intTypePromotion=1

BÀI GIẢNG MARKETING Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MARKETING

Chia sẻ: Cao Thiên Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

0
322
lượt xem
104
download

BÀI GIẢNG MARKETING Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MARKETING

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ BÀI GIẢNG MARKETING.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG MARKETING Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MARKETING

  1. BÀI GIẢNG MARKETING GV: Lê Nguyễn Trúc Thi    
  2. Chương 1:  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN  VỀ MARKETING    
  3. 1. Sự ra đời của Marketing 1. S Trao đổi SẢN XUẤT LỢI NHUẬN Mâu thuẫn Giải pháp 1902 MARKETING Michigan (Mỹ)
  4. Các giai đoạn phát triển Bán hàng theo y/c của KH và  XÃ vì lợi ích cộng đồng  HỘI Xác định y/c và mong  muốn của KH MARKETING Bán SP đã SX. Theo  y/c của người bán BÁN HÀNG Hàng hóa SẢN PHẨM Chế tạo SẢN XUẤT
  5. 2. Khái niệm Marketing 2. Kh a. Thuật ngữ Nhu cầu (needs) ­ Mong muốn (Wants) ­ Số cầu (Demands) ­ Sản phẩm (Products) ­ Trao đổi (Exchanges) ­ Thị trường (Market) ­ Khách hàng (Customers) ­ Người tiêu dùng (Consumers) ­
  6. 2. Khái niệm Marketing b. Khái niệm QUẢN TRỊ THIẾT KẾ ĐỊNH GIÁ HƯỚNG VÀO XÚC TIẾN KHÁCH HÀNG PHÂN PHỐI MARKETING NỀN MÓNG LÀ THỎA MÃN  TRAO ĐỔI NHU CẦU KH
  7. 3. Mục tiêu – chức năng Mar 3. M b. Chức năng a. Mục tiêu ­ Phân tích môi trường và n/c  Mar. ­ Thỏa mãn KH ­ Mở rộng phạm vi hoạt động ­ Phân tích người tiêu thụ ­ Chiến  thắng  trong  ­ Hoạch định SP cạnh tranh ­ Hoạch định phân phối ­ Hoạch định xúc tiến ­ Lợi nhuận lâu dài ­ Hoạch định giá ­ Kiểm soát và đánh giá Mar.
  8. 4. Marketing Mix 4. Marketing Mix a. Khái niệm ­ Tập hợp các công cụ để đạt được mục tiêu trong 1  thị trường đã chọn. ­ Công cụ: 4P ­ Robert Lauterborn: 4P để đáp ứng cho 4C  + Product: Sản phẩm       customer needs + Price: Giá                     cost to the customer + Place: phân phối           convenience + Promotion: xúc tiến        communication
  9. 4. Marketing Mix b. Yếu tố a/h đến Marketing mix VỊ TRÍ, UY TÍN  CỦA DN MARKETING MIX CHU KỲ SỐNG SẢN PHẨM CỦA SP
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2