intTypePromotion=1

Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 0 - Nguyễn Văn Hòa

Chia sẻ: An Lạc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
20
lượt xem
2
download

Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 0 - Nguyễn Văn Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài giảng cung cấp nguồn nguyên liệu chính để sản xuất hóa chất nói chung và các hợp chất vô cơ nói riêng. Công nghệ sản xuất các hợp chất vô cơ quan trọng như các hợp chất của S, P, N2 , NaOH-Cl2.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 0 - Nguyễn Văn Hòa

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT<br /> CÁC CHẤT VÔ CƠ CƠ BẢN<br /> TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM<br /> KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC<br /> BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VÔ CƠ<br /> NGUYỄN VĂN HÒA<br /> Email: nvhoa102@gmail.com<br /> <br /> 1<br /> <br /> CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT<br /> CÁC CHẤT VÔ CƠ CƠ BẢN<br /> – Số tín chỉ: 2<br /> <br /> – Môn học trước:<br /> Hóa vô cơ<br /> Các quá trình & thiết bị truyền khối<br /> Giản đồ pha<br /> <br /> 2<br /> <br /> CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT<br /> CÁC CHẤT VÔ CƠ CƠ BẢN<br /> <br /> Nội dung tóm tắt:<br /> Nguồn nguyên liệu chính để sản xuất hóa<br /> chất nói chung và các hợp chất vô cơ nói riêng.<br /> Công nghệ sản xuất các hợp chất vô cơ quan<br /> trọng như các hợp chất của S, P, N2, NaOH-Cl2.<br /> <br /> 3<br /> <br /> CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT<br /> CÁC CHẤT VÔ CƠ CƠ BẢN<br /> TÀI LIỆU:<br /> 1. Trần Hồng Côn, Nguyễn Trọng Uyển. Công nghệ<br /> hóa học vô cơ. NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2008.<br /> 2. Nguyễn Thị Diệu Vân. Kỹ thuật hóa học đại<br /> cương. NXB Bách khoa Hà Nội, 2007.<br /> 3. Đỗ Bình. Công nghệ axit sulfuric. NXB Khoa<br /> học và Kỹ thuật, 2004.<br /> 4. Lâm Quốc Dũng, Huỳnh Thị Đúng, Ngô Văn Cờ.<br /> Chuyên đề một số hợp chất vô cơ và điện hóa.<br /> ĐH Bách Khoa Tp.HCM, 1985.<br /> 4<br /> <br /> CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT<br /> CÁC CHẤT VÔ CƠ CƠ BẢN<br /> TÀI LIỆU:<br /> 5. Nguyễn Hoa Toàn, Lê Thị Mai Hương. Công nghệ<br /> các hợp chất vô cơ của nitơ. NXB Khoa học và<br /> Kỹ thuật, 2005.<br /> 6. M.J. King, W.G. Davenport, M.S. Moats. Sulfuric<br /> acid manufacture: Analysis, control and<br /> optimization. Elsevire, 2013 (2nd edition).<br /> 7. Max Appl. Ammonia: principles and industrial<br /> practice. Wiley-VCH, 1999.<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản