intTypePromotion=1

Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 15 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
56
lượt xem
4
download

Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 15 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu tuần 15 "Thực hiện chương trình marketing quốc tế" nhằm giúp các bạn biết được đàm phán xuyên văn hóa, xác định những vấn đề đạo đức trong kinh doanh quốc tế, biết được các chương trình kiểm soát hoạt động marketing.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 15 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

BUS505<br /> MARKETING QUỐC TẾ<br /> TUẦN 15<br /> THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH<br /> MARKETING QUỐC TẾ<br /> <br /> Mục tiêu:<br /> Biết được đàm phán xuyên văn hóa<br />  Xác định những vấn đề đạo đức trong kinh<br /> doanh quốc tế<br />  Biết được các chương trình kiểm soát hoạt<br /> động marketing<br /> <br /> <br /> Đàm phán kinh doanh quốc tế<br /> <br /> Đàm phán xuyên văn hóa<br /> Văn hóa quốc gia<br /> Văn hóa ngành<br /> Văn hóa tổ chức<br /> Hành vi<br /> cá nhân<br /> <br /> Khoảng cách trong đàm phán xuyên văn<br /> hóa<br /> Ngƣời bán<br /> <br /> Văn hóa quốc<br /> gia và tổ chức<br /> <br /> Sự thích nghi của<br /> hành vi người bán<br /> Hành vi ngƣời<br /> bán thực sự<br /> <br /> Hành vi ngƣời<br /> mua thực sự<br /> <br /> Ngƣời mua<br /> <br /> Văn hóa quốc<br /> gia và tổ chức<br /> <br /> Khoảng cách 2<br /> Bằng cách nào để kéo gần<br /> khoảng cách này?<br />  Nghiên cứu thị trường<br />  Huấn luyện nhân viên<br /> bán hàng<br /> <br /> Sự thích nghi của<br /> hành vi người mua<br /> <br /> Khoảng cách 1<br /> Khoảng cách<br /> văn hóa<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2