intTypePromotion=1
ANTS

Phương pháp dạy khối 5

Xem 1-20 trên 530 kết quả Phương pháp dạy khối 5
 • Lựa chọn phương pháp dạy học thích hợp cho mỗi bài học là hoạt động sáng tạo chủ yếu và thường xuyên của người giáo viên. Cùng một nội dung như nhau nhưng học sinh học tập có hứng thú, tích cực hay không lại phần lớn phụ thuộc vào phương pháp dạy học của người thầy.

  pdf42p akura123 02-08-2010 1181 301   Download

 • 1. Kiến thức: - Hình thành được biểu tượng hình hộp chữ nhật và hình lập phương. 2. Kĩ năng: - Nhận biết được các đồ vật trong thực tiễn có dạng HHCN và HLP - Chỉ ra được các yếu tố cuả hình hộp chữ nhật – hình lập phương. 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: Dạng hình hộp – dạng khai triển. - Giáo dục học sinh cẩn thận khi làm bài. + HS: Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương.

  pdf6p phuongthanh3 29-09-2010 602 47   Download

 • ĐẠO ĐỨC UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ , PHƯỜNG EM (t1) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh hiểu: - UBND phường, xã là chính quyền cơ sở. Chính quyền cơ sở có nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn trong xã hội. - Học sinh cần biết địa điểm UBND nơi em ở. 2. Kĩ năng: - Học sinh có ý thức thực hiện các quy định của chính quyền cơ sở, tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng do chính quyền cơ sở tổ chức. 3. Thái độ: cơ sở. II. Chuẩn bị: GV: SGK...

  pdf6p muchapgung 29-09-2010 233 28   Download

 • 1. Kiến thức: - Nhận biệt hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt. - Nêu ra được cách tính Sxq _ Stp từ hình hộp chữ nhật. 2. Kĩ năng: 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: SGK - Vận dụng quy tắc vào bài giải. - Giáo dục học sinh yêu thích môn Toán. + HS: SGK, vở

  pdf5p phuongthanh3 29-09-2010 176 23   Download

 • 1. Kiến thức: - Mĩ – Diện đã ra sức tàn sát đồng bào miền Nam. Không còn con đường nào khác, đồng bào miền Nam đã đồng loạt đứng lên khởi nghĩa. - Tiêu biểu cho phong trào đồng khời của miền Nam là cuộc đồng khởi của nhân dân Bến Tre. 2. Kĩ năng: 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: Ảnh SGK, bản đồ hành chính Nam Bộ. + HS: Xem nội dung bài.

  pdf6p phuongthanh3 29-09-2010 335 19   Download

 • 1, So sánh nghĩa của các từ in màu đỏ trong đoạn văn dưới đây: Phrăng Đơ Bô-en là một người lính Bỉ trong quân đội Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm1959,ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt Nam là Phan Lăng.năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam,về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa.

  ppt24p huongtn75 04-10-2011 260 17   Download

 • 1. Kiến thức: - Học sinh tự hình thành được biểu tượng Mét khối , biết đọc và viết đúng mét khối 2. Kĩ năng: - Giải một số bài tập có liên quan đến các đơn vị đo thể tích. - Biết đổi đúng các đơn vị đo giữa mét khối , đề-xi-mét khối và xăng-ti-mét khối . 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: SGK. + HS: Chuẩn bị hình vẽ 1m = 10dm ; 1m = 100cm. Bảng phụ, bìa cứng có hình dạng như trong Luôn cẩn thận, chính xác. ...

  pdf8p phuongthanh3 29-09-2010 375 15   Download

 • 1. Kiến thức: - Học sinh biết tự tìm được công thức tính và cách tính thể tích của hình lập phương. 2. Kĩ năng: - Học sinh biết vận dụng một công thức để giải một số bài tập có liên quan. 3. Thái độ: học. II. Chuẩn bị: + GV: Bìa có vẽ sẵn ví dụ 1, 2, 3. - Giáo dục học sinh tính chính xác, khoa + HS: Hình lập phương cạnh 1 cm (phóng lớn). Hình vẽ HLP cạnh 3 cm.

  pdf7p phuongthanh3 29-09-2010 385 13   Download

 • 1. Kiến thức: Học sinh hiểu: - UBND phường, xã là chính quyền cơ sở. Chính quyền cơ sở có nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn trong xã hội. - Học sinh cần biết địa điểm UBND nơi em ở. 2. Kĩ năng: - Học sinh có ý thức thực hiện các quy định của chính quyền cơ sở, tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng do chính quyền cơ sở tổ chức. 3. Thái độ: cơ sở.

  pdf5p muchapgung 29-09-2010 198 9   Download

 • 1. Kiến thức: - Học sinh tự hình thành biểu tượng xentimet khối – đềximet khối, nhận biết mối quan hệ xentimet khối và đềximet khối. 2. Kĩ năng: dm3 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: 1000 cm3 + HS: SGK.

  pdf7p phuongthanh3 29-09-2010 117 7   Download

 • TẬP LÀM VĂN TIẾT 5 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Kiểm tra kỹ năng học thuộc lòng của học sinh. 2. Kĩ năng: - Nhận thức được ưu khuyết điểm của bạn và của mình khi được thầy cô chỉ rõ trong bài làm văn, biết tham gia sửa lỗi chung, biết tự sửa lỗi thầy cô yêu cầu. Nhận thức cái hay của bài thầy cô khen. (Nhiệm vụ chính). 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: Bảng phụ ghi đề bài Làm văn. + HS: Phiến thống kê các lỗi trong bài làm của mình. III. Các...

