intTypePromotion=3

Bài giảng Hình học 8 chương 1 bài 5: Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Chia sẻ: Trần Minh Phi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

0
130
lượt xem
17
download

Bài giảng Hình học 8 chương 1 bài 5: Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn lọc những bài giảng Hình học 8 dành cho tiết học Dựng hình bằng thước và compa - Dựng hình thang giúp GV sử dụng làm tư liệu tham khảo khi chuẩn bị bài. Giúp GV rút ra những kinh nghiệm và những ý tưởng hay để thiết kế cho mình một bài giảng hay nhất cho tiết học Dựng hình bằng thước và compa - Dựng hình thang. Qua những bài giảng trong bộ sưu tập này, học sinh sẽ được hướng dẫn cách sử dụng thước và compa để dựng hình thang. Chúc thầy và trò có tiết học đạt hiệu quả cao nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hình học 8 chương 1 bài 5: Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

 1. BÀI 5;
 2. Kiểm tra bài củ: gọi 2 học sinh làm 2 bài tập sau Bài 1: em hãy định nghĩa đường trung bình của tam giác,phát biểu định lý về tính chất đường trung bình trong tam giác. Bài tập áp dụng: cho tam giác ABC, trong đó D, E lần lượt là trung điểm của AB và AC, biết độ dài đoạn thẳng DE = 5cm. Hãy xác định đường trung bình của tam giác ABC và tính độ dài BC. Bài 2: em hãy định nghĩa trung bình của hình thang và phát biểu định lý về tính chất đường trung bình của hình thang. Bài tập áp dụng: tính x, y trên hình 1. Trong đó : IJ // FK // GM // HL I 10cm J F x K 20cm G M H y L Hình 1
 3. Trả lời câu 1: Trả lời câu 2: • Định nghĩa: đường trung • Định nghĩa: đường trung bình bình của tam giác là đoạn thẳng của hình thang là đoạn thẳng nối nối trung điểm của hai cạnh của trung điểm hai cạnh bên của hình tam giác. thang. • Định lý: đường trung bình • Định lý: đường trung bình của của tam giác thì song song với hình thang thì song song với hai đáy cạnh thứ ba và bằng nữa cạnh ấy. và bằng nữa tổng hai đáy. • Giải bài tập áp dụng: • Giải bài tập áp dụng: D là trung điểm AB, E là trung Ta có: IF = FG và JK = KM. Vậy điểm AC. Suy ra DE là đường FK là đường trung bình của hình trung bình của tam giác ABC. thang IJGM. Suy ra:
 4. Ta có: IJ +GMvà 30 Ở lớp 6 và 7 chúng ta đã biết dựng hình bằng thước = Þ FK = =15cm 1 compa. DE Cũng BC ụng hai dụng cụ đó, chúng ta sẽ dựng được 2 = sử d 2 2 Þ Đ =biếcm hình thang. Cũng như các hình khác. x ể 15t cách dựng Þ BC = ế DEthì chúng ta hãy đi vào nội dung bài học như th 2 nào = 2.5 =10cm Ta lại có: FG = MH hôm nay. Vậy BC = 10cm KM =ML Vậy : GM là đường trung bình của hình thang FKHL FK + HL ⇒ GM = 2 ⇒ HL = 2GM − FK = 2.20 − 15 = 25 Vậy : y = 25cm
 5. Bài 5 : DỰNG HÌNH BẰNG THƯỚC VÀ COMPA. DỰNG HÌNH THANG SGK lớp 8, tập 1, (tiết 1) Nội dung chính : biết cách dựng hình thang
