intTypePromotion=1

Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 4 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
82
lượt xem
7
download

Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 4 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 4 giúp các bạn hiểu được thế nào là văn hóa và tác động của văn hóa lên hành vi tiêu dùng quốc tế, phân tích được các thành phần văn hóa, so sánh sự khác nhau giữa văn hóa ngữ cảnh cao và văn hóa ngữ cảnh thấp, hiểu được những khía cạnh của văn hóa dân tộc và tác động của những khía cạnh này lên hành vi tiêu dùng toàn cầu, biết được sự hội tụ và phân kỳ trong văn hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 4 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

BUS505<br /> MARKETING QUỐC TẾ<br /> TUẦN 4<br /> MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA<br /> <br /> Mục tiêu:<br /> Hiểu được thế nào là văn hóa và tác động<br /> của văn hóa lên hành vi tiêu dùng quốc tế<br />  Phân tích được các thành phần văn hóa<br />  So sánh sự khác nhau giữa văn hóa ngữ cảnh<br /> cao và văn hóa ngữ cảnh thấp<br />  Hiểu được những khía cạnh của văn hóa dân<br /> tộc và tác động của những khía cạnh này lên<br /> hành vi tiêu dùng toàn cầu<br />  Biết được sự hội tụ và phân kỳ trong văn hóa<br /> <br /> <br /> KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN HÓA<br /> <br /> Khái niệm<br /> <br /> <br /> Một tập hợp các quy tắc, thói quen, giá trị, và<br /> giả định hướng dẫn hành vi của một nhóm<br /> người cụ thể.<br /> <br />  Lối sống của một nhóm người, là thỏa<br /> ước tập thể của các thành viên của<br /> nhóm.<br />  Được chia sẻ<br />  Được thực thi và được truyền từ thế hệ<br /> này sang thế hệ khác.<br />  Hiểu thông qua cha mẹ, gia đình, trường<br /> học, và các tổ chức xã hội khác<br />  Ảnh hưởng đến cách thức con người<br /> nhận thức về thế giới và cách thức họ tư<br /> duy, và từ đó, hình dạng nên hành vi.<br /> <br /> Các đặc điểm của<br /> văn hóa:<br />  Được học hỏi<br />  Có quan hệ với<br /> nhau<br />  Được chia sẻ<br /> <br /> Các cấp độ của văn hóa<br />  Văn hóa dân tộc (national culture)<br />  Văn hóa đoàn thể (group culture)<br />  Văn hóa tổ chức (Organisational culture)<br /> Hành vi hằng ngày có thể thấy được:<br /> ngôn ngữ cơ thể, quần áo, phong cách,<br /> những thói quen ăn uống<br /> Những giá trị và đạo đức xã hội: những<br /> giá trị gia đình, hành vi tiêu biểu của giới<br /> tính, những kiểu tình bạn<br /> <br /> Những giả định văn hóa cơ bản: bản sắc<br /> dân tộc, văn hóa dân tộc, tôn giáo<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2