intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhân tố thúc đẩy hợp tác

Xem 1-20 trên 390 kết quả Nhân tố thúc đẩy hợp tác
 • Bài viết "Đề xuất một số phương pháp giảng dạy chủ động theo tiếp cận CDIO nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội" tổng hợp về một số phương pháp giảng dạy chủ động theo hướng tiếp cận CDIO giúp sinh viên ngành Công tác xã hội học tập tích cực để đạt được chuẩn đầu ra trong các học phần và chương trình đào tạo, cũng như đáp ứng được các yêu cầu của xã hội. Tùy vào mục tiêu từng học phần cụ thể, người giảng viên sẽ tổ chức các hoạt động phù hợp giúp sinh viên học tập chủ động để đạt được các mục tiêu ấy.

  pdf11p chutieubang 06-12-2022 12 1   Download

 • "Đại số và Giải tích 11 học kì 1 từ cơ bản đến nâng cao" được biên soạn bởi nhóm Toán thầy Lê Văn Đoàn nhằm phân dạng và tuyển chọn các bài toán thuộc chương trình Đại số và Giải tích 11 giai đoạn học kì 1: hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, tổ hợp và xác suất, dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

  pdf211p hoahuongduong205 29-11-2022 9 1   Download

 • Đề tài "Dạy học chương nitơ, photpho và hợp chất của chúng - Hóa học 11 THPT theo hướng trải nghiệm, hướng nghiệp" góp phần giúp học sinh trở thành “người học tích cực, tự tin, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh các tri thức và kĩ năng nền tảng, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời; có những phẩm chất tốt đẹp và năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động có văn hoá, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hoá và cách mạng công...

  doc77p matroicon0804 21-11-2022 21 2   Download

 • Bài giảng Sinh học lớp 11 bài 10 "Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp" được biên soạn dành cho quý thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy đồng thời cung cấp cho các em học sinh kiến thức về những yếu tố ngoại cảnh tác động đến quang hợp. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng tại đây.

  pdf21p phuongyenlam205 13-11-2022 7 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Vai trò của Ban nữ công trong công tác quan tâm, giáo dục học sinh nữ dân tộc thiểu số ở trường THPT Kỳ Sơn" nhằm nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng trong công tác phối hợp hoạt động giữa Ban nữ công với các tổ chức cũng như cá nhân trong và ngoài nhà trường, vai trò của Ban nữ công trong công tác quan tâm, giáo dục học sinh nói chung, học sinh nữ dân tộc thiểu số nói riêng ở trường THPT Kỳ Sơn trong những năm gần đây.

  pdf66p matroinho0804 17-11-2022 17 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn "Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đăk Nông" là Phân tích thực trạng nghèo đói tại tỉnh Đắk Nông và nguyên nhân nghèo đói; xác định các nhân tố tác động đến nghèo đói tại tỉnh Đắk Nông; đề xuất, kiến nghị các giải pháp chủ yếu phù hợp với điều kiện, đặc điểm kinh tế - xã hội địa phương, nhằm đẩy mạnh giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

  pdf112p bigdargon02 10-11-2022 5 2   Download

 • Luận văn "Phát triển hợp tác xã tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông" nghiên cứu hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến hợp tác xã và phát triển hợp tác xã. Phân tích thực trạng phát triển hợp tác xã tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông; chỉ ra những thành công, những hạn chế, những vấn đề đặt ra cần giải quyết và các nguyên nhân; đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phát triển hợp tác xã tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2016 - 2020.

  pdf109p unforgottennight09 26-10-2022 9 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Giải pháp giảm nghèo tại huyện Đăk Mill, tỉnh Đăk Nông" là hệ thống hóa các lý luận cơ bản về nghèo và giảm nghèo; phân tích thực trạng nghèo và công tác giảm nghèo của huyện Đăk Mil, tìm ra những nhân tố tác động đến nghèo trên địa bàn huyện; đề xuất các giải pháp, các kiến nghị chủ yếu phù hợp với điều kiện, đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương, nhằm đẩy mạnh công tác giảm nghèo tại huyện Đăk Mil đến năm 2020.

  pdf26p unforgottennight09 26-10-2022 3 1   Download

 • Luận văn "Giải pháp giảm nghèo tại huyện Đăk Mill, tỉnh Đăk Nông" tiến hành nghiên cứu nhằm hệ thống hóa các lý luận cơ bản về nghèo và giảm nghèo; phân tích thực trạng nghèo và công tác giảm nghèo của huyện Đăk Mil, tìm ra những nhân tố tác động đến nghèo trên địa bàn huyện; đề xuất các giải pháp, các kiến nghị chủ yếu phù hợp với điều kiện, đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương, nhằm đẩy mạnh công tác giảm nghèo tại huyện Đăk Mil đến năm 2020.

  pdf108p unforgottennight09 26-10-2022 11 1   Download

 • Bài viết Hướng nghiệp và dạy nghề cho thanh thiếu niên rối loạn phát triển t tổng quan các nghiên cứu về hướng nghiệp và dạy nghề cho thanh thiếu niên rối loạn phát triển, thực trạng vấn đề về nhận thức của cha mẹ, cộng đồng về tầm quan trọng của hướng nghiệp và dạy nghề; tác động của việc tổ chức hướng nghiệp và dạy nghề đến thanh thiếu niên rối loạn phát triển; những hậu quả, nguyên nhân gây khó khăn trong việc đào tạo hướng nghiệp và dạy nghề, đồng thời đưa ra một số định hướng nhóm ngành nghề phù hợp với thanh thiếu niên rối loạn phát triển ở Việt Nam.

  pdf6p vilexus 05-10-2022 10 1   Download

 • "Bài giảng Sinh học 12 bài 26: Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại" được chúng tôi sưu tầm nhằm cung cấp cho các em học sinh kiến thức về thuyết tiến hoá; nguồn nguyên liệu tiến hoá; các nhân tố tiến hoá. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo để phục vụ công tốt cho công tác giảng dạy và học tập của mình.

  pdf13p phuongnguyen1704 14-09-2022 38 1   Download

 • Luận văn "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình" nghiên cứu thực trạng việc lập dự toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đề xuất các chính sách phù hợp góp phần thúc đẩy công tác lập dự toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

  pdf142p unforgottennight04 14-09-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 1: Khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quy tắc cộng, quy tắc nhân, chỉnh hợp lặp, chỉnh hợp không lặp, hoán vị, tổ hợp; phép thử và biến cố, các loại biến cố, mối quan hệ và các phép toán giữa các biến cố, tính chất của các phép toán trên biến cố;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf69p gianghavan18 18-08-2022 10 2   Download

 • Bài viết Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường đại học ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trình bày các nội dung: i) Các loại hình nghiên cứu; ii) Nguồn nhân lực nghiên cứu; iii) Hợp tác và liên kết giữa nghiên cứu với sản xuất; iv) Tổ chức hoạt động nghiên cứu; v) Các loại hình tổ chức nghiên cứu.

  pdf9p vipriyankagandhi 27-07-2022 21 1   Download

 • Giáo trình "Tổ chức công tác kế toán" được biên soạn nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu tài liệu giảng dạy, học tập giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức khoa học về tổ chức công tác kế toán phù hợp với phát triển của nghề nghiệp và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong kế toán. Giáo trình gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm các chương: Chương 1: tổng quan về tổ chức công tác kế toán; chương 2 tổ chức bộ máy, lựa chọn chính sách kế toán và kiểm tra kế toán; chương 3: tổ chức thu nhận thông tin kế toán.

  pdf135p ryomaechizen 01-07-2022 24 6   Download

 • Mục đích của bài báo "Quy trình bồi dưỡng giáo viên về giáo dục STEM theo mô hình dạy học kết hợp" nhằm phân tích các yếu tố khi triển khai dạy học kết hợp, ưu điểm và hạn chế và tác động của dạy học kết hợp trong tập huấn giáo viên. Nghiên cứu cho thấy tính linh hoạt về thời gian, địa điểm, cá nhân hóa người học và thúc đẩy sự tương tác giữa những người tham gia (người học, giảng viên, người hướng dẫn) của dạy học kết hợp

  pdf18p ngoccthanh 30-06-2022 17 1   Download

 • Các hiện tượng trong chương “Cảm ứng điện từ” xảy ra phức tạp. Việc sử dụng các video clip để mô phỏng các thí nghiệm và tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh là một vấn đề thiết thực. Video clip là loại phương tiện dạy học ứng dụng những thành tựu của công nghệ thông tin và có nhiều đặc điểm khác biệt so với các phương tiện dạy học khác do đó trong quá trình sử dụng cần tuân theo các nguyên tắc riêng.

  pdf5p vimarissamayer 02-06-2022 16 1   Download

 • Mục đích của bài nghiên cứu nhằm phân tích sự ảnh hưởng của độ nhận diện thương hiệu và các yếu tố khác đến ý định tiêu dùng mỹ phẩm của phụ nữ Tp.HCM. Tác giả đã kế thừa các mô hình nghiên cứu trước đây và đề xuất mô hình nghiên cứu mới bao gồm 5 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc cụ thể, biến độc lập: (1) Chất lượng cảm nhận, (2) Nhận thức thương hiệu, (3) Giá cả, (4) Chuẩn chủ quan, (5) Kiểu dáng thiết kế, và biến phụ thuộc là “Ý định tiêu dùng”.

  pdf14p vimarillynhewson 17-05-2022 29 3   Download

 • hông qua nghiên cứu, tác giả đã lựa chọn được 03 tổ hợp kỹ thuật động tác Khiêu vũ Thể thao nhằm phát triển lực chung cho CLB nam học sinh khối 11 Trường THPT Lý Nhân – Hà Nam, thực tiễn kiểm nghiệm thông qua 04 bài test đánh giá thể lực chung cho học sinh mà đề tài đã phỏng vấn lựa chọn ra cho thấy, các tổ hợp động tác mà tác giả nghiên cứu lựa chọn đã góp phần nâng cao thể lực chung rõ rệt cho nam học sinh khối 11 CLB Khiêu vũ Thể thao Trường THPT Lý Nhân – Hà Nam.

  pdf6p viellenkullman 17-05-2022 21 1   Download

 • Trong bối cảnh ngành Giáo dục và Đào tạo đang dốc sức cho công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), công tác hoàn thiện thể chế giáo dục, trong đó hoàn thiện thể chế giáo dục nghề nghiệp có ý nghĩa to lớn. Bởi chính những thể chế, chính sách được bổ sung, hoàn thiện và phù hợp sẽ là nhân tố thúc đẩy, quyết định cho sự thành công của công cuộc đổi mới.

  pdf14p vithales 20-04-2022 27 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhân tố thúc đẩy hợp tác
p_strCode=nhantothucdayhoptac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2