intTypePromotion=3

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ĐH Thương mại

Chia sẻ: Bing Bing | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
14
lượt xem
3
download

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ĐH Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 8 - Chính sách phân phối. Nội dung chính trong chương giúp người học hiểu rõ hơn về: Một số vấn đề cơ bản về phân phối, nội dung cơ bản của chính sách phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ĐH Thương mại

D<br /> H<br /> <br /> Chƣơng 8<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI<br /> <br /> Những nội dung chính<br /> <br /> M<br /> <br /> Các khái niệm cơ bản<br /> <br /> <br /> <br /> Nội dung của chính sách phân phối<br /> <br /> U<br /> <br /> <br /> <br /> 142<br /> <br /> KẾT CẤU CHƢƠNG<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 8.1. Một số vấn đề cơ bản về<br /> phân phối<br /> <br /> M<br /> <br /> 8.2. Nội dung cơ bản của chính sách<br /> <br /> U<br /> <br /> phân phối<br /> 7/8/2017<br /> <br /> 143<br /> <br /> 8.1.1. Một số khái niệm cơ bản<br /> <br /> D<br /> <br /> niệm phân phối<br /> <br />  Khái<br /> <br /> niệm kênh phân phối<br /> <br />  Khái<br /> <br /> niệm chính sách phân phối<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br />  Khái<br /> <br /> U<br /> <br /> 7/8/2017<br /> <br /> 144<br /> <br /> Phân phối<br /> <br /> D<br /> H<br /> <br /> Khái niệm phân phối<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> Phân phối trong marketing là những quyết định đưa hàng hóa vào<br /> kênh phân phối theo một hệ thống tổ chức và công nghệ điều hòa,<br /> cân đối, hàng hóa để tiếp cận và khai thác hợp lý nhất nhu cầu của<br /> thị trường, để đưa hàng hóa từ sản xuất đến KH cuối cùng nhanh<br /> nhất và nhằm đạt lợi nhuận tối đa.<br /> <br /> U<br /> <br /> 7/8/2017<br /> <br /> 145<br /> <br /> Phân phối<br /> <br /> D<br /> <br /> Các yếu tố cấu thành hệ phân phối:<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> Ngƣời cung ứng và NTD; Trung gian; Hệ thống kho tàng;<br /> <br /> Hệ thống thông tin thị trƣờng<br /> <br /> Các nhân tố ảnh hƣởng phân phối:<br /> <br /> M<br /> <br />  Sản phẩm;  Khách hàng;  Doanh nghiệp;  Trung gian; <br /> Đối thủ cạnh tranh;  Môi trƣờng<br /> <br /> U<br /> <br /> 7/8/2017<br /> <br /> 146<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản