intTypePromotion=1

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Ths.Hoàng Xuân Trọng

Chia sẻ: Luong My | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:23

0
155
lượt xem
33
download

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Ths.Hoàng Xuân Trọng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Tổng quan về Marketing thuộc bài giảng Marketing căn bản, có cấu trúc nội dung được chia làm 5 phần: Phần 1 Bản chất Marketing, phần 2 Vai trò Marketing, phần 3 Quản trị Marketing, phần 4 Quan hệ với khách hàng, phần 5 Những thách thức mới. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm nội dung trong chương học này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Ths.Hoàng Xuân Trọng

 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MARKETING Marketing - Chìa khoá thành công trong kinh tế thị trường
 2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Chương 1: Tổng quan về Marketing Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu MKT Chương 3: Môi trường MKT Chương 4: Hành vi khách hàng Chương 5: Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường Chương 6: Chiến lược, kế hoạch, tổ chức và kiểm tra MKT Chương 7: Các quyết định về Sản phẩm (P1 – Product) Chương 8: Các quyết định về Giá cả (P2 – Price) Chương 9: Các quyết định về Phân phối (P3 – Place) Chương 10: Các quyết định về Xúc tiến hỗn hợp (P4-Promotion) Trongedu.com 2
 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. GS. TS. Trần Minh Đạo (2013), Giáo trình Marketing căn bản, NXB Kinh tế Quốc dân 2. PGS. TS. Trương Đình Chiến (2013), Quản trị Marketing, NXB Kinh tế Quốc dân 3. Philip Kotler and Gary Amstrong (2012), Nguyênn lý tiếp thị (14e), Nhà Xuất bản Lao Động Xã hội 4. Nguồn tài liệu trên internet Trongedu.com 3
 4. Nội dung chính chương 1 1 Bản chất Marketing 2 Vai trò Marketing 3 Quản trị Marketing 4 Quan hệ với khách hàng 5 Những thách thức mới Trongedu.com 4
 5. Điều 1: Khách hàng luôn luôn đúng Điều 2: Nếu khách hàng sai hãy xem lại điều 1 Trongedu.com 5
 6. 1. Bản chất Marketing a, Sự ra đời và phát triển của marketing ² Marketing gắn liền với trao đổi hàng hoá ² Cạnh tranh (bán, mua) càng gay gắt thì marketing càng hoàn thiện và phát triển ² Khoa học marketing hình thành vào đầu thế kỷ XX ² Ứng dụng marketing  Marketing kinh doanh: sản phẩm và dịch vụ  Marketing phi kinh doanh: chính phủ và tổ chức phi chính phủ, từ thiện  Marketing công nghệ số: Internet Marketing, Mobile Marketing Trongedu.com 6
 7. 1. Bản chất Marketing b, Khái niệm marketing “Marketing là quá trình làm việc với thị trường để thực hiện các cuộc trao đổi nhằm thỏa mãn những nhu cầu và mong muốn của con người”. Trongedu.com 7
 8. Các cấp độ của nhu cầu Nhu cầu tự nhiên có Cảm giác thiếu dạng đặc thù; đòi hỏi được đáp lại bằng một Nhu cầu tự nhiên và hụt một cái gì hình thức đặc thù phù mong muốn phù hợp đó mà con người với khả năng mua hợp với trình độ văn cảm nhận được hóa và tính cách cá sắm của con người. nhân của con người. Trongedu.com 8
 9. 1. Bản chất Marketing c, Các thuật ngữ cốt lõi (nội hàm của marketing) Giá trị Chi phí Sự thoả mãn Trao đổi Thị trường Bao gồm tất cả Sự đánh giá Tất cả những Mức độ về trạng Hành động những khách của người tiêu hao tổn mà thái cảm giác tiếp nhận một hàng tiềm ẩn dùng về khả người tiêu của người tiêu sản phẩm cùng có một nhu dùng bỏ ra để dùng bắt nguồn mong muốn từ cầu hay mong năng của sản từ việc so sánh một người muốn cụ thể, sẵn phẩm trong có được kết quả thu được nào đó bằng sàng và có khả việc thỏa mãn những lợi ích từ việc tiêu dùng năng tham gia nhu cầu đối do tiêu dùng cách đưa cho sản phẩm với trao đổi để thỏa sản phẩm họ một thứ với họ. những kỳ vọng mãn nhu cầu và khác. mang lại. của họ. mong muốn đó Nếu không hiểu biết đầy đủ về các thuật ngữ trên thì không thể hi ểu đúng và đ ầy đủ về b ản chất c ủa marketing. Trongedu.com 9
 10. 2. Vai trò của Marketing Các chức năng quản trị ² Vai trò: Kết nối toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với thị trường Quản trị ² Chức năng: Tạo ra khách hàng Marketing cho doanh nghiệp Quản trị Quản trị ² Kết nối các hoạt động chức Nhân lực Tài chính năng lại với nhau nhằm đảm Quản trị bảo sự thống nhất hành động Sản xuất hướng theo thị trường Trongedu.com 10
 11. 3. Quản trị Marketing a, Khái niệm Quản trị marketing “Quản trị Marketing là phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra việc thi hành các biện pháp nhằm thiết lập, củng cố và duy trì những cuộc trao đổi có lợi với những người mua đã được lựa chọn để đạt được những mục tiêu đã định của doanh nghiệp”. Trongedu.com 11
 12. 3. Quản trị Marketing b, Các quan điểm Quản trị marketing Tập trung vào sản xuất (Vì NTD sẽ ưa thích nhiều SP được bán rộng rãi với giá hạ). Tập trung vào hoàn thiện sản phẩm (Vì NTD luôn ưa thích những SP có chất lượng cao nhất, nhiều công dụng và tính năng cao nhất) Tập trung vào bán hàng (Vì NTD thường bảo thủ và do đó có sức ỳ, ngần ngại, chần trừ trong mua sắm hàng hóa => Thúc đẩy tiêu thụ và khuyến mại). Trongedu.com 12
 13. 3. Quản trị Marketing b, Các quan điểm Quản trị marketing Quan điểm Marketing Xác định đúng nhu cầu và mong muốn của thị trường mục tiêu => Thỏa mãn nhu cầu và mong 1950 muốn đó bằng những phương thức có ưu thế hơn so với đối thủ cạnh tranh. Quan điểm/ Điểm Trung tâm Các biện pháp Mục tiêu Chỉ tiêu xuất phát chú ý Bán hàng Nhà máy Sản phẩm Kích động việc Tăng lợi nhuận nhờ mua sắm tăng lượng bán Marketing Thị trường Hiểu biết nhu cầu Marketing Tăng lợi nhuận nhờ mục tiêu khách hàng hỗn hợp thỏa mãn tốt hơn nhu cầu Trongedu.com 13
 14. 3. Quản trị Marketing b, Các quan điểm Quản trị marketing Quan điểm Marketing đạo đức - xã hội ü Thỏa mãn nhu cầu mong muốn NTD ü Lợi nhuận của DN ü Lợi ích của Xã hội Trongedu.com 14
 15. 3. Quản trị Marketing c, Quá trình tạo giá trị cho khách hàng và thu lại giá trị từ khách hàng Tạo giá trị cho khách hàng và xây dựng mối quan hệ khách hàng Thu giá trị từ KH Hiểu thị trường, Thiết kế chiến lược Xây dựng chương Thiết lập mối quan Nắm bắt giá trị của hiểu nhu cầu và marketing định trình marketing hỗn hệ có lợi và tạo sự khách hàng để tạo mong muốn của hướng khách hàng hợp cung ứng giá trị hân hoan cho khách lợi nhuận khách hàng cao hàng Nghiên cứu khách Chọn khách hàng Thiết kế sản phẩm và Quản trị quan hệ khách Tạo sự thỏa mãn và hàng và thị trường phục vụ: phân đoạn dịch vụ: Xây dựng hàng: xây dựng quan hệ khách hàng trung và lựa chọn thị thương hiệu mạnh mạnh với khách hàng đã thành trường chọn Giá cả: tạo giá trị Nắm bắt giá trị cuộc Quản trị thông tin Quyết định một định thực Quản trị quan hệ đối đời khách hàng marketing và dữ liệu vị có giá trị: khác tác: xây dựng mối khách hàng biệt hóa và định vị Phân phối: quản trị quan hệ mạnh với chuỗi cung và cầu đối tác mkt Tăng thị phần và Xúc tiến: truyền thông tăng khách hàng sự định vị giá trị Khai thác công nghệ Quản trị thị trường Nhấn mạnh đạo đức và marketing Trongedu.comầu toàn c trách nhiệm 15hội xã
 16. 4. Xây dựng mối quan hệ khách hàng a, Quản trị quan hệ khách hàng là gì? (CRM) CRM là một quá trình bao gồm tổng thể các hoạt động liên quan đến việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ với những khách hàng có thể mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp bằng cách cung cấp cho họ các giá trị và sự thoả mãn tốt hơn. Trongedu.com 16
 17. 4. Xây dựng mối quan hệ khách hàng b, Cách thức thiết lập mối quan hệ với khách hàngQuan hệ với khách hàng được chọn lọc cẩn thận ² (nguyên tắc Pareto 20/80) ² Xây dựng mối quan hệ lâu dài: bởi vì chi phí để có khách hàng mới cao gấp 5-10 lần để giữ chân khách hàng cũ. ² Xây dựng mối quan hệ trực tiếp: gia tăng tình cảm và sự tin tưởng của khách hàng. Trongedu.com 17
 18. 4. Xây dựng mối quan hệ khách hàng c, Giá trị doanh nghiệp thu lại từ khách hàng trung thành ² Duy trì và phát triển sự trung thành của khách hàng: tìm cách thu được giá trị suốt đời của khách hàng ² Tăng mức chi tiêu của khách hàng: mua thêm các sản phẩm khác của doanh nghiệp ² Giá trị vòng đời khách hàng: là giá trị của tất cả các giao dịch mà khách hàng thực hiện ² Tăng giá trị tài sản khách hàng Giá trị TSKH = (Tổng KHHT + Tổng KHTN) x Giá trị trọn đời của 1 KHTT Trongedu.com 18
 19. 4. Xây dựng mối quan hệ khách hàng c, Giá trị doanh nghiệp thu lại từ khách hàng trung thành Ví dụ: Một khách hàng bực bội sẽ làm siêu thị thiệt hại bao nhiêu USD? Biết rằng: ü Một khách hàng trung bình chi ra 10$/tuần để mua hàng ü Mua hàng 50 tuần/năm ü Trung thành với siêu thị trong 10 năm Trongedu.com 19
 20. 4. Xây dựng mối quan hệ khách hàng d, Xây dựng mối quan hệ phù hợp theo mức độ trung thành ững kẻ “xa lạ”: mức sinh lợi thấp, ² Nh dự kiến lòng trung thành không cao ² “Bươm bướm”: là khách hàng sinh lợi tiềm năng nhưng không trung thành ² “Những người bạn tốt”: vừa mang lại lợi nhuận vừa trung thành ² “Những người dai dẳng”: Trung thành nhưng không mang lại lợi nhuận Trongedu.com 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2