 6. Bài 5 : DỰNG HÌNH BẰNG THƯỚC VÀ COMPA. DỰNG HÌNH THANG. I. BÀI TOÁN DỰNG HÌNH : Thế nào là bài toán dựng hình? Các bài toán vẽ hình mà chỉ sử dụng hai dụng cụ là thước và compa được gọi là các bài toán dựng hình
 7. Bài 5 : DỰNG HÌNH BẰNG THƯỚC VÀ COMPA. DỰNG HÌNH THANG. Với thước và compa ta đã I.BÀI vẽ được những gì? TOÁN Vẽ được một đường thẳng khi DỰNG biết hai điểm của nó. HÌNH Vẽ được một đoạn thẳng khi Với thước biết hai đầu mút của nó. Vẽ được một tia khi biết gốc và một điểm của tia
 8. Bài 5 : DỰNG HÌNH BẰNG THƯỚC VÀ COMPA. DỰNG HÌNH THANG. I.BÀI Ở hình học lớp 6 và 7, với hai dụng TOÁN cụ đó ta đã giải được các bài toán dVới compaơ bcón. Đó là những bài ựng hình c ta ả thể DỰNG vẽ được mộhình nào? Chúng ta hãy toán dựng t đường tròn khi biết đi vào bán cùng nhau tâm và nội dung tiếp theo HÌNH kính biủa nó c điều đó để c ết đượ
 9. Bài 5 : DỰNG HÌNH BẰNG THƯỚC VÀ COMPA. DỰNG HÌNH THANG. Bài toán1: Dựng một đoạn thẳng II.CÁC bằng một đoạn thẳng cho trước BÀI A B TOÁN DỰNG C D HÌNH Bài toán2:Dựng một góc ĐÃ bằng một góc cho trước BIẾT D A I C O B
 10. Bài 5 : DỰNG HÌNH BẰNG THƯỚC VÀ COMPA. DỰNG HÌNH THANG. Cách dựng:Dựng 2 đường tròn tâm A và tâm B, Bài Toán 3: Dựng đường trung trực của một với cùng bán kính. Chúng cắt nhau I.CÁC đoạn thẳng cho trước. Dựng trung điểm của tại 2 điểm C và D. Dựng đường thẳng đi BÀI một đoạn thẳng cho trước qua C,D là đường thẳng cần tìm. (hình1) TOÁN DỰNG HÌNH ĐÃ C BIẾT A B D HÌNH1
 11. Bài 5 : DỰNG HÌNH BẰNG THƯỚC VÀ COMPA. DỰNG HÌNH THANG. Bài toán 4: DDựng đường giác của O,bán kính tùy ý. Cách dựng: ựng tia phân tròn tâm Chúng cắt 2 tia của góc ước.ượt tại A và B. Dựng đường một góc cho tr lần l I.CÁC tròn tâm A và tâm B, với cùng bán kính. Chúng cắt nhau BÀI tại điểm C . Dựng đường thẳng điqua O,C là đường TOÁN thẳng cần tìm. (hình2) DỰNG HÌNH ĐÃ x BIẾT B C y O A Hình 2
 12. Bài 5 : DỰNG HÌNH BẰNG THƯỚC VÀ COMPA. DỰNG HÌNH THANG. Cách dựng: Dựng đườngđiểm tâm Aước,kính Bài toán 5: Qua một tròn cho tr bán tùyựng đường ththng vuông góc với mộSau d ý cắt đường ẳ ẳng đã cho tại B, C. t I.CÁC đường thẳng ực trước đó dựng đường trung trcho của đoạn thẳng BÀI BC tương tự như ở hình1. TOÁN (Hình 3) DỰNG HÌNH ĐÃ BIẾT A B C D Hình 3
 13. Bài 5 : DỰNG HÌNH BẰNG THƯỚC VÀ COMPA. DỰNG HÌNH THANG. Cáh dựng : Kẻ tia x qua ộtcđitểm nằm ngoài mộttròn tâm Bài toán 6: Qua m A ắ d tại B. Dựng đường Bđườtia X tạing cho trđườc, dựng đườcùng bán kính với cắt ng thẳ D, dựng ướ ng tròn tâm A ng thẳng I.CÁC đường tròn tâm B, Cắt tia x tại H. Dựng đường tròn tâm D song song với một đường thẳng cho trước. BÀI cắt đường thẳng d tại C, dựng đường tròn tâm H cắt đường TOÁN tròn tâm A tại E. Dựng đường thẳng qua 2 điểm A và E là đường thằng cần dựng. (hình 4) DỰNG HÌNH x ĐÃ H BIẾT A E D B d C Hình 4
 14. Bài 5 : DỰNG HÌNH BẰNG THƯỚC VÀ COMPA. DỰNG HÌNH THANG. I.CÁC Bài toán 7: Dựng tam giác biết ba BÀI cạnh, hoặc biết 2 cạnh và một góc TOÁN xen bài toán ở c biếlàmột cạnh và cơ bản. 7 giữa,Đểặ trêncách ápbài tóan ho t các DỰNG Ở bài toánd1 chúngụng biết hai ng: ựng 3d đạngiải các bài Cách dự góckề toán ểđãta đo dựng Ta sử chúng các bài toán đó dụng vào các bài HÌNH biết cách dựng = 4cm, ACthẳng bằng một mộ đoạn = 3cm, thẳng ABkhác tnhư thế khác toán dựng hình ĐÃ đoạnhình trướ= 6cm ếta có thể áp cho BClàm th nào Cách c.Chúng nào? BIẾT dụng bài toán đó taể giải ví dụ này thì chúng đ đi vào Ví dụ1: Dựng tamội dung tiếp theo ạnh AB = 4cm, n giác ABC, biết c cạnh AC = 3cm và cạnh BC = 6cm. C 6cm 3cm 4cm B A
 15. Bài 5 : DỰNG HÌNH BẰNG THƯỚC VÀ COMPA. DỰNG HÌNH THANG. III. DỰNG HÌNH THANG Đây là một trong những loại bài toán dựng hình. Để biết cách dựng như thế nào thì chúng ta đi vào ví dụ sau đây
 16. Bài 5 : DỰNG HÌNH BẰNG THƯỚC VÀ COMPA. DỰNG HÌNH THANG. Ví dụ2: Dựng hình thang ABCD, biết đáy AB =3cm,đáy CD = 4cm, cạnh bên AD = 2cm, ˆ D = 700 III.DỰNG HÌNH Ta đã biết cách ựng Vì biếgiác ACD. vàdsao? Tam t hai cạnh Vì một THANG góc xen giữậyVậy giácnào có tam giác.V a. tam em nào có ể dựngngược ngay? th thể dự đ được.
 17. Bài 5 : DỰNG HÌNH BẰNG THƯỚC VÀ COMPA. DỰNG HÌNH THANG. TheongềđiAxtaBDC (tia CD là 2 đáy củangm trong ẻ0 DDự đtiabài //dcóng tamAxvàACD: AB ằ 3cm.=K ểm trên tia giác điểm C hình thang ựng Cách ự AB, Ax sao cho dựn = D 70 ˆ ABCD.n thẳngộtần taựng tđohình ựng AD).= ểựng. c dựng cùngnm c ng d đượ2cm,ngthangnàon d đượ đoạ đoạ ta ẳ nữAD ặ c ạn thẳờ DC đ 4cm. Vậy th BC a m = phẳ d bng cầ hình thang cần dựng? III.DỰNG HÌNH 3cm B A THANG x 2cm ˆ D = 700 D 4cm C
 18. Bài 5 : DỰNG HÌNH BẰNG THƯỚC VÀ COMPA. DỰNG HÌNH THANG. Chúng ta đã dựng được hình thang ABCD theo yêu cầu của bài toán. Vậy em nào có thể giải thích vì sao hình thang vừa dựng thỏa mãn yêu cầu đề bài. III.DỰNG HÌNH THANG Tứ giác ABCD là hình thang vì AB // CD. ˆ Hình thang ABCD có CD = 4cm, D = 70 0 AD = 2cm, AB = 2cm nên thõa mãn yêu cầu của đề bài.
 19. Bài 5 : DỰNG HÌNH BẰNG THƯỚC VÀ COMPA. DỰNG HÌNH THANG. Những nội dung mà ng hình cần Đối với bài toán dự các em thì III.DỰNG biết là ướcđượiclà: phân tích, cách ng các bnêu giả cách dựng và chứ minh. Khiứng iminh, biệdựng n, dựng, ch giả bài toán n luậ hình HÌNH các em chỉ cần nêu cách dựng và chứng minh THANG
 20. Bài 5 : DỰNG HÌNH BẰNG THƯỚC VÀ COMPA. DỰNG HÌNH THANG. Dựng tam giác ACD ABCD là hình thang III.DỰNG Chúng ta hãy cùng nhau vì AB //CD tổng hợp lại cách dựng và HÌNH phần chứng minh ở VD2 Cáchngựng Chứ d minh hình thang Dựng tia Ax //DC THANG Hình thang ABCD có ABCD AD = 2cm, AB = 3cm, ˆ CD = 4cm, D = 70 0 nên thõa mãn đề bài. Dựng điểm B trên tia Ax, sao cho AB = 3cm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản