Bài giảng Chương 1: Khái quát về doanh nghiệp và quản trị sản xuất trong doanh nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Hải Sứ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
45
lượt xem
9
download

Bài giảng Chương 1: Khái quát về doanh nghiệp và quản trị sản xuất trong doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu bài học là: Định nghĩa được doanh nghiệp là gì, phân biệt rõ ràng giữa các loại hình doanh nghiệp, tóm tắt khái niệm và đặc điểm của từng loại hình doanh nghiệp, phân loại các cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 1: Khái quát về doanh nghiệp và quản trị sản xuất trong doanh nghiệp

www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> Mục tiêu bài học<br /> Định nghĩa được doanh nghiệp là gì.<br /> <br /> Phân biệt rõ ràng giữa các loại hình doanh nghiệp.<br /> <br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> Tóm tắt khái niệm và đặc điểm của từng loại hình<br /> doanh nghiệp.<br /> <br /> Phân loại các cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp<br /> Làm rõ được quá trình sản xuất và quản trị sản xuất<br /> trong doanh nghiệp<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung bài học<br /> Tổng quan về doanh nghiệp.<br /> <br /> I<br /> <br /> 2<br /> <br /> Đặc điểm của doanh nghiệp<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các loại hình doanh nghiệp<br /> <br /> 4<br /> <br /> II<br /> <br /> Khái niệm doanh nghiệp.<br /> <br /> Cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp.<br /> <br /> Sản xuất và quản trị sản xuất<br /> 1<br /> <br /> Mục tiêu của quản trị sản xuất.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> Những khái niệm<br /> <br /> 2<br /> <br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> Năng suất và sản xuất.<br /> <br /> Khái niệm doanh nghiệp<br /> <br /> - Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài<br /> sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh<br /> theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các<br /> hoạt động kinh doanh.<br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> - Trong công nghiệp thì doanh nghiệp được hiểu là một<br /> đơn vị sản xuất kinh doanh, có trách nhiệm tạo ra sản phẩm<br /> hàng hóa là những sản phẩm, những dịch vụ, những công<br /> việc có tính chất công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu trên thị<br /> trường (phải thỏa mản tối đa lợi ích tiêu dùng của đối tượng<br /> tiêu dùng) thông qua đó đạt được mục đích của mình là tối đa<br /> hóa lợi nhuận trên cơ sở tôn trọng luật pháp của nhà nước<br /> mà quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2. ĐẶC ĐIỂM của DNCN<br /> 2.1. Chức năng sản xuất và kinh doanh<br /> của doanh nghiệp luôn gắn liền với<br /> nhau tạo thành chu trình khép kín.<br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> 2.2. Hoạt động sản xuất và kinh doanh của<br /> doanh nghiệp phải căn cứ vào thị<br /> trường.<br /> 2.3. Mục tiêu kinh tế cơ bản của doanh<br /> nghiệp là lợi nhuận.<br /> 2.4. Các doanh nghiệp trong quá trình hoạt<br /> động phải chấp nhận sự cạnh tranh.<br /> <br /> 2.1. Chức năng sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp<br /> luôn gắn liền với nhau tạo thành chu trình khép kín.<br /> 1<br /> <br /> Nghiên cứu<br /> thị trường<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2<br /> Chọn sản<br /> phẩm<br /> hàng hóa<br /> <br /> Thiết kế<br /> sản phẩm<br /> <br /> 4<br /> Chuẩn bị<br /> các yếu tố<br /> sản xuất<br /> <br /> 5<br /> Tổ chức<br /> sản xuất<br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> Điều tra sau<br /> tiêu thụ<br /> <br /> Tổ chức<br /> tiêu thụ<br /> sản phẩm<br /> <br /> Sản xuất<br /> hàng loạt<br /> <br /> Sản xuất<br /> thử, bán<br /> thử nghiệm<br /> <br /> 9<br /> <br /> 8<br /> <br /> 7<br /> <br /> 6<br /> <br /> Hoạt động điều chỉnh: hoạt động này dựa vào kết quả bước 9<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2.2. Hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp<br /> phải căn cứ vào thị trường.<br /> <br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> Thị trường là gì?<br /> Thị trường là nơi gặp gỡ, trao đổi hàng<br /> hóa giữa người bán và người mua.<br /> - Căn cứ vào thị trường: căn cứ vào nhu<br /> cầu của thị trường (nhu cầu của đối<br /> tượng tiêu dùng - khách hàng).<br /> - Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và đối<br /> tượng tiêu dùng: tác động qua lại lẫn<br /> nhau.<br /> - Việc đáp ứng thỏa mãn cao nhất lơi<br /> ích của người tiêu dùng là phương tiện<br /> để doanh nghiệp đạt được mục đích của<br /> mình là tối đa hóa lợi nhuận<br /> <br /> Mối quan hệ giữa đối tượng tiêu dùng và doanh nghiệp<br /> <br /> 1. Người tiêu thụ hàng<br /> hóa<br /> 2. Người sở hữu nguồn<br /> nhân lực<br /> <br /> Thị trường<br /> sản phẩm<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> 1. Người sản xuất hàng<br /> hoá<br /> Thị trường yếu<br /> 2. Người sử dụng nguồn<br /> tố sản xuất<br /> nhân lực<br /> <br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> Đối tượng tiêu dùng<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2.3. Mục tiêu kinh tế cơ bản của doanh nghiệp là lợi nhuận<br /> - Lợi nhuận thực hiện ngày càng cao là mục<br /> tiêu cơ bản của một doanh nghiệp.<br /> P (Profit) = GIÁ BÁN- CHI PHÍ<br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> - Tăng P bằng các biện pháp sau:<br /> <br /> + Giảm giá thành.<br /> + Tăng giá bán một đơn vị sản phẩm.<br /> + Tăng sản lượng bán ra để tăng lợi nhuận<br /> đồng thời nó cũng kích thích lại sản xuất.<br /> <br /> - Không tàn phá môi trường, môi sinh, tuân<br /> <br /> theo luật pháp.<br /> <br /> New time, new stakes…<br /> Old championship<br /> <br /> Thời đại mới, nguyên tắc mới…<br /> <br /> Thành quả hôm qua<br /> <br /> Operationnal costs Chi phí gia công<br /> Sale price<br /> <br /> Results lợi nhuận<br /> <br /> Giá bán<br /> <br /> Today championship<br /> Operationnal costs<br /> Sale price<br /> <br /> Chi phí gia công<br /> Giá bán<br /> <br /> Operationnal costs Chi phí gia công<br /> <br /> Áp lực liên tục của thị<br /> trường lên giá bán<br /> <br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> Continuous<br /> pressure of the<br /> market on sales<br /> prices<br /> <br /> Thành quả hôm nay<br /> <br /> Results lợi nhuận<br /> <br /> Sale price Giá bán<br /> <br /> Winning can be achieved through QCL improvement<br /> Có thể đạt được thắng lợi qua việc cải tiến QCL<br /> <br /> Excellence can be achieved only through people motivation !<br /> Kết quả suất sắc chỉ có thể đạt được qua sự thúc đẩy của từng người.<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản