intTypePromotion=3

Bài giảng Hành vi người tiêu dùng ( Nguyễn Tiến Dũng) - Giới thiệu học phần hành vi người tiêu dùng

Chia sẻ: Fvdx Fvdx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
96
lượt xem
23
download

Bài giảng Hành vi người tiêu dùng ( Nguyễn Tiến Dũng) - Giới thiệu học phần hành vi người tiêu dùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi kết thúc học phần hành vi người tiêu dùng, các bạn sinh viên sẽ: Hiểu rõ quá trình nhận thức và lĩnh hội của người tiêu dùng và cách thức tác động tới quá trình này của người tiêu dùng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi người tiêu dùng ( Nguyễn Tiến Dũng) - Giới thiệu học phần hành vi người tiêu dùng

 1. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG (Consumer Behaviour) Nguyễn Tiến Dũng Viện Kinh tế và Quản lý, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Email: dung.nguyentien3@hust.edu.vn
 2. Giới thiệu môn học 1. Mục tiêu của môn học 2. Các nội dung chính của môn học 3. Tài liệu học tập 4. Đánh giá kết quả học tập © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 2
 3. Mục tiêu của môn học ● Sau khi kết thúc môn học, các sinh viên sẽ: ● Hiểu rõ quá trình nhận thức và lĩnh hội của người tiêu dùng và cách thức tác động tới quá trình này của người tiêu dùng. ● Mô tả được các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình quyết định mua của người tiêu dùng ● Nêu được các mô hình đánh giá và lựa chọn của người tiêu dùng ● Hiểu được tác động của các yếu tố mang tính cá nhân tới quyết định mua của người tiêu dùng ● Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên ngoài tới việc mua sắm và sử dụng sản phẩm của người tiêu dùng ● Ứng dụng được các khái niệm về hành vi người tiêu dùng vào việc phân tích các tình huống trao đổi và đề xuất các phương hướng để giải quyết các vấn đề marketing gặp phải. © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 3
 4. Các nội dung chính của môn học 1. Tổng quan về hành vi người tiêu dùng 2. Nhận thức của người tiêu dùng 3. Sự ghi nhớ và lĩnh hội của người tiêu dùng 4. Động cơ của người tiêu dùng 5. Niềm tin, thái độ và hành vi 6. Đặc điểm cá nhân của người tiêu dùng 7. Quá trình ra quyết định mua của người tiêu dùng 8. Môi trường của người tiêu dùng © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 4
 5. Tài liệu học tập ● Nguyễn Tiến Dũng (2013) Bài giảng Hành vi người tiêu dùng. ● Nguyễn Tiến Dũng (2013), Bài giảng PowerPoint Hành vi người tiêu dùng, tải về từ trang web của GV ● Nguyễn Tiến Dũng (2012), Giáo trình Marketing căn bản, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội. ● TS. Vũ Huy Thông (2010), Giáo trình Hành vi người tiêu dùng, NXB ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội. ● Các trang web về marketing © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 5
 6. Giáo trình Hành vi người tiêu dùng ● Vũ Huy Thông (2012), Giáo trình Hành vi người tiêu dùng, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân. © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 6
 7. Giáo trình Marketing căn bản ● Nguyễn Tiến Dũng (2012), Giáo trình Marketing căn bản, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội. © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 7
 8. Trang web của giảng viên ● Trang web tại Viện Kinh tế và Quản lý ● https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/dungnt/ ● Trang web cá nhân ● http://nguyentiendung.yolasite.com © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 8
 9. Một số trang web về marketing ● Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam: http://www.nguoitieudung.com.vn ● Báo Sài Gòn Tiếp thị online: http://www.sgtt.vn ● Báo Thời báo Kinh tế Việt Nam online: http://vneconomy.vn/ ● Báo điện tử VnExpress, mục Kinh doanh: http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/ ● Báo điện tử VietnamNet, mục Thị trường: http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/ ● Báo điện tử Dân trí: http://dantri.vn/ ● Các trang web khác về marketing © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 9
 10. Điểm chuyên cần ● Không vắng mặt: +1 ● Vắng 1-2 buổi: không trừ điểm ● Vắng từ 3 buổi trở lên: mỗi buổi vắng trừ 0,5 điểm quá trình. © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 10
 11. Đánh giá kết quả học tập ● Điểm quá trình: 30% ● Chuyên cần: +/- điểm quá trình ● Kiểm tra giữa kỳ 15% ● Tiểu luận môn học 15% ● Điểm kiểm tra cuối kỳ: 70% ● Điểm liệt: ● Nếu điểm thành phần là điểm liệt (dưới 3 điểm/thang điểm 10), thì điểm toàn bộ của học phần là điểm F © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 11
 12. Tiểu luận môn học ● Làm theo nhóm, không quá 6 người/nhóm. ● Đề tài: tự chọn theo hướng dẫn của GV ● Tên đề tài: về hành vi mua sắm của người tiêu dùng ● Khái niệm NC: một trong các khái niệm của môn học HVNTD (nhu cầu, động cơ, nhận thức, niềm tin, thái độ, hành vi mua ...) ● Lĩnh vực sản phẩm: hàng tiêu dùng, dịch vụ dành cho cá nhân, có thể gắn với với SV, trường ĐH ● Nhằm mục đích hoàn thiện các chính sách marketing-mix cho một nhãn hàng / ngành hàng cụ thể ● DL thứ cấp: thu thập từ số liệu SXKD của DN, nguồn DL công cộng ● DL sơ cấp: điều tra phỏng vấn người tiêu dùng: cỡ mẫu ≥ 30 © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 12
 13. Đánh giá tiểu luận ● Ý tưởng, mục tiêu NC: rõ ràng, độc đáo ● Kế hoạch, phương pháp NC: hợp lý, chi tiết ● DL thứ cấp: đầy đủ, cập nhật ● DL sơ cấp: gắn với bản câu hỏi, đầy đủ, nộp bản in b.cáo TL, đĩa CD (file b.cáo, file ppt và file data (trong Excel hoặc SPSS) ● Phân tích DL: phù hợp với DL, cụ thể, vận dụng các phương pháp PT thống kê chuyên sâu ● Kết luận và đề xuất: hợp lý, cụ thể, hữu ích © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản