intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguyên tắc nhân dân lao động

Xem 1-20 trên 134 kết quả Nguyên tắc nhân dân lao động
 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại cục thuế nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf113p matbuon_266 20-07-2012 140 30   Download

 • Chương 3 - Nguyên tắc của quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Chương này trình bày những nội dung cơ bản sau: Nguyên tắc của quản lý nhà nước về tài nguyên, nguyên tắc của quản lý nhà nước về môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p deja_vu8 10-05-2018 47 4   Download

 • Đề tài: Quản lý hành chính nhà nước gồm 3 nội dung chính sau: khái niệm và hệ thống các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước, nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo vào quản lý hành chính nhà nước, đánh giá việc vận dụng nguyên tắc vào quản lý hành chính ở nước ta hiện nay.

  doc12p tinhcaugialanh_lotus 21-12-2012 765 125   Download

 • Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng viết: Hồ Chí Minh hết sức coi trọng chiến lược con người. Đối với Hồ Chí Minh con người là mục tiêu, đồng thời là nhân tố quyết định thành công của cách mạng. Vì thế, Hồ Chí Minh nhấn mạnh sự cần thiết vũ trang cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc ta những giá trị đạo đức mới để làm nên cuộc đổi đời lịch sử…

  doc8p hiuhiugiobac 08-08-2011 486 117   Download

 • Tự vệ đỏ, đó là mầm mống của các lực lượng vũ trang cách mạng sau này của nhân dân ta. Ngày 28 tháng 3 năm 1935, Đại hội lần thứ nhất của Đảng được tổ chức tại Ma Cao (Trung Quốc) đã thông qua “Nghị quyết về Đội .tự vệ”. Nghị quyết xác định bản chất giai cấp, bản chất cách mạng của đội tự vệ, một tổ chức có tính chất nửa quân sự của quần chúng nhân dân lao động, chủ yếu là của công nông, do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. ...

  pdf8p comvapho 02-08-2013 102 10   Download

 • Tác giả nhà nho sĩ ẩn dật là một loại hình tác giả độc đáo, không chỉ là sản phẩm của văn hóa, văn học Việt Nam nói riêng mà còn của cả khu vực Đông Á nói chung. Việc từ quan quy ẩn ở họ chứa đựng nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau, tùy từng hoàn cảnh xã hội cụ thể, hoàn cảnh cá nhân và thân phận mỗi nho sĩ. Những tên tuổi có thể nhắc tới như Chu Văn An, Trần Nguyên Đán, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Thế Lân, Nguyễn Thiếp, Chu Doãn Trí, Nguyễn Khuyến.

  pdf7p vihitachi2711 03-05-2019 33 1   Download

 • Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2002 về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. Căn cứ vào Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Nghị định số 68/CP, công văn số 941/LĐTBXH-BLĐ và công văn số 0850/PMT-VPGC.

  pdf59p lawttyt7 30-11-2009 2163 228   Download

 • "Bỉ vỏ" của Nguyên Hồng là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của dòng văn học hiện thực phê phán. Qua tác phẩm, những nét tiêu biểu của một lớp người sống dưới đáy xã hội, cuộc sống lầm than, đói khổ của tầng lớp nhân dân lao động và cả bản chất xấu xa thối nát của xã hội thực dân phong kiến đều được khắc họa tài tình dưới ngòi bút tinh tế của tác giả. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu tác phẩm trên qua tài liệu dưới đây.

  pdf97p yenhong 24-06-2009 614 93   Download

 • Đối với các ngành trong lĩnh vực kỹ thuật (cơ khí, điện, xây dựng dân dụng, xây dựng công trình cầu cống, khai thác mỏ than, công nghệ khai thác dầu và khí,…), trong quá trình lao động sản xuất có rất nhiều tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra. Tùy vào điều kiện lao động của từng ngành mà gây ra tai nạn lao động khác nhau như: chấn thương, nhiễm độc nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp.

  doc16p nambk2009 17-02-2013 212 72   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự nghiệp cách mạng của Người luôn luôn gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với vận mệnh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc đầu thế kỷ XX, sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam chỉ phát huy cao độ khi được tập hợp, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. ...

  doc25p hung_hong 11-11-2010 243 38   Download

 • Tìm hiểu các xung đột kịch trong đoạn trích: + Mâu thuẫn 1: Tình huống kịch xảy ra trong hồi V xuất phát từ mâu thuẫn giữa nhân dân lao động khốn khổ lầm than và bọn hôn quân bạo chúa cùng các phe cánh của chúng. - Qúa trình phát triển của mâu thuẫn này đã chỉ ra tính tất yếu của hồi V : +Mục đích xây Cửu Trùng Đài nguy nga tráng lệ để ăn chơi hưởng lạc .

  pdf4p tinhkhiet2012 06-03-2012 236 38   Download

 • Bên cạnh các nguyên nhân chính làm tăng GDP, GNP của một quốc gia, các yếu tố khác như năng suất lao động bình quân, tỉ lệ lao động so với dân số , trình độ giáo dục của nữ giới được cải thiện sẽ có tác động không nhỏ với tốc độ tăng trưởng kinh tế. ảnh hưởng của năng suất lao động bình quân, tỉ lệ lao động trong dân số và trình độ giáp dục của nữ giới tới tốc độ tăng trưởng GDP, GNP...

  pdf0p hailedangbs 02-05-2013 125 15   Download

 • Nội dung chính của bài tiểu luận gồm có 4 phần: Những vấn đề chung về kỷ luật lao động, các nguyên nhân dẫn đến vi phạm kỷ luật lao động, nguyên tắc và trách nhiệm kỷ luật lao động, các biện pháp nhằm tăng cường kỷ luật lao động trong doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc29p hrm2014 27-03-2018 107 13   Download

 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn về di cư lao động; phân tích, đánh giá thực trạng và nguyên nhân của hiện tượng di cư lao động thấy được các tác động tích cực và tiêu cực của di cư lao động đến đời sống người dân xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; đề xuất giải pháp hợp lí nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng nông thôn xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

  pdf87p bautroibinhyen1 02-11-2016 69 9   Download

 • Bài viết phân tích sự kỳ thị xảy ra trong một số lĩnh vực hoạt động sống cơ bản của nhóm lao động này trong đời sống đô thị. Theo các tác giả, đó là một trong các nguyên nhân tạo ra sự khác biệt, khoảng cách khó vượt qua giữa lao động nhập cư nghèo với cộng đồng cư dân đô thị. Do sự kỳ thị đó nên trong cuộc sống hàng ngày nhóm lao động nhập cư trở nên khép kín, co cụm, ít hòa nhập vào đời sống cộng đồng cư dân nơi họ sinh sống và làm việc.

  pdf9p allbymyself_07 02-02-2016 56 7   Download

 • Bài viết Chính sách việc làm cho lao động nông thôn ở Bắc Trung Bộ trong bối cảnh di dân trình bày: Bài viết đánh giá tác động của chính sách việc làm cho lao động nông thôn vùng Bắc Trung Bộ; chỉ ra những thành công, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p dangthitrangtrang 07-05-2018 44 4   Download

 • “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là tác phẩm quan trọng trong kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Những vấn đề quan trọng đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế được C. Mác và Ph. Ăngghen luận giải trong tác phẩm này được xem là kim chỉ nam cho hành động của toàn bộ phong trào công nhân, là cương lĩnh chính trị soi đường cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới trong cuộc đấu tranh giải phóng loài người thoát khỏi mọi ách áp bức bóc lột, xây dựng một chế độ xã hội tốt đẹp, tự do và hạnh phúc.

  pdf7p vicross2711 20-06-2019 76 3   Download

 • Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 8 tháng 9 năm 2009, tại trụ sở Bộ lao động- Thương binh xã hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hòa- Thứ trưởng đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo của đơn vị liên quan trực thuộc.

  pdf3p thanhan 23-09-2009 61 2   Download

 • Nghiên cứu này sử dụng mô hình tăng trưởng nội sinh của Mankiw và cộng sự để xem xét mối quan hệ giữa vốn con người và năng suất lao động giai đoạn 1996 – 2017. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ đóng góp của vốn con người vào tăng trưởng năng suất lao động chỉ đạt được 14%, trong khi vốn đầu tư không phản ánh được sự thay đổi của năng suất lao động.

  pdf7p elandorr 03-12-2019 48 2   Download

 • Sau 20 năm kể từ khi Bộ luật lao động có hiệu lực (01/01/1995), công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại Việt Nam ngày càng hoàn thiện, đạt được nhiều thành tựu và dần đáp ứng được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Việc tìm hiểu, nhìn nhận đủ và rõ các nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế trong công tác ATVSLĐ ở nước ta là rất quan trọng trong đó có việc xác định đúng vai trò của Người lao động trong tiến trình này.

  pdf10p trinhthamhodang6 08-07-2020 49 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguyên tắc nhân dân lao động
p_strCode=nguyentacnhandanlaodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2