  pdf6p muchapgung 27-09-2010 106 5   Download

 • 1. Kiến thức: - Học sinh hiểu thế nào câu ghép thể hiện quan hệ nguyên nhân kết quả. 2. Kĩ năng: - Biết áp dụng các biện pháp đảo trật tự từ, điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống để tạo những câu ghép chỉ nguyên nhân kết quả. 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: Giấy khổ to, phóng to nội dung các bài tập 1, 2, 3, 4. + HS

  pdf12p phuongthanh3 29-09-2010 117 4   Download

 • Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Điều 41 có ghi: "Quy định chế độ Giáo dục thể chất bắt buộc trong trường học". Điều này xuất phát từ ý nghĩa to lớn của Giáo dục thể chất trong nhà trường. Phân môn thể dục cùng với các phân môn khác trong nhà trường, có nhiệm vụ quan trọng trong hình thành ở người học những nhân cách sống của con người lao động mới, trong thời đại mới, mà mục tiêu giáo dục của Đảng ta là đào tạo con người: Tự chủ...

  pdf38p akura123 02-08-2010 2290 325   Download

 • CHƯƠNG III. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VÀ SOẠN ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU III. 5. ĐỀ TÀI KHOA HỌC KHÁI NIỆM VỀ ĐỀ TÀI KHOA HỌC Khởi đầu tiên của quá trình NCKH là chọn đề tài NC. Đối với người mới bắt đầu bước vào lĩnh vực NCKH, việc xác định đề tài NC là một việc làm rất khó. Ỏ các nước phát triễn thì mọi ngõ ngách của lĩnh vực KHGD đều đã được NC, nhưng ở VN thì hầu như chưa được NC một cách đầy đủ. Đề tài nghiên cứu Đề tài nghiên cứu khoa học...

  pdf10p tieulaubau 16-06-2011 191 85   Download

 • 1. Kiến thức: Học sinh biết: - Vào dịp Tết Mậu Thân (1968), quân dân miền Nam tiến hành Tổng tiến công và nổi dậy, trong đó trận chiến ở Tào sứ quán Mĩ ở Sài Gòn là một trong những trường hợp tiêu biểu. - Cuộc tổng tiến công và nổi dậy đã gây cho địch nhiều thiệt hại, tạo thế thắng lợi cho quân và dân ta. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng kể lại cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh tình cảm yêu quê hương,...

  pdf7p phuongthanh3 29-09-2010 427 60   Download

 • 1. Kiến thức: - Nắm được câu ghép ở mức độ đơn giản. 2. Kĩ năng: - Nhận biết được câu ghép trong đoạn văn, xác định các vế câu trong câu ghép, đặt được câu ghép. 3. Thái độ: - Bồi dưỡng học sinh ý thức sử dụng Tiếng Việt, yêu quý Tiếng Việt. II. Chuẩn bị: + GV: Bảng phụ viết sẵn đoạn văn ô mục 1 để nhận xét. - Giấy khổ to kẻ sẵn bảng ô bài tập 1 - 4, 5 tờ giấy khổ to chép sẵn nội dung bài tập 3. + HS: VBT ...

  pdf9p muchapgung 27-09-2010 462 46   Download

 • 1. Kiến thức: - Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng từ khó trong bài (chữ V, bu-gi, cần khởi động máy …). 2. Kĩ năng: - Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể chuyện linh hoạt, phù hợp với diễn biến câu chuện: Khi hồi hộp, khi vui mừng, nhẹ nhàng toàn bài toát lên vẻ bình tĩnh, tự tin của nhân vật. 3. Thái độ: - Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài. Ca ngợi Hai Long và những người chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch đã dũng cảm, mưu trí góp phần bảo...

  pdf8p phuongthanh3 29-09-2010 570 45   Download

 • LUYỆN TỪ VÀ CÂU NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh hiểu thế nào câu ghép thể hiện quan hệ nguyên nhân kết quả. 2. Kĩ năng: - Biết áp dụng các biện pháp đảo trật tự từ, điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống để tạo những câu ghép chỉ nguyên nhân kết quả. 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: Giấy khổ to, phóng to nội dung các bài tập 1, 2, 3, 4. + HS: SGK III. Các hoạt động: - Có ý thức sử...

  pdf12p muchapgung 27-09-2010 770 35   Download

 • 1. Kiến thức: - Nêu được một số biện pháp phòng tránh bị điện giật, tránh gây hỏng đồ điện, đề phòng điện quá mạnh gây chập cháy đường dây, cháy nhà. 2. Kĩ năng: - Giải thích được tại sao phải tiết kiệm năng lượng điện và trình bày các biện pháp tiết kiệm điện. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh biêt cách giữ an toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện.

  pdf6p phuongthanh3 29-09-2010 427 35   Download

 • TOÁN HÌNH TAM GIÁC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nhận biết đặc điểm của hình tam giác: có 3 đỉnh, góc, cạnh. - Phân biệt 3 loại hình tam giác (phân loại theo góc). - Nhận biết đáy và đường cao( tương ứng ) của hình tam giác . 2. Kĩ năng: xác. 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: Phấn màụ. Giáo dục học sinh yêu thích môn học. - Rèn học sinh vẽ đường cao nhanh, chính + HS: Ê ke, Vở bài tập. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1’...

  pdf6p muchapgung 27-09-2010 202 31   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ANTS

p_strKeyword=Phương pháp dạy khối 5
p_strCode=phuongphapdaykhoi5

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản