intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyền nhân thân

Xem 1-20 trên 820 kết quả Quyền nhân thân
 • Điều 24 :Bộ luật dân sự (BLDS) 2005 quy định: “Quyền nhân thân được quy định trong Bộ luật này là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”. Quy định này đã nêu lên khái niệm về quyền nhân thân thông qua hai đặc điểm cơ bản là: gắn liền với cá nhân, không chuyển dịch. Nếu chỉ dừng lại ở những đặc điểm đó thì khái niệm quyền nhân thân sẽ vướng phải một số bất cập nhất định sau đây....

  doc8p ninhtung_document 16-05-2011 474 75   Download

 • Luận án trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về quyền nhân thân của nhóm người dễ bị tổn thương đã trình bày nêu trên, luận án sẽ chỉ ra những ưu điểm cần phát huy và những hạn chế còn tồn tại, từ đó đưa ra định hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật về quyền nhân của nhóm người dễ bị tổn thương, đồng thời đưa ra những ý kiến đánh giá và những kiến nghị nhằm hoàn thiện, nâng cao khả năng thực hiện các quy định pháp luật về vấn đề này.

  pdf283p cothumenhmong6 17-07-2020 37 4   Download

 • Bài viết nghiên cứu về các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành liên quan đến chế định mang thai hội vì mục đích nhân đạo dưới góc độ bảo vệ quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình.

  pdf7p trinhthamhodang6 07-07-2020 3 0   Download

 • Trong quan hệ dân sự bên cạnh các quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân là một trong hai đối tượng điều chỉnh chủ yếu của pháp luật dân sự và là một loại quan hệ mang tính xã hội sâu sắc, rộng lớn, phản ánh sự phát triển và tiến bộ của xã hội. Một quan hệ pháp luật dân sự nói chung gồm ba yếu tố: chủ thể, khách thể và nội dung. Trong đó nội dung là yếu tố cơ bản nhất để phân loại quan hệ đó là quan hệ nhân thân hay tài sản....

  doc9p ninhtung_document 16-05-2011 588 104   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đề cập tới việc phân tích sự hình thành và phát triển của pháp luật về ghi nhận và bảo vệ các giá trị nhân thân; vai trò và ý nghĩa của việc ghi nhận và bảo vệ các giá trị nhân thân trong pháp luật dân sự, cũng như phân tích về đặc điểm quyền nhân thân và tương quan giữa các khái niệm lợi ích phi vật chất, giá trị nhân thân và quyền nhân thân.

  pdf8p vinaruto2711 05-04-2019 63 3   Download

 • Tiểu luận gồm có 3 phần chính với những nội dung cụ thể như sau: Hình ảnh và quyền đối với hình ảnh của cá nhân, nội dung quy định của pháp luật dân sự Việt Nam về quyền nhân thân đối với hình ảnh của cá nhân, thực trạng bảo vệ quyền nhân thân đối với hình ảnh cá nhân.

  pdf22p whocare_e 27-09-2016 206 41   Download

 • Nội dung bài viết trình bày khái niệm chung về quyền nhân thân của cá nhân, thực trạng pháp luật về Quyền xác định lại giới tính của cá nhân, thực tiễn áp dụng pháp luật về xác định lại giới tính của cá nhân và một số kiến nghị về việc thừa nhận quyền xác định lại giới tính của cá nhân như một quyền dân sự.

  pdf14p roongkloi10 11-08-2017 49 4   Download

 • Bài giảng Nghĩa vụ và quyền giữa cha, mẹ, con được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về nghĩa vụ và quyền nhân thân giữa cha, mẹ, con; nghĩa vụ và quyền tài sản giữa cha, mẹ, con. Bài giảng hữu ích với những bạn chuyên ngành Luật và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf4p cocacola_07 10-11-2015 63 3   Download

 • Khái niệm và phân loại quyền nhân thân Về nguyên tắc, HĐLĐ có thể được giao kết dưới bất kì hình thức nào (bằng văn bản, bằng lời nói hoặc bằng hành vi (thoả thuận ngầm) song pháp luật hoặc thoả ước lao động tập thể có thể quy định những trường hợp nhất định phải giao kết HĐLĐ bằng văn bản (ví dụ khoản 1 Điều 74 Luật thương mại quy định:

  pdf8p keomotmau 20-05-2013 104 14   Download

 • Nghiên cứu nhân thân người phạm tội chính là dựng lại còn đường phạm tội của người đấy. Ý thức được tầm quan trọng của nhân thân trong cơ chế hành vi phạm tội, định tội danh, định khung và quyết định hình phạt một cách chính xác và xuất phát từ yêu cầu của hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm và ngăn ngừa tội phạm trộm cắp tài sản phát sinh trong thời gian tới của các cấp chính quyền tại Bình Dương.

  pdf96p hdwwkjalhfwfwa 07-05-2019 63 8   Download

 • Bài viết tập trung làm rõ việc xác định cho con thông qua việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf6p trinhthamhodang6 07-07-2020 13 1   Download

 • Luận án được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật, đồng thời sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành phù hợp khác như: phân tích, tổng hợp, so sánh và phương pháp xã hội học.

  pdf27p cothumenhmong6 17-07-2020 12 0   Download

 • Quyền tác giả là một nhóm của quyền SHTT, bao gồm những quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả đối với các tác phẩm văn học, khoa học và nghệ thuật và các quyền đó được nhà nước bảo hộ cho một thời hạn nhất định. Quyền tác giả trong TPQT là quyền xuất hiện từ các quan hệ trong lĩnh vực quyền tác giả có yếu tố nước ngoài

  doc6p quachtruong 04-06-2011 557 97   Download

 • Quan hệ nhân thân phi tài sản:­ Là quan hệ giữa người với người về một giá trị nhân thân của cá nhân hay tổ chức không gắn liền với tài sản. Quyền nhân thân là quyền dân sự gắn với một chủ thể, về nguyên tắc không thể chuyển giao cho chủ thể khác. Đó là một quyền dân sự tuyệt đối,...

  ppt48p thanhvanftu 27-08-2011 303 92   Download

 • 1- Tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm có các quyền nhân thân đối với tác phẩm của mình bao gồm: a) Đặt tên cho tác phẩm; b) Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, phổ biến, sử dụng; c) Công bố, phổ biến hoặc cho người khác công bố, phổ biến tác phẩm của mình; d) Cho hoặc không cho người khác sử dụng tác phẩm của mình; đ) Bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm, cho phép hoặc không cho...

  pdf7p trannhu 07-07-2009 312 63   Download

 • Thông tin về người được ủy quyền là quan trọng và cần được nêu rõ trong văn bản ủy quyền: Một, là cơ sở để người được ủy quyền thực hiện công việc ủy quyền: Khi người bạn của bạn thực hiện công việc được ủy quyền (được thay mặt bạn liên hệ và làm việc với trường Đại học nhận Bằng tốt nghiệp cho bạn) thì người bạn này phải xuất trình giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu) của mình để...

  pdf1p butmaulam 21-09-2013 452 42   Download

 • Những bất cập và phương hướng hoàn thiện quy định về một số tội xâm phạm nhân phẩm của con người trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999. Hiếp dâm , hiếm dâm trẻ em , cưỡng dâm, cưỡng dâm trẻ em , giao cấu với trẻ em và dâm ô đối với trẻ em là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền nhân thân của con người, đó là quyền được tôn trọng và bảo vệ nhân phẩm, danh dự của con người....

  pdf7p dontetvui 23-01-2013 155 19   Download

 • Mục tiêu của luận văn là tìm hiểu những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng theo Luật HN&GĐ năm 2014 trong đó có xem xét dưới góc độ bình đẳng giới. Từ đó, tìm ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về vấn đề này và nâng cao hơn nữa vấn đề bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng.

  pdf13p hannguyetti 09-04-2017 129 16   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về các đối tượng bảo hộ của quyền tác giả, tác giả và đồng tác giả, chủ sở hữu và đồng chủ sở hữu, quyền nhân thân, quyền tài sản, thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả, các hành vi xâm phạm quyền tác giả và biện pháp bảo vệ quyền tác giả.

  pdf57p kloi123 20-09-2017 46 6   Download

 • Người biểu diễn đồng thời là chủ đầu tư thì có các quyền nhân thân và các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn; trong trường hợp người biểu diễn không đồng thời là chủ đầu tư thì người biểu diễn có các quyền nhân thân và chủ đầu tư có các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn.

  pdf35p five_12 18-03-2014 51 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyền nhân thân
p_strCode=quyennhanthan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2