intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhân tố ảnh hưởng

Xem 1-20 trên 5451 kết quả Nhân tố ảnh hưởng
 • Về lý thuyết , giưa năng suât lao đông và đinh mưc lao đông co môi liên hê tương quan vơi nhau. Đê tai cũng tâp trung nghiên cưu đinh mưc lao đông va cac nhân tô anh hương đên năng suât lao đông cho ma hang Nano tai Công ty cô phân Dêt may 29-3. Nguôn dư liêu chu yêu đươc sư dung la nguôn dư liêu sơ cấp thông qua quá trình khao sat bằng các phương pháp bấm giờ, chụp ảnh và quay phim . Với phương pháp tiếp cận phân tích thống kê...

  pdf5p xuanhien 11-06-2009 1796 424   Download

 • Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ hàng hoá của Doanh nghiệp Thương mại sau đây là một số nhân tố cơ bản. 1Giá cả hàng hoá. Giá cả hàng hoá là một trong những nhân tố hết sức nhạy bén và chủ yếu tác động đến tiêu thụ hàng hoá của Doanh nghiệp Thương mại. Giá cả có thể hạn chế hay kích thích cung cầu và ảnh hưởng tới tiêu thụ.

  doc7p phamducan 03-05-2010 2169 411   Download

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng Khách hàng hài lòng là một loại trạng* thái tâm lý kích thích nảy sinh của khách hàng khi đã tiếp nhận sản phẩm hoặc sự phục vụ cùng với các thông tin của nó.

  pdf5p kimyen_ir 16-07-2010 745 299   Download

 • Tham khảo Bài tập nhóm: Tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng đến Văn hóa đàm phán của người Nhật Bản dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu được cách giao tiếp thường ngày của người Nhật Bản, tính cách tác phong trong công việc và thái độ đối với thời gian của người Nhật Bản, thái độ của người Nhật Bản đối với việc bảo vệ môi trường.

  doc23p kimloan_mku 25-05-2011 1025 267   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn thạc sỹ kinh tế: phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tphcm', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf95p therain_nl 12-07-2012 344 153   Download

 • Đây là một số giáo án bài "Nhân tố ảnh hưởng đến Sinh trưởng và phát triển ở động vật" dành cho các thầy cô và các em tham khảo và bổ sung kiến thức Sinh 11. Giáo án là những tư liệu khá hữu ích giúp học sinh biết được một số nhân tố môi trường và mức độ ảnh hưởng của những nhân tố này đến sinh trưởng và phát triển của động vật. Từ đó, hiểu được một số biện pháp điều khiển quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật và người và vận dụng vào thực tiễn.

  doc9p baolevan80 23-12-2013 776 120   Download

 • Nhằm mục đích tiến hành đánh giá chung về công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại tỉnh Đồng Tháp, nhằm rút ra những ưu điểm và những vấn đề còn tồn tại cần phải tiếp tục hoàn thiện, qua đó đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại tỉnh Đồng Tháp, mời các bạn cùng tham khảo nội dung luận văn Thạc sỹ Kinh tế "Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thuế tỉnh Đồng Tháp" để hiểu hơn về vấn đề này.

  doc20p lvttrucdongthap 16-09-2015 242 104   Download

 • Gồm các giáo án được biên soạn khá lôi cuốn, giúp học sinh nắm vững các kiến thức căn bản về các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật. Từ những giáo án này, học sinh sẽ biết được một số đặc điểm về các nhân tố môi trường và mức độ ảnh hưởng của chúng đến sự sinh trưởng và phát triển ở các loài động vật. Từ đó nắm vững các biện pháp điều khiển quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật và người và vận dụng vào giải thích được một số hiện tượng sinh lý ở động vật và người.

  doc6p baolevan80 22-12-2013 620 94   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu Luận văn thạc sĩ kinh tế "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại Việt Nam" Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đền lợi nhuận các ngân hàng thương mại để từ đó đưa ra các giải pháp góp phần củng cố và gia tăng lợi nhuận của các ngân hàng.

  pdf106p tienhungvan 08-01-2018 519 84   Download

 • Bài giảng được chọn lọc nhằm khái quát cho các thầy cô và các em học sinh một số kiến thức về các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật. Thông qua những bài giảng này, học sinh sẽ nắm được những ảnh hưởng quan trọng của các nhân tố bên trong đến sự sinh trưởng và phát triển ở một số loài động vật như giới tính, các hoomon sinh trưởng và phát triển. Hi vọng những bài giảng này sẽ là nguồn tài liệu gây được nhiều sự chú ý đến quý thầy cô và các bạn yêu thích môn Sinh học 11.

  ppt33p kimngan161999 21-12-2013 437 68   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, đề tài "Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long" giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan về hiệu quả và nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các nhân hàng thương mại, thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long,... Với các bạn đang học chuyên ngành Tài chính ngân hàng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf105p ngochunghcm 31-10-2015 247 69   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng điện trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ước lượng mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến đến quyết định mua hàng điện trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đề xuất những hàm ý chính sách cho doanh nghiệp nhằm phát triển dịch vụ kinh doanh hàng điện trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf100p chumeorocky 10-01-2018 244 77   Download

 • Đây là một số bài giảng về nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển động vật dành cho các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo, giảng dạy và học tập. Qua những bài giảng này, học sinh sẽ biết được các nhân tố quan trọng gây ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng và phát triển của động vật như thức ăn, nhiệt độ, ánh sáng. Từ đó, nắm bắt được một số biện pháp điều khiển sinh trưởng và phát triển ở động vật. Chúc các thầy cô và các em có một buổi học thật vui vẻ và gặt hái được nhiều thành công.

  ppt34p kimngan162001 23-12-2013 266 48   Download

 • Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo xuất phát từ các đơn vị Ngành điện trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam nhằm tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo và những gợi ý về chính sách...

  pdf104p lanlan38 03-04-2013 167 43   Download

 • Tổng hợp các giáo án Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ để đáp ứng nhu cầu tham khảo cho giáo dục và học tập của quý bạn đọc. Bộ sưu tập các giáo án tham khảo để giúp học sinh trình bày được vai trò,cơ cấu và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ. Biết được đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới. Học sinh hiểu MT tự nhiên là nguồn tài nguyên của ngành dịch vụ(du lịch). Các loại tài nguyên du lịch tự nhiên(địa hình, nước, khí hậu, sinh vật,...).

  doc6p thanhnhan_287 24-02-2014 808 43   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo khoa học: các nhân tố ảnh hưởng đến thành quả dự án công trình ngành điện việt nam', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p nhatro75 22-07-2012 236 42   Download

 • Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố khác nhau chính vì vậy để đưa ra một quyết định tài chính nhà quản trị tài chính doanh nghiệp phải xác định được và xem xét các nhân tố ảnh hưởng.

  pdf13p heomap16 01-10-2013 414 41   Download

 • Tuyển chọn các bài giảng Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp được thiết kế powerpoint chi tiết và đẹp mắt dành cho bạn đọc tham khảo. Thông qua bài học, các kiến thức được cung cấp giúp học sinh nắm được vai trò của các nhân tố tự nhiên và kinh tế xã hội đối với sự phất triển và phân bố nông nghiệp của nước ta. Thấy được các nhân tố trên đã ảnh hưởng đến sự hình thành nền nông nghiệp nước ta là nền nông nghiệp nhiệt đới, đang phát triển theo hướng thâm canh và chuyên môn hoá.

  ppt27p minhthu_03 25-03-2014 342 42   Download

 • Bộ sưu tập giáo án Vai trò, đặc điểm của công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp dành cho quý bạn đọc tham khảo. Thông qua bài học, các kiến thức được cung cấp giúp học sinh biết được vai trò và đặc điểm của sản xuất công nghiệp. Hiểu được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội tới sự phân công nghiệp. Biết phân tích và nhận xét sơ đồ về các đặc điểm phát triển, và ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp.

  doc5p hongvang_26 24-02-2014 730 39   Download

 • Tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm sau đây có nội dung trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm bao gồm các nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan. Các nhân tố khách quan bao gồm thị trường, trình độ phát triển của khoa học kỹ thuật và các nội dung khác. Tham khảo nội dung tài liệu để hiểu rõ hơn về các nguyên tố trên.

  doc5p xuanduong92 27-09-2014 470 37   Download

ADSENSE

p_strKeyword=Nhân tố ảnh hưởng
p_strCode=nhantoanhhuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản