Tài liệu cây thức ăn

Xem 1-20 trên 1449 kết quả Tài liệu cây thức ăn
 • Để giúp bà con nông dân hiểu biết rõ hơn và sử dụng có hiệu quả thức ăn gia súc, chúng tôi đã tiến hành biên soạn tài liệu " Cây thức ăn gia súc giàu chất dinh dưỡng " tập hợp từ nhiều nguồn tư liệu để giới thiệu đến bà con nông dân 39 loại cây thức ăn gia súc dễ kiếm, dễ chế biến và giàu chất dinh dưỡng, giúp bà con nông dân sử dụng hiệu quả thức ăn gia súc tăng năng suất vật nuôi....

  pdf15p artemis10 10-10-2011 132 45   Download

 • Khái niệm chung về sinh trưởng và phát triển Đặc điểm sinh trưởng của thân lá Đặc điểm sinh trưởng của rễ Đặc điểm tái sinh trưởng của thân lá Tập quán sinh trưởng của cây thức ăn chăn nuôi Phân loại cỏ theo hướng sử dụng Sinh lí sự hoá già, sự ngủ nghỉ của thực vật

  pdf6p poseidon05 26-07-2011 104 32   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cây thức ăn gia súc giàu chất dinh dưỡng part 2', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p artemis10 10-10-2011 74 28   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cây thức ăn gia súc giàu chất dinh dưỡng part 4', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p artemis10 10-10-2011 61 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cây thức ăn gia súc giàu chất dinh dưỡng part 5', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p artemis10 10-10-2011 66 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cây thức ăn gia súc giàu chất dinh dưỡng part 3', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p artemis10 10-10-2011 60 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cây thức ăn gia súc giàu chất dinh dưỡng part 6', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p artemis10 10-10-2011 48 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng cây thức ăn : đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây thức ăn chăn nuôi part 4', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p poseidon05 26-07-2011 83 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cây thức ăn gia súc giàu chất dinh dưỡng part 8', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p artemis10 10-10-2011 54 16   Download

 • Ủ chua thức ăn xanh và phụ phẩm nông nghiệp Ưu điểm và nhược điểm - Ưu điểm + Phương pháp dự trữ thức ăn xanh, PP nông nghiệp phù hợp + Ít bị tổn thất các chất dinh dưỡng + TĂ ủ chua có tỉ lệ tiêu hóa tương đối cao + Tận dụng được rộng rái các nguyên liệu làm thức ăn + Góp phần diệt trừ sâu bệnh, hạt cỏ dại, nấm độc + Có lợi về mặt kinh tế: giảm diện tích cất trữ so với cỏ khô...

  pdf5p poseidon05 26-07-2011 66 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cây thức ăn gia súc giàu chất dinh dưỡng part 7', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p artemis10 10-10-2011 61 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cây thức ăn gia súc giàu chất dinh dưỡng part 9', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p artemis10 10-10-2011 56 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cây thức ăn gia súc giàu chất dinh dưỡng part 10', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p artemis10 10-10-2011 52 14   Download

 • Đặc điểm chung của cây đậu thức ăn chăn nuôi Phân loại cây đậu thức ăn chăn nuôi - Gồm 3 họ: + Họ trinh nữ + Họ Vang + Họ Đậu - Cây đậu dùng phổ biến trong chăn nuôi ở VN được chia thành 3 nhóm: + Nhóm cây họ đậu thân gỗ lâu niên + Nhóm cây họ đậu thân bụi + Nhóm cây họ đậu thân bò

  pdf7p poseidon05 26-07-2011 80 22   Download

 • Cách chế biến thức ăn với mô hình ủ rơm ủ urê trong bể xi măng có lót nylon, với 4 ký phân Urê pha loãng 100 lít nước, sau khi tủ nylon dằn đáy và cho lớp rơm khô khoảng 20 ký, dùng dung dịch nước tưới đều trên rơm, dậm đều ở các gốc bể, cho tiếp lớp thứ 2, đến lớp cuối cùng và tưới dậm đều, gói nylon thật chặt sau 7 ngày lấy ra cho bò ăn. Theo anh Trần Văn Cường, hộ nuôi bò ở xã Phú Bình thì phương pháp dùng rơm ủ...

  pdf5p poseidon05 26-07-2011 50 15   Download

 • Ủ chua thức ăn xanh và phụ phẩm nông nghiệp - Thức ăn thu nhận Các yếu tố ảnh hưởng TĂ ủ chua thu nhận: + pH (độ chua) + Khả năng đệm (hệ đệm) + Lactat + Axetat Các hàm chẩn đoán TĂ + Butyrat thu nhận + Nitơ amoniac + CHC tiêu hóa + Tốc độ tiêu hóa + Xơ thô

  pdf5p poseidon05 26-07-2011 44 13   Download

 • Chương 3 Một số cây đậu sử dụng trong chăn nuôi Đặc điểm chung của cây đậu thức ăn chăn nuôi l Một số cây đậu sử dụng trong chăn nuôi - Cây anh đào giả - Cây keo giậu - Cây keo củi - Đậu stylo - Đậu sơn tây/đậu công - Cây lạc dại/lạc bò - Cây đỗ tương - Cây lạc

  pdf6p poseidon05 26-07-2011 89 12   Download

 • Nhược điểm + Đòi hỏi phải ủ với quy mô nhất định + Cỏ ủ chua nghèo vitamin D hơn so với cỏ khô + pH thấp hạn chế thu nhận thức ăn + Tỉ lệ rối loạn tiêu hóa cao hơn so với ăn cỏ khô

  pdf6p poseidon05 26-07-2011 34 9   Download

 • Ủ chua thức ăn xanh và phụ phẩm nông nghiệp + Vi sinh vật Vi khuẩn lactic Chặt nhỏ, làm nát tăng VK lactic 2 nhóm VK lactic: Homofermentative 1 Glucose = 2 A. lactic 2 Fructose = 2 A. lactic Heterofermentative 1 Glucose = A. lactic + Ethanol + CO2 2Fructose=A. lactic+2Mannitol+A. axetic+CO2

  pdf5p poseidon05 26-07-2011 43 9   Download

 • Các phương thức chăn thả gia súc Xây dựng đồng cỏ chăn thả Quản lí đồng cỏ chăn thả phương thức chăn thả gia súc Chăn thả quảng canh - Chăn thả du canh + Ưu điểm + Nhược điểm - Chăn thả liên tục + Ưu điểm + Nhược điểm - Chăn thả theo mùa Chăn thả thâm canh - Ưu điểm - Nhược điểm - Chăn thả luân phiên + Luân phiên tự động + Luân phiên có hướng dẫn + Luân phiên theo nhóm + Luân phiên nhiều loài - Chăn thả luân phiên chia phần...

  pdf4p poseidon05 26-07-2011 81 22   Download

Đồng bộ tài khoản