Tòa án trong tố tụng hình sự

Xem 1-20 trên 67 kết quả Tòa án trong tố tụng hình sự
 • Với chức năng xét xử thì Tòa án là đại diện cho quyền lực tư pháp, trên cơ sở này, bài viết nghiên cứu chức năng xét xử của Tòa án trong tố tụng hình sự nhằm hoàn thiện chức năng này trước yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền.

  pdf9p dem_thanh 20-12-2012 60 12   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu, xây dựng hệ thống lý luận, nghiên cứu và làm rõ thực trạng thủ tục xét hỏi và tranh luận trong tố tụng hình sự Việt Nam, luận án "Thủ tục xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam" đề xuất giải pháp bảo đảm thực hiện thủ tục xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p khanhnie 31-12-2016 54 9   Download

 • Với chức năng xét xử thì Tòa án là đại diện cho quyền lực tư pháp, trên cơ sở này, bài viết nghiên cứu chức năng xét xử của Tòa án trong tố tụng hình sự nhằm hoàn thiện chức năng này trước yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền.

  pdf18p yenhoangbank321 25-06-2013 25 5   Download

 • "Khi xét xử thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật" là một trong những nguyên tắc của luật tố tụng hình sự, được hiểu là trong quá trình xét xử, thẩm phán và hội thẩm nhân dân không bị ràng buộc bởi bất cứ yếu tố nào khác ngoài pháp luật, loại trừ mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào hoạt động xét xử của tòa án.

  pdf16p cugiai1311 01-11-2012 448 115   Download

 • Bài giảng Luật Tố tụng Hình sự: Bài 8 - Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự có nội dung trình bày các vấn đề trong xét xử phúc thẩm vụ án hình sự như tính chất của phúc thẩm và quyền kháng cáo, kháng nghị; quyền hạn của tòa án cấp phúc thẩm.

  ppt27p hoa_cuc91 27-06-2014 158 83   Download

 • Bài giảng Luật Tố tụng Hình sự: Bài 10 - Xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án có nội dung trình bày các kiến thức cơ bản trong thủ tục giám đốc thẩm, thủ tục tái thẩm và một số nội dung khác.

  ppt21p hoa_cuc91 27-06-2014 134 70   Download

 • Bài 9 Thi hành bản án và quyết định của tòa án thuộc bài giảng tố tụng hình sự nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thủ tục thi hành bản án, QĐ của Tòa án, hiểu được ý nghĩa và vị trí của giai đoạn thi hành án trong quá trình giải quyết VAHS, sinh viên phải nắm được những vấn đề cơ bản về thi hành án hình sự như: những quy định chung về thi hành án; thủ tục thi hành các loại hình phạt; giảm thời hạn chấp hành hình phạt và xóa án tích.

  pdf18p slow_12 26-06-2014 78 20   Download

 • Trong bài 2 Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng thuộc bài giảng tố tụng hình sự nhằm trình bày về cơ quan tiến hành tố tụng đó là cơ quan điều tra, viện kiểm soát và tòa án, người tham gia tố tụng.

  pdf31p slow_12 26-06-2014 57 17   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Người tiến hành tố tụng trong Tòa án nhân dân theo luật tố tụng hình sự Việt Nam nhằm mục đích nghiên cứu các quy định của luật tố tụng hình sự về người thi hành tố tụng trong tòa án nhân dân, nghiên cứu các quy định của luật TTHS về người THTT trong TAND, từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện về các quy định của người THTT trong TAND. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf20p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 30 8   Download

 • Bài viết trình bày về vai trò của Tòa án trong việc bảo đảm quyền con người. Với chức năng thực hiện quyền tư pháp, Tòa án có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm quyền con người. Tuy nhiên, tại các quốc gia khác nhau, theo các mô hình tố tụng hình sự khác nhau, vai trò bảo đảm quyền con người của tòa án cũng có thể rất khác nhau.

  pdf7p truongtien_09 10-04-2018 6 0   Download

 • Bài viết Về thẩm quyền của Hội đồng xét xử theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam trình bày một số nội dung có liên quan đến Hội đồng xét xử (HĐXX). Nêu và phân tích về một số thẩm quyền của HĐXX trong phi ên toà hình sự như: Thẩm quyền quyết định khởi tố vụ án hình sự, thẩm quyền xét xử của HĐXX khi Kiểm sát viên rút toàn bộ truy tố,... Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf6p lauchiquay 19-04-2018 1 0   Download

 • Thực hiện quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự của Viện kiểm sát Toà án nhân dân tối cao vẫn phải xử phúc thẩm cho các bản án bị kháng nghị, kháng cáo của 63 tỉnh, thành và tỉ lệ án tồn đọng vẫn khá cao. Tính độc lập của các thẩm phán vẫn chưa được đảm bảo do nhiệm kì bổ nhiệm của thẩm phán chỉ có 5 năm và hết nhiệm kì đó thẩm phán phải được Chánh án Toà án nhân dân tối cao bổ nhiệm lại theo...

  pdf9p congchuabrave 26-04-2013 49 19   Download

 • Hoàn thiện các quy định về thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong tố tụng hình sự Như vậy, cách phân nhóm người nội bộ của Đức có điểm tương đồng với cách phân nhóm của Mỹ. Mặc dù các nhà làm luật của Mỹ không đưa ra định nghĩa về người nội bộ trong Luật giao dịch chứng khoán năm 1934 (Luật 1934) nhưng toà án Mỹ khi giải thích Điều 10b Luật 1934 và Quy chế 10b-5 của Uỷ ban chứng khoán (SEC) thông qua án lệ của mình,...

  pdf8p chaydesong 09-05-2013 52 14   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu nội dung chế định hội thẩm nhân dân trong luật tố tụng hình sự Việt Nam, luận văn đi sâu vào nghiên cứu chế định này trên phương diện lập pháp và việc áp dụng chế định này trong thực tiễn xét xử, từ đó đưa ra những kiến nghị hoàn thiện, góp phần đảm bảo vai trò, vị trí tham gia xét xử của hội thẩm nhân dân với tư cách là người đại diện cho tiếng nói của xã hội, của nhân dân vào trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự t...

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 11 2   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn pháp luật, thực trạng trong việc bảo đảm quyền bình đẳng trước Tòa án (từ năm 2009 đến năm 2014), mục đích làm sáng tỏ vị trí, vai trò, và nêu ra một số giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả của nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước Tòa án trong luật Tố tụng hình sự Việt Nam theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 14 2   Download

 • Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS), tòa án cấp phúc thẩm xem xét những phần của bản án sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị. Đối với những phần của bản án không bị kháng cáo, kháng nghị, tòa án chỉ xem xét trong tr-ờng hợp cần thiết. Khi xét xử phúc thẩm, tòa án cấp phúc thẩm có quyền "sửa bản án sơ thẩm". Việc sửa bản án sơ thẩm đ-ợc quy định cụ thể ở Điều 221 BLTTHS: "1. Tòa án cấp phúc thẩm có quyền sửa bản án sơ thẩm nh- sau:...

  pdf7p bon_gu 03-10-2012 63 16   Download

 • Mục đích của luận án: Luận án đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm tiếp tục bảo đảm quyền của bị cáo trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của TAND cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay.

  pdf232p truongtien_10 17-01-2018 14 9   Download

 • Bộ luật tố tụng Hình sự được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XI ngày 26/11/2003 và có hiệu lực từ 1/7/2004 đã quy định về trình tự, thủ tục tiến hành điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Trong đó hoạt động xét xử của Toà án giữ vị trí trung tâm của hoạt động tư pháp. Thông qua hoạt động xét xử của Toà án mới đủ cơ sở xác định một người có tội hay không có tội? và tội gì, mức...

  pdf19p vascaravietnam 21-08-2012 160 83   Download

 • Theo quy định tại khoản 1, Điều 64, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 thì: “Chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định mà Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội cũng như những tình tiết khác cần thiết cho việc giải quyết đúng đắn vụ án.” Chứng cứ được xác định bằng: - Vật chứng (Theo Điều 74 BLTTHS...

  pdf13p nhokkeen 09-05-2013 137 42   Download

 • Khi xét xử phúc thẩm vụ án hình sự mà bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị, toà án cấp phúc thẩm có các quyền hạn được quy định tại khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS), trong đó có quyền sửa bản án sơ thẩm.(1) Quyền sửa bản án sơ thẩm của toà án cấp phúc thẩm (thực chất là quyền của hội đồng xét xử phúc thẩm) là sự can thiệp trực tiếp vào bản án sơ thẩm, làm thay đổi nội dung của bản án...

  pdf6p dontetvui 23-01-2013 58 9   Download

Đồng bộ tài khoản