Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 6 - GV. Mai Văn Hùng

Chia sẻ: Mai Văn Hùng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:35

0
44
lượt xem
3
download

Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 6 - GV. Mai Văn Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 Vai trò của chính phủ trong việc giải quyết một số khiếm khuyết của thị trường thuộc bài giảng Kinh tế học vi mô, mục tiêu hương này nhằm: nắm được một số khiếm khuyết của thị trường, phân biệt được ngoại ứng tích cực và ngoại ứng tiêu cực. hiểu được tại sao ngoại ứng phát sinh chi phí hay gia tăng giá trị xã hội,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 6 - GV. Mai Văn Hùng

 1. Chương 6: VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT MỘT SỐ KHIẾM KHUYẾT CỦA THỊ TRƯỜNG Mai Văn Hùng, 2014 1
 2. • MỤC TIÊU * Nắm được một số khiếm khuyết của thị trường * Phân biệt được ngoại ứng tích cực và ngoại ứng tiêu cực. Hiểu được tại sao ngoại ứng phát sinh chi phí hay gia tăng giá trị xã hội * Nắm rõ các giải pháp của Chính phủ trong việc giải quyết các khiếm khuyết của thị trường Mai Văn Hùng, 2014 2
 3. TIÊU CHUẨN HIỆU QUẢ CỦA THỊ TRƯỜNG Khi bàn đến hiệu quả của thị trường, các nhà kinh tế cho nhiều  ý kiến khác  nhau. Kinh  tế  học  hiện  đại  thường  sử  dụng  khái  niệm hiệu quả Pareto mà nhà kinh tế học người Italia Wilfredo  Pareto 1848 - 1923) đưa ra  có ý nghĩa quan trọng. Pareto cho rằng: “ Một sự phân bổ nguồn lực được coi là có  hiệu quả (tối ưu) khi không có khả năng phân bổ lại các nguồn  lực đó sao cho có thể làm cho một người giàu lên (có lợi hơn)  mà không làm cho bất cứ ai bị nghèo đi (ít lợi ích hơn).  Hay  nói  cách  khác,  mọi cải thiện Pareto tiềm  năng  đã  được  khai  thác  hết. Mai Văn Hùng, 2014 3
 4. Công bằng Hi Đá quả ệu nh  ­ C    đ ô ổi ng  g  b iữ ằ a  ng Hiệu quả Hình 6.1: Đánh đổi công bằng và hiệu quả.  Muốn có nhiều công bằng thì nói chung phải hy sinh một phần hiệu quả. Mai Văn Hùng, 2014 4
 5. Mai Văn Hùng, 2014 5
 6. Mai Văn Hùng, 2014 6
 7. Mai Văn Hùng, 2014 7
 8. Mai Văn Hùng, 2014 8
 9. Cân bằng của một nền kinh tế được coi là hiệu quả Pareto nếu: • a. Máy móc được sử dụng tốt. • b. Không ai có thể làm cho được lợi mà không phải làm cho • người khác bị thiệt. • c. Doanh thu cận biên bằng chi phí cận biên. • d. Một sự phân phối thu nhập thích hợp được duy trì. • e. Không câuMai Văn Hùng, 2014 nào đúng 9
 10. Trái ngược với hiệu quả Pareto là Hiệu quả Kaldor – Hicks. Hiệu  quả  Kaldor  –  Hicks:  chấp  nhận  có  người  được,  kẻ  mất  miễn là tổng phúc lợi xã hội là một số dương. Hiệu quả Kaldor – Hicks ngầm định rằng những người được lợi  sẽ  có  thể  bù  đắp  cho  những  người  bị  thiệt  hại  thông  qua  các  biện pháp phân phối lại. Nêu những nhược điểm của tiêu thức hiệu quả Kaldor – Hicks? Mai Văn Hùng, 2014 10
 11. Mai Văn Hùng, 2014 11
 12. Mai Văn Hùng, 2014 12
 13. Sự trục trặc của thị trường Nhãm A (giÇu) C A B 0 Nhãm B(ng hÌo ) Mai Văn Hùng, 2014 13
 14. P,C MC Thị trường CS cạnh tranh P*d D b1 không hoàn P*c a1 hảo C a2 P’d D MR 0 Q*d Q*c Q Tõ ®iÓm D=>C: CS thªm a1+b1;PS thªm a2 -b1 Mai Văn Hùng, 2014 14
 15. - Sự trục trặc của thị trường gây nên mất  không cho xã hội (DWL: Dead weight loss) - Xuất hiện các chi phí không có lợi cho nền kinh  tế: quảng cáo, vận động hành lang... 2. ảnh hưởng ngoại ứng (externality) * Khi nào xuất hiện ảnh hưởng ngoại ứng: khi  một hoạt động tiêu dùng hay sản xuất có tác động đối  với các hoạt động tiêu dùng hay sản xuất khác. * Có 2 loại ảnh hưởng ngoại ứng: Mai Văn Hùng, 2014 15
 16. 2.1. ảnh hưởng ngoại ứng tiêu cực: * Ví dụ: xét ảnh hưởng ngoại ứng tiêu cực do ô  nhiễm  từ  việc  sản  xuất  sơn  tổng  hợp  (giả  sử  đây  là  một  ngành  sản  xuất  trong  thị  trường  CTHH). MSC: Marginal social cost- chi phí cận biên của xã hội do có ảnh hưởng ngoại ứng MEC: Marginal externality cost- chi phí cận biên ngoại ứng MSC = MC + MEC Mai Văn Hùng, 2014 16
 17. MEC dốc lên từ 0 vì không sản xuất không có ảnh hưởng Tại B chưa tính đến MEC nên sản xuất là Q2, P2; Tại A có tính đến MEC => P = MSC, sản xuất Pe,Qe P MSC CP C A Pe B MC P2 MEC D 0 Qe Q2 Mai Văn Hùng, 2014 Q 17
 18. Mức ô nhiễm do tư nhân gây ra khi không có sự can thiệp của chính phủ được biểu thị bằng: • a. Điểm A. • b. Điểm B. • c. Điểm C. • d. Điểm D. • e. Điểm E Mai Văn Hùng, 2014 18
 19. 2.1. ảnh hưởng ngoại ứng tích cực: * Ví dụ: hàng hoá công cộng, hoạt động quốc phòng, an ninh, khu vui chơi công viên, vườn hoa công cộng,.. Lợi ích cận biên của xã hội: MSB Marginal social benefit là tổng lợi ích mà thực tế XH thu được từ hoạt động đó. Lợi ích cận biên ngoại ứng: (MEB: Marginal externality benefit) là ích lợi thu được từ thêm một đơn vị sử dụng (VD thêm một nhà trồng hoa) CP cận biên(MC): CP để thêm một hộ gia đình trồng hoa MSB Văn Hùng, 2014 MEB 19 Mai = MU +
 20. Tại A chưa tính đến MEU sản xuất tại Qa Tại B đã tính đến MEU khuyến khích tăng Q từ Qa=> Qb Tam giác ABC là ảnh hưởng ngoại ứng tích cực mang lại P,C Pa A C B MC Pb MS B MU MEB 0 Qa Qb Q Mai Văn Hùng, 2014 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản