ở Trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc Lặc năm 2015-2016 được nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng công tác thi đua, khen thưởng ở trường THPT Lê Lai các năm học trước; đề ra các biện pháp tổ chức công tác thi đua, khen thưởng ở trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc lặc năm học 2015 - 2016. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm vững nội dung chi tiết.

  doc44p tranhuuhailelai2008 27-10-2016 29 10   Download

 • Bài viết này trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn về thi đua khen thưởng, những kết quả đạt được trong việc xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống quản lí thi đua khen thưởng trực tuyến trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và một số kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p nganga_03 21-09-2015 23 3   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp tăng hiệu quả công tác trong thi đua – khen thưởng đưa ra những giải pháp trong việc tăng hiệu suất soạn thảo văn bản, hướng dẫn tổ chức đăng ký thi đua và thực hiện hồ sơ xét thi đua năm học.

  pdf15p thanhbinh22592 13-08-2016 24 3   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng ( Kèm theo Thông tư số 75 / 2008/TT-BNN, ngày 23 tháng 6 năm 2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) (Mẫu số2) (Tên đơn vị cấp trên) (Tên đơn vị đề nghị khen thưởng) ________________________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________________________ (Địa danh), ngày…………tháng…..…năm…….

  txt2p vang_phanboi 31-07-2010 4031 251   Download

 • Để thật sự phát huy sức mạnh, động lực thúc đẩy kỳ diệu của việc thi đua, khen thưởng đối với các hoạt động của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường; nhằm đưa phong trào thi đua, khen thưởng vào hoạt động thường xuyên, sâu rộng, toàn diện, chặt chẽ, qui củ hơn, thực chất hơn. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong nhà trường”.

  pdf21p hoangchieuduong 07-05-2014 564 121   Download

 • Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 2. Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 3.

  pdf34p truongan 10-07-2009 2857 117   Download

 • Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2010 và thay thế Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

  pdf56p phuocql31 18-07-2010 2387 114   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC Về việc khen thưởng nhân viên có thành tích xuất sắc Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-UB ngày 20/8/1998 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Công ty Du lịch B&T cùng chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm, và quyền hạn của Giám đốc Công ty; Căn cứ phiên họp của Hội đồng thi đua Công ty ngày 10.7.2005; Xét đề nghị của Ông Trưởng Phòng Nhân sự,...

  doc3p malongtam 09-03-2013 886 89   Download

 • Thông tư này hướng dẫn về công tác thi đua - khen thưởng trong ngành Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm: Hình thức, nội dung tổ chức phong trào thi đua; danh hiệu, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định trao tặng, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; thẩm quyền thành lập, nhiệm vụ và quyền hạn Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp; quỹ thi đua-khen thưởng và xử lý các vi phạm về thi đua-khen thưởng....

  pdf45p bachdiemmy 15-12-2009 476 55   Download

 • Khen thưởng đột xuất: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cá nhân, tập thể lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có tác dụng nêu gương trong phạm vi đơn vị, hay toàn hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam sẽ được ThủGiấy khen được tặng cho các tập thể, cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

  doc33p thuyngan1005 02-08-2012 168 55   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề ( Kèm theo Thông tư số 75 / 2008/TT-BNN, ngày 23 tháng 6 năm 2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  pdf2p meomaythongminh 02-08-2010 1274 49   Download

 • Mẫu bảng chấm điểm xếp hạng thi đua của Công ty, Tổng công ty thuộc Thành phố.

  doc3p pretty1 13-07-2010 322 35   Download

 • Mẫu Báo cáo Thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu thi đua chiến sĩ thi đua cơ sở giới thiệu tới các bạn về những nội dung cần có và cách trình bày của một bản báo cáo Thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu thi đua chiến sĩ thi đua cơ sở. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   

  doc4p hieulam10 23-05-2015 613 35   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện Tiêu chí thi đua ở trường Tiểu học 2 Trần Văn Thời được nghiên cứu với mục đích nhằm động viên, giáo dục, nêu gương, để sau khi được biểu dương, khen thưởng, tập thể, cá nhân được khen phát huy tính tích cực trong công việc được giao. Mời quý thầy cô cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf18p conheo_sua 25-02-2014 159 34   Download

 • "Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm (cho tập thể thuộc Cụm, Khối thi đua)" đánh giá lại thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác của năm được giao và đề nghị được khen thưởng để động viên phong trào thi đua yêu nước của đơn vị, địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo để có thể soạn thảo cho mình mẫu tờ trình phù hợp với lĩnh vực đã hoạt động, công tác.

  pdf2p tieulaubau 15-06-2011 570 33   Download

 • "Mẫu tờ trình về việc đề nghị xét khen thưởng" là mẫu tờ trình đề nghị thủ trưởng, các cơ quan xét khen thưởng cho cá nhân và tập thể có thành tích trong phong trào thi đua, theo đề nghị của hội đồng thi đua khen thưởng. Các bạn có thể tham khảo cách trình bày của mẫu tờ trình này để nắm rõ nội dung chính cần được trình bày trong bản tờ trình đề nghị khen thưởng.

  txt3p voigiay 04-11-2011 404 30   Download

 • Tiêu chí chấm điểm công tác Thi đua, Khen thưởng đối với các đơn vị thuộc Thành phố.

  doc2p pretty1 13-07-2010 344 28   Download

 • Sáng kiến đưa ra một số giải pháp thực hiện trong công tác thi đua khen thưởng, nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục. Mời quý thầy cô và cán bộ quản lý giáo dục tham khảo sáng kiến “Một số giải pháp trong công tác thi đua khen thưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường” để giúp công việc quản lý được tốt hơn.

  pdf16p huonglotos 17-04-2014 133 28   Download

Đồng bộ tài khoản