intTypePromotion=1
ADSENSE

Các quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 10 tài liệu

1.139
lượt xem
188
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Các quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập tài liệu hướng dẫn việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung do Bộ Tài chính ban hành.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ

 1. Thông tư 89/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

  pdf 2p 249 23

  Thông tư 89/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 và Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ

 2. Đấu thầu trái phiếu Chính phủ

  doc 8p 268 23

  Nghị quyết số 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2003 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước. - Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành Trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông thuỷ lợi quan trọng của đất nước. - Thông tư số 88/2003/TT-BTC ngày 16/9/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát...

 3. Quyết định số 59/2000/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung do Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước ban hành

  pdf 15p 152 25

  Quyết định số 59/2000/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung do Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước ban hành

 4. Quyết định số 1179/TC-KBNN

  pdf 5p 79 7

  Quyết định số 1179/TC-KBNN về quy chế tạm thời đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành.

 5. Quyết định số 111/2004/QĐ-NHNN

  pdf 15p 86 7

  Quyết định số 111/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

 6. Quyết định 935/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  doc 22p 143 32

  Quyết định 935/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại Ngân hàng Nhà nước

 7. Quyết định 07/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  doc 3p 303 15

  Quyết định 07/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt IV năm 2006 để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước

 8. Quyết định 11/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  doc 2p 79 2

  Quyết định 11/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt V năm 2007 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2