intTypePromotion=3

Bài giảng Hình học 8 chương 1 bài 12: Hình vuông

Chia sẻ: Trần Ngọc Tuyết | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

0
215
lượt xem
61
download

Bài giảng Hình học 8 chương 1 bài 12: Hình vuông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập bài giảng Hình vuông giúp bạn học hỏi kinh nghiệm thiết kế bài giảng, đồng thời rút ra những phương pháp dạy tốt nhất củng cố kiến thức cho HS. Thông qua những bài giảng này, bạn sẽ giúp học sinh nắm được khái niệm hình vuông, rèn một số kĩ năng vẽ hình vuông, đồng thời có thể dựa và các tính chất và dấu hiệu để chứng minh hình vuông. Mong rằng với những bài giảng này sẽ là nguồn tài liệu hữu ích góp phần vào sự nghiệp giảng dạy của bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hình học 8 chương 1 bài 12: Hình vuông

 1. Kiểm tra bài cũ Ô chữ gồm 9 chữ cái. Giải ô chữ bằng cách chọn câu trả lời đúng (Đ) hoặc sai (S). Sau mỗi đáp án các em trả lời chính xác có một chữ cái, sau khi mở các ô chữ chúng ta có tên một tứ giác đặc biệt. H 2 N H V U Ô N G 1 I 3 4 5 6 7 8 9 H Ì N H V U Ô N G Câu 5: Hình thang cânĐ hai đường chéo có S Đ S 7: Hình trung cân có hai c ườ ng vuông CâuCâu 3: Tbìnhthoiểmtứhai ngườốichéo làvuông CâuCâu 2: Trong hành 2 đườ ườchéosongnhphân cắt Câu 1: Hình hành các1 2 nhcóng làcạ song nhau4: i bình hình có hai đạnhng chéo bằng 6: Hình thang đi làthoiỗạ đường chéo góc 9: tạ ứ giác có có c đ đườ các song 8: m giác ng bên iđ đ Đ góc làằhìnhằng nhau songchéo 1nhau là hình thoi nhauclàngb thoi làủa giác blàhìnhgóc hình thoi hình thoi thoi hình thoi S Đ S Đ S Đ S Đ S Đ S Đ S
 2. §12. HÌNH VUÔNG 1/ ĐỊNH NGHĨA: (SGK) A B Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và bốn có cạnh bằng nhau. ˆ ˆ ˆ ˆ A = B = C = D = 900 ABCD là hình vuông AB = BC = CD = DA D C Định nghĩa hình vuôngữừ hình chữ n cạnh bằng nhau. Hình vuông là hình ch t nhật có bố nhật? Hình vuông là hình thoi có bốn góc vuông. -Định nghĩa hình vuông từ hình thoi? DVD
 3. 2/TÍNH CHẤT: Hình chữ nhậHình t vuôngHình thoi Cạnh:  Cạnh - Các cạnh đối song Cạnh  song - Các cạnh đốiCác cạnh bằng nhau. cạnh đối song song - song song - Các - Các cạnh đối bằng nhau Góc: - Các cạnh bằng nhau Góc - Các góc bằng nhauGócbằng 90o. - Các góc bằng nhau (=90 )  và ?1 Đường chéo: 0 - Các góc đối bằng nhau - chéo  ĐườngHai đường chéo bằng Đườngvuông góc nhau,  nhau, chéo - Hai đường chéotại t nhauđiểm mỗườườchéo cắt nhau cắt nhau cắ trung - Hai đ i đ ng ng tại trung điểđường chéo ng cácạiường điểm mỗi đường -Hai m mỗi đườ là t đ trung phân giác của - Hai đường chéo bằng nhau - Hai đường chéo vuông góc với nhau các góc - Hai đường chéo là các đường phân KN giác của các góc
 4. 3. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HÌNH VUÔNG: (SGK) 2 cạnh k ề bằng n hau Hình chữ nhật 2 đường chéo vuông góc với nhau 1 đường chéo là phân giác của 1 góc Hình vuông uông Có 1 góc v b ằn g 2đ ườ n g ch éo Hình thoi nhau LK
 5. Chú ý: - Một hình chữ nhật có thêm một dấu hiệu riêng của hình thoi thì sẽ là hình vuông. - Một hình thoi có thêm dấu hiệu riêng của hình chữ nhật thì sẽ là hình vuông. T ập h ợ p Tậ các hình thoi T ậ p hợ p ph các h.vuông hìn ợp hc cá hữ c nh ật Nhận xét: Một tứ giác vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi thì tứ giác đó là hình vuông. Liên hệ thực tế:
 6. HOẠT ĐỘNG NHÓM BỐN 12 9 3 Hết giờ ? 2: Tìm các hình vuông trên hình vẽ Thuí Phæång y 6 B F DẤU HIỆU NHẠN BIẾT HÌNH VUÔNG 1/ Hình chữ nhật có hai E G cạnh kề bằng nhau là hình A O C I vuông . b 2/ Hình chữ nhật có hai a đường chéo vuông góc D H nhau là hình vuông . 3/ Hình chữ nhật có một N R đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông. M P U S 4/ Hình thoi có một góc o vuông là hình vuông. c d 5/ Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình Q T vuông.
 7. Củng cố Tâm đối xứng Bài 80 trang108 (sgk) Tìm trục đối xứng và tâm đối xứng của hình vuông A B o d3 d2 D C d1 d4 Trục đối xứng
 8. HƯỚNG DẪN: BÀI 82/108/SGK EFGH LÀ HÌNH VUÔNG A E B F H EFGH LÀ HÌNH THOI HEF = 900 D G C HE = EF = FG = GH AEH =  BFE =  CGH =  DHG
 9. DẶN DÒ VỀ NHÀ - Học định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình vuông và trình bày chứng minh các dấu hiệu. - Bài tập 79, 81, 82, 83, 84 trang 108, 109 SGK - Bài tập nâng cao: Cho hình bình hành ABCD. Trên các cạnh của hình bình hành vẽ ra phía ngoài các hình vuông có tâm lần lượt là M, N, P, Q. Chứng tỏ rằng: MNPQ là hình vuông.
 10. 10đ Đáp án đúng! Chúc mừng bạn!
 11. Bạn chọn sai rồi. Mời bạn chọn lại
 12. 10đ Chúc mừng bạn! Bạn đã có được chữ H
 13. 10đ Chúc mừng bạn! Bạn đã có được chữ I
 14. 10đ Chúc mừng bạn! Bạn đã có được chữ N
 15. 10đ Chúc mừng bạn! Bạn đã có được chữ V
 16. 10đ Chúc mừng bạn! Bạn đã có được chữ U
 17. 10đ Chúc mừng bạn! Bạn đã có được chữ Ô

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản