intTypePromotion=3

Vai trò triết lý doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 41 kết quả Vai trò triết lý doanh nghiệp
 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Văn hóa kinh doanh và triết lý kinh doanh do TS Đỗ Minh Cương biên soạn, phần 2 - Triết lý kinh doanh giới thiệu tới người đọc các nội dung: Triết lý kinh doanh, triết lý doanh nghiệp - Sự hình thành; nội dung, vai trò của triết lý doanh nghiệp, triết lý kinh doanh Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf102p doinhugiobay_05 01-12-2015 90 44   Download

 • Triết lý kinh doanh là những tư tưởng triết học phản ánh thực tiễn KD thông qua con đường trải nghiệm, suy ngẫm, khái quát hoá của các chủ thể KD và chỉ dẫn cho hoạt động KD. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Văn hóa kinh doanh: Chương 2 - Triết lý kinh doanh". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf17p huyenngoc0628 02-11-2015 157 27   Download

 • Nội dung của bài tiểu luận trình bày 3 chương: Tổng quan về triết lý kinh doanh, Triết lý kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, Triết lý kinh doanh của VIETTEL TELECOM,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc52p hrm2014 27-03-2018 83 20   Download

 • Việc vận dụng phép biện chứng duy vật vào thực tiễn để chỉ đạo sản xuất, điều hành doanh nghiệp…thể hiện rất nhiều khía cạnh khác nhau của khoa học triết học, khoa học quản lý kinh tế, quản lý con người, văn hoá, đạo đức…tạo ra sức mạnh tổng hợp, trong đó mỗi khía cạnh là một chuyên đề khoa học khá lý thú.

  pdf32p sms_12 09-05-2014 459 148   Download

 • Mỗi doanh nhân, mỗi doanh nghiệp đều cần xây dựng triết lý kinh doanh cho riêng mình như là kim chỉ nam định hướng cho hoạt động kinh doanh đạt được mục đích đã theo đuổi. Vậy triết lý kinh doanh là gì? Có 3 định nghĩa về triết lý kinh doanh sau: Định nghĩa theo vai trò: Triết lý kinh doanh là những tư tưởng chỉ đạo, định hướng dẫn dắt hoạt động kinh doanh.

  doc4p maixuxu 06-09-2012 406 39   Download

 • Nhưng ở mỗi nước khác nhau thì đi bằng các con đường khác nhau do dựa vào các tiềm lực của chính mình . Đối với Việt Nam , từ khi xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường thì Đảng và nhà nước ta đã xác định rằng : phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một tất yếu để phát triển nền kinh tế

  pdf25p tengteng11 13-12-2011 120 41   Download

 • Khác với các doanh nghiệp, vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước là ở chỗ Nhà nước theo đuổi mục tiêu lợi nhuận như một doanh nghiệp cá biệt mà theo đuổi mục tiêu chung của dân tộc là làm cho dân giàu, nước mạnh, nền kinh tế tăng trưởng một cách ổn định, vững chắc trong điều kiện công bằng xã hội và hiệu quả kinh tế của toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

  pdf9p caott9 20-07-2011 102 22   Download

 • Tăng cường khẳ năng kiểm kê kiểm soát của nhà nước đối với sự hoạt động của doanh nghiệp. Nhà nước không han chế khả năng sản xuất của doanh nghiệp nhưng mặt khác tăng cường công tác kiểm kê kiểm soát đảm bảo môi trường kinh doanh luôn trong sạch và răng nguồn thu từ thuế cho ngân sách. Nhà nước cần phải: _ Tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp tự do kinh doanh.

  pdf8p caott9 26-07-2011 56 18   Download

 • Những người lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp thường chỉ tham gia phê duyệt các tài liệu truyền thông quan trọng ngay trước khi chúng được công bố ra thị trường. Tuy nhiên, trong xây dựng hình ảnh thương hiệu, lãnh đạo doanh nghiệp cần phải thực sự tham gia vào quá trình này ngay từ những bước đầu.

  pdf7p camnhung_1 20-12-2012 110 14   Download

 • Đổi mới hoàn thiện các chính sách Tiếp tục nghiên cứu và sớm cho sửa đổi một số chính sách nhằm tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chẳng hạn sửa đổi bổ sung một số chính. - Tiếp tục thực hiện lộ trình giảm chi phí đầu tư.

  pdf8p caott9 26-07-2011 48 11   Download

 • Muốn đạt được mục đích này thì Nhà nước cần phải tạo điều kiện, hỗ trợ để các doanh nghiệp tư nhân đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ nhân lực, từ đó làm tăng chất lượng sản phẩm và do đó tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như khu vực và trên quốc tế với điều kiện đó các doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp xuất khẩu sản phẩm của mình sang nước Ngoài mà không qua các Công ty thương mại của Nhà nước.

  pdf7p caott10 18-06-2011 57 8   Download

 • Bài viết tập trung phân tích nội dung trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, vai trò của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp và một số vấn đề đặt ra trong việc thực thi trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Theo tác giả, việc các doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội không chỉ giúp bản thân doanh nghiệp phát triển bền vững, mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội....

  pdf16p bengoan258 11-12-2011 260 130   Download

 • Chương 1: TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 1.1. TRIẾT HỌC LÀ GÌ? 1.1.1. Triết học và đối tượng của triết học 1.1.1.1. Khái niệm triết học Triết học xuất hiện cả ở phương Đông và phương Tây vào khoảng thế kỷ thứ VIII đến thế kỷ thứ III (TrCN) (1) .

  pdf32p muaythai1 22-08-2011 127 46   Download

 • Chiến lược thương hiệu là một trong những công cụ quan trọng để hiện thực hóa chiến lược kinh doanh. Nói cách khách, để xây dựng Chiến lược khác biệt hóa thương hiệu, ngoài tầm nhìn và triết lý thương hiệu, chiến lược kinh doanh là một “đầu vào” không thể thiếu. Không phải ai cũng đồng ý với quan điểm này.

  pdf5p muc_xanh123 31-12-2012 151 40   Download

 • “Thật không quá đáng khi nói rằng, chưa ai đã từng ảnh hưởng cuộc sống và tư tưởng của nước Nhật hiện đại sâu sắc bằng Nhà hiền triết ở Saga như cách mà vô số người ngưỡng mộ vẫn gọi ông… Rõ ràng thành công trong vai trò là một nhà giáo theo nghĩa hẹp, Fukuzawa cũng đã thành công trong vai trò này theo nghĩa rộng….

  pdf50p angel_ko_co_canh 17-08-2010 94 27   Download

 • Tiểu luận với đề tài "Công ty cổ phần và vai trò của nó trong phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay" có nội dung gồm 3 chương: chương 1 lý luận chung về công ty cổ phần, chương 2 vai trò của công ty cổ phần đối với phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay, chương 3 một số giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình hình thành và cổ phần hoá doanh nghiệp.

  doc31p galaxyhehe 23-06-2014 121 27   Download

 • Nước ta đang xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa, do đó những kiến thức,khái niệm ,phạm trù ,quy luật ..của kinh tế chính rị đưa ra là cực kỳ cần thiết cho việc quản lý sản xuất kinh doanh của cỏc doanh nghiệp và các tầng lớp dân cư. Là một sinh viên được học tập và rèn luyện dưới mái trường Kinh tế được các thầy cô dạy bảo và truyền đạt những kiến thức cơ bản về bộ môn kinh tế chính trị....

  pdf21p sunderland24 11-06-2011 112 23   Download

 • II . THự TRạNG CủA KINH Tế TƯ NHÂN . 1.1 1.2 . Thực trạng . Thực hiện đường nối đổi mới của đảng và nhà nước , hơn 10 năm qua , kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển . Kinh tế tư nhân tăng nhanh cả về số lượng đơn vị , vốn kinh doanh và lao động , phát triển rộng khắp trong cả nước ở các nghành nghề mà pháp luật không cấm . Đặc biệt , số lượng doanh nghiệp tư nhân tăng nhanh sau khi thực hiện luật doanh nghiệp ....

  pdf7p caott10 18-06-2011 61 19   Download

 • Nhưng trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế đối với khu vực kinh tế tư nhân còn nặng nề về thủ tục hànhchính , còn chồng chéo nhiều đầu mối . điều đó gây nên tâm lí mặc cảm và làm nản lòng các nhà đầu tư . như đã nói ở trên thì hệ thống pháp luật cũng chưa đặt các doanh nghiệp vào tình thế cạnh tranh bình đẳng. Hơn nữa thực tế cho thấy các chính sách kinh tế ở nước ta hiện nay chưa hoàn toàn đảm bảo bình đẳng giữa doanh nghiệp...

  pdf7p caott10 18-06-2011 55 13   Download

 • Việc giảm lãi suất là điều kiện cần nhưng không đủ để tạo vốn cho doanh nghiệp. - Lãi suất còn cao, khó khăn trong thủ tục vay NH. Cho dù lãi suất cho vay đã giảm khá mạnh song các DN vẫn không dám vay tiền vì tỷ lệ lãii suất cho vay ngân hàng vào khoảng 10%-11% năm. - Nhiều DN làm ăn không có hiệu quả do trang thiết bị cũ kỹ, công nghệ lạc hậu nhưng muốn cơ cấu vốn lớn, bắt buộc phải đi vay, với số vốn lớn DN phải trả lãi lớn...

  pdf7p caott10 18-06-2011 36 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Vai trò triết lý doanh nghiệp
p_strCode=vaitrotrietlydoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản