Quyết định kê khai tài sản

Xem 1-20 trên 212 kết quả Quyết định kê khai tài sản
 • Quyết định 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc các cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội

  pdf8p myngoc 13-08-2009 74 2   Download

 • Mẫu số 02 MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP BỔ SUNG ÁP DỤNG CHO KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP TỪ LẦN THỨ HAI TRỞ ĐI (Bao gồm tài sản của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên)

  pdf6p skkndayhoc 23-09-2011 645 106   Download

 • MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP ÁP DỤNG CHO KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP PHỤC VỤ BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, CÁCH CHỨC; ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN; BẦU, PHÊ CHUẨN TẠI QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (Bao gồm tài sản của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên)

  pdf5p skkndayhoc 23-09-2011 416 26   Download

 • MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP LÀ CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN (Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-NHNN)

  pdf5p tru_mua 16-02-2012 123 8   Download

 • Quyết định về việc ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản

  doc6p huynayeu 11-04-2011 45 3   Download

 • Khái niệm tài sản cố định: - Theo chuẩn mực kế tóan số 03, 04 ban hành theo quyết định số 149/2001/ QĐ-BTC, chuẩn mực số 06 ban hành theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC và quyết định 206/2003/QĐ-BTC thì tài sản cố định được phân lọai như sau:

  doc26p pekut3_tn 04-03-2011 1301 482   Download

 • Quyết định 85/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

  pdf11p hoangchau 19-08-2009 528 37   Download

 • Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf10p lawttnh21 19-11-2009 81 5   Download

 • Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Khánh Hòa

  pdf7p lawttnh10 12-11-2009 42 3   Download

 • Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf8p lawttnh16 13-11-2009 27 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ PHẢI KÊ KHAI THUỘC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf11p ht8287 20-12-2010 46 2   Download

 • Tìm hiểu về kế tóan tài sản cố định (Phần 1) I.

  pdf7p thanh_trieu 30-12-2009 530 283   Download

 • Mẫu số 03-ĐK/TSNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)

  pdf2p depart 27-02-2012 172 15   Download

 • 1. Khái niệm về đầu tư Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp là quá trình hoạt động sử dụng vốn để hình thành nên các tài sản cần thiết nhằm mục đích tối đa hóa giá trị doanh nghiệp trong khoảng thời gian dài trong tương lai.

  ppt53p page_12 16-08-2013 46 7   Download

 • Quyết định 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định kê khai, niêm yết giá một số mặt hàng thuộc nhóm vật liệu xây dựng sản suất và tiêu thụ trên địa bàn tỉnh

  pdf6p lawttnh22 19-11-2009 34 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ PHẢI KÊ KHAI THUỘC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf13p chuon-chuon 13-01-2012 20 1   Download

 • Quyết định 2401/QĐ-BNN-TCLN phê duyệt kế hoạch triển khai điều tra rừng năm 2013 thuộc dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn ban hành.

  pdf6p vanthanhthiennu22 20-05-2014 23 0   Download

 • Quyết định đa hiệu Đây là quyết định triển khai nhiều nhãn hiệu trong cùng một loại sản phẩm. Ví dụ: hãng P&G sản xuất được 10 loại bột giặt với tên hiệu khác nhau. Do đó, công ty tăng nhanh được doanh số, lợi nhuận, chiếm được nhiều chỗ trên kệ bày hàng. Quyết định, tái định vị tên hiệu Dù một tên hiệu được định vị tốt thế nào trong thị trường thì sau đó nhà sản xuất cũng phải tái định vị cho nó. Việc tái định vị có thể...

  pdf6p ctnhukieu6 30-04-2011 219 87   Download

 • CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ TSCĐ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT A. Hạch toán Tài sản cố định ( TSCĐ): I. Khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ hạch toán TSCĐ: 1. Khái niệm TSCĐ: TSCĐ là những tư liệu lao động chủ yếu và các tài sản khác có giá trị lớn có thời gian sử dụng theo quy định trong chế độ quản lý TSCĐ hiện hành.

  pdf83p inside33 08-12-2012 113 47   Download

 • Mẫu số 07 (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) (Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

  pdf6p voigiay 04-11-2011 253 37   Download

Đồng bộ tài khoản