intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Ngữ văn lớp 9 - Bài 6: Chị em Thúy Kiều

Chia sẻ: Thái Từ Khôn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

9
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Ngữ văn lớp 9 - Bài 6: Chị em Thúy Kiều được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hiểu được bút pháp nghệ thuật tượng trưng, ước lệ của Nguyễn Du trong miêu tả nhân vật; tác giả ca ngợi vẻ đẹp, tài năng, phẩm cách của con người qua đoạn trích Chị em Thúy Kiều;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Ngữ văn lớp 9 - Bài 6: Chị em Thúy Kiều

  1. I-Đọc - Hiểu chú thích: 1­ Vi tri ̣ ́  đoan tri ̣ ́ ch : Phầ n đầ u “Găp g ̣ ỡ  và  đí nh ướ c” ­ Phầ n giớ i thiêu nhân vât. ̣ ̣
  2. II-Đọc - Hiểu văn bản: 1­ Cấ u trú c đoan tri ̣ ́ ch: Ve đep chung cua chi em Thu ̉ ̣ ̉ ̣ ́y Kiề u ( 4 câu đầ u) Bố  cuc: 3 phâ ̣ ̀n Ve đep riêng cua chi em Thu ̉ ̣ ̉ ̣ ́ y Kiề u  ( 16 câu đầ u )  Đứ c hanh cua chi em Thu ̣ ̉ ̣ ́ y Kiề u ( 4 câu cuố i  Kế t cấ u chăt che ̣ ̃   thê hiên ca ̉ ̣ ́ ch miêu ta chân dung  ̉ nhân vât tinh tê ̣ ́  cua ta ̉ ́ c gia.̉
  3.      Đầu lòng hai ả tố nga Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân      Mai cốt cách, tuyết tinh thần Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười a- Vẻ đẹp chung của chị em Thúy Kiều:     * Phương phá p ướ c lê, lô ̣ ́ i ân du ,  ̉ ̣ tượng trưng.      * Vó c dá ng thanh tao, tâm hồ n trong  sá ng. mứ c hoà n mỹ .
  4. Vân xem trang trọng khác vời Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang Hoa cười, ngọc thốt đoan trang Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. b* Thúy Vân : * Ân du, nhân ho ̉          ̣ ́ a, thâm x ̣ ưng.     * Ve đep phu ̉ ̣ ́ c hâu thu ̣ ̀ y mi,  đoan  ̣ trang              Tương lai có  cuôc sô ̣ ́ ng yên  vui, hanh phu ̣ ́ c. 
  5. b** Thúy Kiều : Kiều càng sắc sảo mặn mà So bề tài sắc lại là phần hơn Làn thu thủy, nét xuân sơn Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh Một hai nghiêng nước nghiêng thành Sắc đành đòi một, tài đành họa hai Thông minh vốn sẵn tính trời Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm Cung thương làu bậc ngũ âm Nghề riêng ăn đứt Hồ Cầm một trương Khúc nhà tay lựa nên chương Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân.
  6. b** Thúy Kiều :   Sắ c sao măn ma ̉ ̣ ̀ :     ­ Môt tuyêt thê ̣ ̣ ́  giai nhân.    ­  Ngườ i phu n ̣ ữ  tà i hoa, giàu trí tuê.̣    * Ân du, nhân ho ̉ ̣ ́ a,điên ti ̉ ́ ch, liêt kê, . ̣    * Tà i sắ c ven toa ̣ ̀ n găp nhiê ̣ ̀ u đố  ki .̣       Dự bá o tương lai đầ y só ng gió .  C- Đức hạnh của hai chị em Thúy Kiều: Phong lưu rất mực hồng quần Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê Êm đềm trướng rủ màng che Tường đông ong bướm đi về mặc ai. * Hì nh anh ân du, hoa ̉ ̉ ̣ ́ n du.̣ * Khuôn phé p, mẫ u mực, gia giá o.
  7. So sánh 2 bức chân dung: * Giống: - Đều dùng phương pháp ước lệ. - Tả ngoại hình, gợi tính cách và ngầm dự báo trước số phận nhân vật. Câu đầu mang ý khái quát, mấy câu sau miêu tả cụ thể vẻ đẹp từng NV. * Khác : - Thúy Vân: Miêu tả cụ thể Khuôn mặt , đôi mày, mái tóc, nụ cười, tiếng nói , làn da để làm nổi bậc vẻ đẹp đầy đặn , phúc hậu. - Thúy Kiều: Tập trung tả đôi mắt , không lặp lại những nét đã tả ở Thúy Vân.Bên cạnh tả vẻ đẹp bên ngoài còn thể hiện vẻ đẹp tâm hồn , trí tuệ cũng như tài nghệ có một không hai. Dụng ý nghệ thuật : Thúy Vân làm nền để tôn vinh vẻ đẹp của Thúy Kiều.
  8. III- Tổng kết: * Vận dụng sáng tạo phương pháp ước lệ , hệ thống ngôn ngữ chọn lọc, hình tượng nghệ thuật đắc sắc. Tài năng tả người bậc thầy. * Bức chân dung tuyệt mỹ của chị em Thúy Kiều. Dự báo trước số phận từng nhân vật.Thể hiện tấm lòng ưu ái của Nguyễn Du đối với Thúy Kiều. IV- Luyện tập: Cảm nhận tài năng trong nghệ thuật tả người của Nguyễn Du qua đoạn trích trên .
  9. II-Đọc - Hiểu văn bản: 1­ Cấ u trú c đoan tri ̣ ́ ch: 2­ Phân tí ch đoan tri ̣ ́ ch: a- Vẻ đẹp chung của chị em b** Thúy Kiều : Thúy Kiều: * Phương phá p ướ c lê, lô ̣ ́ i ân du ,  ̉ ̣   Sắ c sao măn ma ̉ ̣ ̀ :  tượng trưng.     ­ Môt tuyêt thê ̣ ̣ ́  giai nhân. * Vó c dá ng thanh tao, tâm hô ̣ ̀ n     ­  Ngườ i phu n ̣ ữ  tà i hoa, già u trí   trong sá ng.          Mỗ i ngườ i môṭ tuê.̣  ve đep  nh ̉ ̣ ưng ca  hai đê ̉ ̀ u đat đê ̣ ́n    * Ân du, nhân ho ̉ ̣ ́ a,điên ti ̉ ́ ch, liêt  ̣  mứ c hoà n mỹ . kê, .    * Tà i sắ c ven toa ̣ ̀ n găp nhiê ̣ ̀ u đố   b - Vẻ đẹp riêng của chị em ki .̣ C- Đức hạnh của hai chị em Thúy Kiều:       D  bá o t ThúyựKiề u: ương lai đầ y só ng gió .  b* Thúy Vân : * Hì nh anh ân du, hoa ̉ ̉ ̣ ́ n du.̣         * Ân du, nhân ho ̉ ̣ ́ a, thâm x ̣ ưng. *Khuôn phé p, mẫ u mực, gia giá o.         * Ve đep phu ̉ ̣ ́ c hâu thu ̣ ̀ y mi, ̣ đoan trang         Tương lai có cuôc̣ số ng yên vui, hanh phu ̣ ́ c.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2