Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 5 - Hoàng Thị Doan

Chia sẻ: Ghdrfg Ghdrfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
138
lượt xem
54
download

Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 5 - Hoàng Thị Doan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 5 Cơ sở hành vi nhóm thuộc bài giảng Hành vi tổ chức trình bày về định nghĩa và sự phân loại nhóm, nguyên nhân gia nhập nhóm của cá nhân, các giai đoạn phát triển của nhóm Cấu trúc của nhóm, những biến ngẫu nhiên ảnh hưởng tới hành vi nhóm, đặc tính của những nhóm có hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 5 - Hoàng Thị Doan

 1. MÔN HÀNH VI TỔ CHỨC
 2. NỘI DUNG 1 Định nghĩa và sự phân loại nhóm CƠ Nguyên nhân gia nhập nhóm của cá nhân 2 SỞ HÀNH 3 Các giai đoạn phát triển của nhóm VI NHÓM 4 Cấu trúc của nhóm 5 Những biến ngẫu nhiên ảnh hưởng tới HV nhóm 6 Đặc tính của những nhóm có hiệu quả
 3. ĐỊNH NGHĨA NHÓM o Hai hay nhiều cá nhân o Tác động qua lại, phụ thuộc lẫn nhau o Để đạt những mục tiêu cụ thể
 4. PHÂN LOẠI NHÓM NHÓM NHÓM NHÓM CHÍNH THỨC KHÔNG CHÍNH THỨC NHÓM NHÓM NHÓM NHÓM NHIỆM LỢI BẠN MỆNH VỤ ÍCH BÈ LỆNH
 5. NHÓM CHÍNH THỨC Là nhóm được định nghĩa bởi cơ cấu tổ chức của đơn vị NHÀ QUẢN TRỊ NHÂN NHÂN NHÂN VIÊN VIÊN VIÊN
 6. NHÓM CHÍNH THỨC Chiến Cấu trúc Công lược KD tổ chức nghệ, kỹ thuật NHÓM CHÍNH THỨC
 7. NHÓM MỆNH LỆNH Được xác định bởi sơ đồ tổ chức NHÀ QUẢN TRỊ Đưa Báo mệnh cáo lệnh trức tiếp NHÂN NHÂN NHÂN VIÊN VIÊN VIÊN
 8. NHÓM NHIỆM VỤ Cá nhân Cá nhân Cá nhân NHIỆM VỤ/ Cá nhân MỤC TIÊU Cá nhân Cá nhân Cá nhân
 9. NHÒM PHI CHÍNH THỨC Nhu cầu Nhu cầu Là những xã hội quan hệ liên minh không được xác định một cách có NHÓM PHI tổ chức CHÍNH THỨC hoặc bởi cấu trúc hình thức. NHÓM NHÓM LỢI ÍCH BẠN BÈ
 10. NHÓM LỢI ÍCH Cá nhân Cá nhân Cá nhân MỤC TIÊU Cá nhân Cá nhân Cá nhân Cá nhân
 11. NHÓM BẠN BÈ Cá nhân Cá nhân Cá NHÓM nhân BẠN BÈ Cá nhân Cá nhân Những cá nhân có điểm tương đồng
 12. NGUYÊN NHÂN GIA NHẬP NHÓM Sự tương tác sự liên minh Địa vị và tự trọng Quyền lực sức mạnh Sự an toàn NHÓM Đạt mục tiêu
 13. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA NHÓM 4 THỰC HIỆN 3 HÌNH THÀNH CÁC CHUẨN MỰC 2 BÃO TỐ 1 HÌNH THÀNH
 14. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA NHÓM Các thành viên Hình thành cấu Những mong thấy mình là trúc, thứ bậc rõ đợi chung về một bộ phận ràng về sự lãnh chuẩn mực của nhóm đạo nhóm được chấp nhận
 15. CẤU TRÚC CỦA NHÓM
 16. VAI TRÒ Công đoàn Người viên chồng Click to Text Cựu GIÁM add Title Text Người sinh viên ĐỐC cha/mẹ Người Nhà phát ngôn lãnh đạo
 17. VAI TRÒ Con người luôn được đòi hỏi phải thực hiện nhiều vai trò khác nhau Vai trò khác nhau đẫn đến hành vi của các cá nhân cũng sẽ rất khác nhau
 18. VAI TRÒ Sự đồng nhất vai trò Nhận thức về vai trò Mong đợi HÀNH VI về vai trò CÁ NHÂN Xung đột về vai trò
 19. SỰ ĐỒNG NHẤT VỀ VÀI TRÒ THÁI ĐỘ Phù hợp VAI TRÒ HÀNH VI SỰ ĐỒNG NHẤT VAI TRÒ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản