intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

MỘT SỐ VĂN BẢN LUẬT VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO HOẶC HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CHÍNH PHỦ

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 12 tài liệu

1.005
lượt xem
151
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

MỘT SỐ VĂN BẢN LUẬT VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO HOẶC HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CHÍNH PHỦ
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công dân của các Bên ký kết mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị được miễn thị thực khi nhập cảnh, quá cảnh, và lưu trú trên lãnh thổ Bên ký kết kia với thời gian lưu trú không quá chín mươi (90) ngày trong khoảng thời gian một trăm tám mươi (180) ngày kể từ ngày nhập cảnh đầu tiên. 2. Công dân của các Bên ký kết được nhập cảnh và xuất cảnh lãnh thổ của Bên ký kết kia qua các cửa khẩu dành cho giao lưu quốc tế.

Lưu

Tài liệu trong BST: MỘT SỐ VĂN BẢN LUẬT VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO HOẶC HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CHÍNH PHỦ

 1. Quyết định 996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  pdf 0p 65 3

  Quyết định 996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nhà nước I-Xra-en về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao

 2. Quyết định số 2136/QĐ-TTg

  pdf 2p 71 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA BA LAN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 3. Quyết định Số: 2189/QĐ-TTg

  pdf 2p 88 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CRÔ-A-TI-A VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO VÀ HỘ CHIẾU CÔNG VỤ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 4. Hiệp định số 18/2004/LPQT

  pdf 2p 86 2

  Hiệp định số 18/2004/LPQT về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Môn-đô-va

 5. Hiệp định số 08/2005/LPQT về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ V­ương quốc Ma-rốc

  pdf 3p 89 3

  Hiệp định số 08/2005/LPQT về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ V­ương quốc Ma-rốc

 6. Quyết định số 278/2006/QĐ-TTg

  pdf 1p 72 1

  Quyết định số 278/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Xlô-va-ki-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và tạo thuận lợi trong việc cấp thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 7. Hiệp định số 48/2007/SL-LPQT về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và người mang hộ chiếu công vụ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na do Bộ Ngoại giao ban hành

  pdf 3p 74 5

  Tham khảo tài liệu 'hiệp định số 48/2007/sl-lpqt về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và người mang hộ chiếu công vụ giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa đô-mi-ni-ca-na do bộ ngoại giao ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Hiệp định số 47/2007/SL-LPQT về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ê-cu-a-đo do Bộ Ngoại giao ban hành

  pdf 3p 57 3

  Tham khảo tài liệu 'hiệp định số 47/2007/sl-lpqt về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa ê-cu-a-đo do bộ ngoại giao ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Hiệp định số 47/2007/SL-LPQT

  pdf 3p 98 9

  Hiệp định số 47/2007/SL-LPQT về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ê-cu-a-đo do Bộ Ngoại giao ban hành

 10. Quyết định 997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  pdf 0p 100 3

  Quyết định 997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng Liên bang Thụy Sỹ về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao

 11. Nghị quyết số 68/NQ-CP

  pdf 1p 47 1

  NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CÔ-XTA RI-CA VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO HOẶC HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CHÍNH PHỦ

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2