intTypePromotion=3
ADSENSE

Toán cao cấp a 2 - c 2

Xem 1-20 trên 45 kết quả Toán cao cấp a 2 - c 2
 • Giáo trình Toán cao câp A3 – Nguyen Phú Vinh – ðHCN TP. HCM. 2. Ngân hàng câu hỏi Toán cao câp – Nguyen Phú Vinh – ðHCN TP.HCM. 3. Giảii tích hàm nhiêu biên (Toán 3) – Đỗ Công Khanh (chủ biên) – NXBĐHQG TP. HCM. 4. Giải tích hàm nhiêu biên (Toán 4) – Đỗ Công Khanh (chủ biên) – NXBĐHQG TP. HCM. 5. Phép tính Vi tích phân (tap 2) – Phan Quôc Khánh – NXB Giáo d c. 6. Phép tính Giải tích hàm nhiều biến– Nguyễn Đình Trí (chủ biên) – NXB Giáo dục. 7. Tích phân hàm nhiêu biên – Phan...

  pdf19p ntgioi1204 16-10-2009 2581 1167   Download

 • Đƣa các phần tử ở cột 2 phía dƣới dòng 2 thành 0, và không làm thay đổi dòng 1. Dòng 3: dòng 3 trừ dòng 2. Dòng 4: dòng 4 trừ 2 lần dòng 2. Đổi chỗ dòng 3 và dòng 4 cho nhau. Ta tìm đƣợc ma trận bậc thang. =C...

  pdf7p tutkkt 05-07-2011 415 165   Download

 • Chương 1. Lý thuyết tổ hợp 1. Có bao nhiêu dãy có 4 chữ số thập phân: a. Không chứa cùng một chữ số 2 lần b. Có đúng 3 chữ số 9 c. Chữ số 1 và chữ số 2 không đứng cạnh nhau. 2. Cô dâu và chú rể mời 4 người bạn đứng thành một hàng để chụp ảnh chung với mình. Có bao nhiêu cách nếu: a. Cô dâu đứng cạnh chủ rể b. Cô dâu không đứng cạnh chú rể c. Cô dâu đứng bên trái chú rể

  pdf3p huuthanh_cnk7 11-10-2010 295 113   Download

 • Câu 1. Vi phân câp mot ca hàm sô z = x2 + 4y là: a) = dz 2xdx + 4ydy ; b) dz = 2xdx + 4y ln 4dy ; c) dz = 2xdx + y4y−1dy ; d) dz = 2xdx + y4y ln 4dy . Câu 2. Vi phân câp mot ca hàm sô z = ln( x − y ) là:

  pdf13p tulip_12 12-01-2013 156 60   Download

 • : Baøi taäp traéc nghieäm coù moät soá caâu sai ñaùp aùn. Chương 1. HÀM NHIỀU BIẾN Câu 1. Vi phân cấp một của hàm số z = x2 + 4y là: a) dz = 2xdx + 4 y dy ; c) dz = 2xdx + y4 y −1 dy ; Câu 2. Vi phân cấp một của hàm số z = ln a) dz = b) dz = 2xdx + 4 y ln 4dy ; d) dz = 2xdx + y4 y ln 4dy . ( x − y là: ) dx − dy dy − dx dx − dy ; b) dz...

  pdf25p tulip_12 14-01-2013 100 23   Download

 • .Câu 1: Trên mặt phẳng tọa độ 0xy tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa điều kiện: a) Phần thực của z bằng -2 b) Phần thực của z thuộc khoảng (-1;2) c) z  1 d) 1

  pdf33p bluesky_12 26-12-2012 88 20   Download

 • 1. Hàm đệ quy int Factorial(int N) tính N! 2. Hàm đệ quy double Pow(double x, int n) tính xn 3. Hàm đệ quy USCLN (int a, int b) tìm ước số chung lớn nhất của a và b 4.

  doc4p anhdbk 09-11-2010 113 16   Download

 • 2.Tích phân của hàm số không bị chặn Định nghĩa: Giả sử f(x) khả tích trên [a.c],  c  [a,b] và không bị chặn tại b (nghĩa là ). Nếu tồn tại giới hạn (hữu hạn hay vô cùng)

  pdf15p phuochau12 19-04-2011 41 7   Download

 • Bài 2: Một mật khẩu phải có độ dài từ 4 đến 6 ký tự (không phân biệt ký tự hoa, thường), mỗi ký tự được lấy từ bảng 26 chữ cái. Tính số mật khẩu có thể tạo ra trong mỗi trường hợp sau: a) Không có điều kiện gì thêm. b) Các ký tự trong mật khẩu phải khác nhau. c) Trong mật khẩu phải có ít nhất một chữ cái A. Bài 3: Cho hàm Bool sau: F(x,y,z,t) = x z + x t + x + xyzt + y + yz a) Vẽ đồ K của hàm...

  doc1p anhchangxuixeo1002 14-03-2013 68 6   Download

 • Tài liệu tham khảo Bài giảng toán giải tích dành cho sinh viên không chuyên toán, GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( TIẾP) A- Mục tiêu: - Giúp học sinh tiếp tục làm quen với bài toán giải bằng 2 phép tính, - Rèn kỹ năng trình bày bài giải các loại toán có lời văn giải bằng 2 phép tính. - Rèn tính cẩn thận cho HS B- Đồ dùng dạy học: - GV: Phiếu học tập BT2 - HS: SGK, VBT C- Các hoạt động dạy học: NỘI DUNG 1- Giới thiệu bài: (1 phút) 2-...

  pdf112p provuong92 06-01-2011 649 235   Download

 • BÀI TẬP CHUỖI SỐ Bài 1: Xét sự hội tụ của các chuỗi số sau: a) ∞ ∞ ∑ ∞ n =1 1 n(n + 1) b) (1 − cos 1 ) ∑ n n =1 ∞ c) 1 sin 1 ∑n n n =1 3 (n!) ∑ (2n)! n =1 ∞ n 2 d) ∑ 4 n + 2n n =1 2

  ppt3p tet0202 19-02-2013 1210 150   Download

 • BÀI TẬP PHẦN MA TRẬN a) Có thể lập được tích của những ma trận nào trong 4 ma trận trên ? b) Hãy tính CDBA. Cấp của ma trận tích là bao nhiêu ? c) Có thể tính được các tích DBAC, ACDB không? Nếu được thì cấp của nó là bao nhiêu ? 2. Thực hiện phép nhân AB, BA, trong đó : Hãy tính BBT, BTB, B2, B3.

  pdf7p cnkbmt1 14-10-2011 308 56   Download

 • Bài 2: ÔN TẬP VỀ HÀM HỮU TỶ (Nội dung ôn tập do trung tâm luyện thi chất lượng cao Vĩnh Viễn cung cấp) 1) Phương trình tổng quát : f(x) = ax 2 + bx + c với a.m ≠ 0. mx + p Thực hiện phép chia đa thức ta có : f(x) = Với bm − ap a D x+ + 2 m mx + p m (1) 2) ⎛ bm − ap ⎞ D=c–p ⎜ ⎟ 2 ⎝ m ⎠ Đường tiệm cận : * Nếu D ≠ 0 đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng x= − Giao điểm I của hai tiệm...

  pdf22p ctnhukieu9 24-04-2011 166 48   Download

 • Bài toán cực tiểu : Một nhà quản lý trại gà dự định mua 2 loại thức ăn để trộn ra khẩu phần tốt và giá rẻ. Mỗi đơn vị thức ăn loại 1 giá 2 đồng có chứa 5g thành phần A 4g thành phần B 0,5g thành phần C Mỗi đơn vị thức ăn loại 2 giá 3 đồng có chứa 10g thành phần A 3g thành phần B không có chứa thành phần C. Trong 1 tháng, 1 con gà cần tối thiểu 90g thành phần A, 48g thành phần B và 1,5g thành phần C. Hãy tìm số lượng mỗi loại thức ăn cần mua để...

  pdf10p tanlt2 12-01-2011 122 27   Download

 • PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số y  x2 có đồ thị là (C ) . x 1 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. 2. Cho A(0; a ) , tìm các giá trị của a để từ A kẻ được hai tiếp tuyến với (C ) và hai tiếp điểm của hai tiếp tuyến đó nằm về hai phía trục hoành. Câu II (2,0 điểm) 1. Giải phương trình lượng giác 3cot 2 x  2. Giải hệ phương trình 3(cot x  1) 7  4 2...

  pdf6p huymai54c 17-03-2013 97 14   Download

 • Khái niệm nào sau đây không thể lí giải bằng đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF) a Cung cầu. c Sự khan hiếm. b Quy luật chi phí cơ hội tăng dần. d Chi phí cơ hội 2/ Chính phủ các nước hiện nay có các giải pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, vấn đề này thuộc về a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vĩ mô, thực chứng

  pdf12p nhungmuadauyeu123 19-06-2013 78 14   Download

 • Mỗi portal có duy nhất một portlet/servlet container. Các ứng dụng web của portal giao tiếp với portlet/servlet container bởi các APIs và các SPIs. Portlet/servlet container chứa toàn bộ các portlet. Các portlet này cung cấp các APIs để portlet/servlet container có thể sử dụng các chức năng của nó. 2.3.2 Kiến trúc hệ thống của portal TMA Hình 13: Kiến trúc hệ thống của portal TMA Trong kiến trúc này.

  pdf38p cnkbmt4 20-10-2011 47 9   Download

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng. 1. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào cùng phép toán cộng thông thường là nhóm. a. Z b. N c. Q+ d. M(n) e. Z[x] 2. Tập hợp số nguyên Z cùng phép cộng và nhân thông thường là vành con của những vành nào? a. R ...

  doc1p chisun92 25-07-2013 143 8   Download

 • Đề Thi Học Kì 1 – Thời Gian 90 phút Tác Giả : Vũ Đình Bảo – Đại Học Kinh Tế Tp.HCM Câu 1: là đường thẳng trùng với trục tung khi : A. B. và và C. 2 D. 6 Câu 6: Cho (P) : thẳng giao điểm của (P) và A. B. C. và và đường . Tọa độ là : C. và D. Tất cả các câu trên đều sai Câu 2: Cho đường thẳng và các điểm M(32 ; 50) ; N(- 28 ; 22) ; P(17 ; - 14) ; Q(- 3 ; - 2) Các điểm nằm...

  pdf6p cnkbmt1 14-10-2011 43 4   Download

 • Đề Thi Học Kì 1 – Thời Gian 90 phút Tác Giả : Vũ Đình Bảo – ĐH Kinh Tế Tp.HCM Câu 1 :Cho hàm số và giả sử hàm số đạt cực trị tại các điểm M và N. Gọi và là tiếp tuyến với đường cong tại M, N. Chọn phương án Đúng: A. // B. cắt C. Ít nhất một trong hai tiếp tuyến cắt trục hoành mà không trùng với trục hoành D. Cả 3 phương án kia đều sai Câu 2 :Cho hàm số . Chọn phương án Đúng A. Hàm số có cực đại...

  pdf6p cnkbmt1 14-10-2011 53 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Toán cao cấp a 2 - c 2
p_strCode=toancaocapa2c2

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản