intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng môn Văn hóa kinh doanh: Chương 2 - PGS.TS. Dương Thị Liễu, TS. Đỗ Minh Cương

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:51

0
97
lượt xem
33
download

Bài giảng môn Văn hóa kinh doanh: Chương 2 - PGS.TS. Dương Thị Liễu, TS. Đỗ Minh Cương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Văn hóa kinh doanh: Chương 2 do PGS.TS. Dương Thị Liễu, TS. Đỗ Minh Cương biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được những vấn đề tổng quan về văn hoá doanh nghiệp và tinh thần kinh doanh; các kỹ năng trong việc tạo dựng, phát triển, duy trì các giá trị văn hoá của doanh nghiệp và giải pháp khơi dậy cũng như phát huy tinh thần kinh doanh Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Văn hóa kinh doanh: Chương 2 - PGS.TS. Dương Thị Liễu, TS. Đỗ Minh Cương

 1. Chương 2 VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP &TINH THẦN KINH DOANH Giảng viên: PGS. TS Dương Thị Liễu -TS. Đỗ Minh Cương Bộ môn Văn hóa kinh doanh Đại học Kinh tế Quốc dân
 2. LOGO Mục đích & Nội dung của chương Mục đích:  Nội dung:      Trang bị cho học viên  1. Văn húa doanh nghiệp những  vấn  đề  tổng  1.1 Tổng quan về Văn hoá doanh nghiệp quan  về  Văn  hoá  1.2 Cách thức và phương pháp xây dựng, phát  doanh nghiệp và  Tinh  huy, thay đổi văn hoá DN thần  kinh  doanh,  1.3 Vấn đề xây dựng văn hoá DN trong các DN  nhấn  mạnh  các  kỹ  Việt Nam năng  trong  việc  tạo  2.Tinh thần kinh doanh  dựng,  phát  triển,  duy  2.1 Khỏi luận về tinh thần kinh doanh trì  các  giá  trị  văn  hoá  2.2 Cỏc nhõn tố tỏc động đến tinh thần kinh  của  doanh  nghiệp  và  doanh  giải pháp khơi dậy và  2.3 Vai trũ tinh thần kinh doanh  trong sự  phát  huy  tinh  thần  nghiệp phỏt triển kinh tế quốc gia kinh doanh Việt Nam 2.4 Khơi dậy tinh thần kinh doanh Việt Nam 
 3. Tổng quan về văn hoá doanh nghiệp LOGO     Văn hoỏ doanh nghiệp là gỡ?  ­ Là văn hóa kinh doanh của một doanh nghiệp  Là toàn bộ các giá trị văn hoá  (thói quen, chuẩn mực, giá trị, triết lý, mục tiêu, bầu  không khí tổ chức, quan niệm, tập quán, truyền thống…), được xây dựng  trong suốt  quá trình hình thành doanh nghiệp;  trở thành các giá trị, các quan niệm và  tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp; chi phối suy  nghĩ và hành vi của mọi thành viên trong doanh nghiệp; tạo nên sự khác  biệt giữa các doanh nghiệp l “Là toàn bộ những nhân tố văn hoá được doanh nghiệp chọn lọc, tạo ra,  sử dụng và biểu hiện trong hoạt động kinh doanh, tạo nên bản sắc kinh  doanh của doanh nghiệp đó”  Đối  với  học  giả  Hồng  Kông,  Đài  Loan:  đó  là  nét  văn  hoá  trong  cơ  quan hành chính, trong công ty, là cái hay cái đẹp, là xây dựng kỷ  luật  kỷ  cương,  là  hạn  chế,  trừ  bỏ  thói  hư  tật  xấu  trong  cơ  quan  hành  chính,  trong  công  ty  làm  sao  cho  công  ty  phát  triển.  Thật  dễ  hiểu và cụ thể!   Đối với học giả Hàn Quốc cũng vậy, nhưng họ có nhấn mạnh thêm  rằng văn hóa hành chính, văn hoá công ty còn mang nét đặc sắc,  phong cách riêng của cơ quan hành chính ấy, công ty ấy
 4. Tổng quan về văn hoá doanh nghiệp Các cấp độ biểu hiện và các yếu tố căn bản  LOGO xỏc lập nờn văn hoá doanh nghiệp  Văn hoá có thể nhìn thấy ở lớp Phần nổi của tảng băng văn hóa bề mặt Hữu hình Phần chìmVô của tảng hình Những giá trị sâu băng hơn và những nhận thức được văn hóa hình thành bởi các thành viên của tổ chức
 5. Tổng quan về văn hoá doanh nghiệp LOGO Các cấp độ biểu hiện và các yếu tố căn bản  xỏc lập nờn văn hoá doanh nghiệp  Văn hoá có thể nhìn thấy ở lớp bề mặt, Hữu hình biểu hiện ra 1. Những quá trình và cấu trúc hữu bên ngoài hình bài trí, đồng phục, trang phục, logo, khẩu hiệu, lễ hội, văn bản,công ty ca, hành vi giao tiếp, kiến trúc… 2. Những giáVôtrịhình được chia sẻ, được chấp nhận, được tuyên bố : Chuẩn mực hành vi,tập quán, tập tục, nghi thức,tín ngưỡng, chuẩn mực đạo đức ng.nghiệp;triết lý KD,mục tiêu, chiến lược 3. Các quan niệm chung (các Những giá trị sâu giá trị nền tảng /cốt lõi, quan niệm kinh hơn và những doanh, quan điểm phát triển…) nhận thức được hình thành bởi các thành viên của tổ chức
 6. Tæng quan vÒ văn ho¸ doanh nghiÖp VHDN - Những quá trình và cấu trúc hữu hình LOGO Đó là những cái dễ nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được khi tiếp xúc với doanh nghiệp, là những  biểu hiện bên ngoài của hệ thống văn hóa doanh nghiệp Bao gồm:  bài trí, đồng phục, trang phục, logo, khẩu hiệu, lễ hội, lễ nghi, các văn bản,tài liệu, ấn  phẩm, công ty ca, hành vi giao tiếp,ngôn ngữ,ăn mặc, hình thức sản phẩm, kiế n trú c nôi ngoai  ̣ ̣ thấ t …  Logo  ­  một  tác  phẩm  sáng  tạo  được  thiết  kế  để  thể  hiện  hình  tượng  về  DN  bằng  ngôn  ngữ  nghệ  thuật ­ là loại biểu trưng đơn giản nhưng có ý nghĩa rất lớn nên được các DN rất chú trọng   Khẩu hiệu (slogan)      Là những câu ngắn gọn với ngôn từ đơn giản, dễ nhớ, là sự diễn đạt cô đọng nhất Triết lý hoạt  động, kinh doanh của DN Nghi lễ/các Lễ hội:  Đó là các hoạt động được tổ chức như các sự kiện văn hoá-xã hội chính thức, nghiêm trang, tình cảm nhằm thắt chặt các mối quan hệ tổ chức, nhấn mạnh các giá trị riêng của tổ chức, tôn vinh những tấm gương điển hình Ngôn ngữ: Ngôn ngữ được các DN sử dụng như những câu chữ đặc biệt, ví von, ẩn dụ… để truyền tải một ý nghĩa cụ thể đến nhân viên của mình và những người hữu quan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Giang viên: PGS.TS D ̉ ương Thi Liê ̣ ̃u
 7. Tổng quan về văn hoá doanh nghiệp VHDN­Những quỏ trỡnh và cấu trỳc hữu hỡnh (tiờp) LOGO Giai thoại, truyền thuyết, huyền thoại:  Đó là những câu chuyện được thêu dệt, thêm thắt,  hư cấu từ những sự kiện, những nhân vật có thực được các thành viên trong tổ chức  cùng chia sẻ và nhắc lại với những thành viên mới. >> Cho nhân viên thấy cần làm gì  và tránh gì. Nh ững   c ©u  c huyÖn  truyÒn  thè ng  mang   ®Ëm  tÝnh  ®Æc   thï  c ña  do anh  ng hiÖp  ®­îc   kÓ  ®i  kÓ  l¹i  nhiÒu  lÇn  nh»m  g ió p  nh©n  viªn  nhí  vµ  hiÓu  c ¸c   tiªu  c huÈn,  g i¸  trÞ  v¨n  ho ¸  c ña  do anh ng hiÖp  Kiến trúc           Kiến  trúc  ngoại  thất  như    kiến  trúc  cổng,  mặt  tiền  trụ  sở  công  ty,  bố  cục  các  bộ  phận…      Kiến trúc nội thất như mặt bằng, quầy, bàn ghế, phòng, giá để hàng, lối đi, vị trí công  tắc điện, kiểu dáng bao bì, màu sắc của sản phẩm  được sử dụng như biểu tượng và  hình ảnh về Công ty, để tạo ấn tượng thân quen, thiện chí trong công ty. Ấn phẩm điển hình:       Đó là những tài liệu chính thức như   tài liệu giới thiệu về DN (trang Web),  ấn phẩm  định  kỳ,  bản  tuyên  bố  sứ  mệnh,  “brochures”,  báo  cáo  thường  niên…  Những  tài  liệu  này  giúp  làm  rõ  mục  tiêu  của  tổ  chức,  phương  châm  hành  động,  niềm  tin  và  giá  trị  chủ đạo, triết lý quản lý, thái độ đối với lao động, người tiêu dùng, xã hội
 8. Tổng quan về văn hoá doanh nghiệp VHDN­Những quỏ trỡnh và cấu trỳc hữu hỡnh (tiờp)  LOGO Logo 10 thương hiệu hàng đầu thế giới  Coca­Cola   Microsoft   IBM  General Electric  Intel  Nokia  Disney  McDonald's  Toyota  Marlboro
 9.    Tổng quan về văn hoá doanh nghiệp VHDN­Những quỏ trỡnh và cấu trỳc hữu hỡnh (tiờp)  LOGO Logo Một số thương hiệu hàng đầu Việt nam  Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam  Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội  Công ty Cà phê Trung Nguyên  Công ty Thép miền Nam  Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa  Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC  Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang  Ngân hàng Công thương Việt Nam  C«ng  ty c æ  phÇn Mai Linh  C«ng  ty viÔn th«ng  qu©n ®é i
 10. Tổng quan về văn hoá doanh nghiệp LOGO VHDN­Những giỏ trị được chia sẻ, được  chấp nhận, được tuyờn bố        Trải qua quá trình hoạt động, chúng được các thành viên trong DN  chấp nhận, phổ biến và áp dụng. Bao  g åm :  1. Những chuẩn mực hành vi,  2. Tập quán, tập tục,  3. Nghi thức, tín ngưỡng, 4. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; 5. Chiến lược, mục tiêu, triết lý của DN          Xác định những gì mình nghĩ và cần phải làm, những  gì mình cho là đúng hay sai.
 11. Tổng quan về văn hoá doanh nghiệp LOGO VHDN­Những quan niệm chung * Hình thành sau một thời gian hoạt  động, va chạm, xử lý nhiều tình huống thực tiễn * ¡n sâu vào tâm lý hầu hết các thành viên gần như không thể bị phản bác, không thể  thay đổi, không được làm khác đi. *  Định  hướng  cho  suy  nghĩ,  cảm  nhận  và  hành  vi  của  các  thành  viên  trong  cả  mối  quan hệ bên trong và bên ngoài doanh nghiệp Bao gồm: 1. Các giá trị nền tảng / các gia trị cốt lõi, 2. Quan niệm kinh doanh, 3. Quan điểm phát triển 4. Hệ tư tưởng … VD: “Sự cống hiến đối với công ty”, “ra quyết định tập thể” là giá trị văn hoá nền tảng trong  các công ty truyền thống của Nhật. “Trả lương theo năng lực” – quan niệm chung của các DN Phương Tây “Trả lương theo thâm niên” – quan niệm chung của các DN phương Đông    “ IBM nghĩa là phục vụ”
 12. Tổng quan về văn hoá doanh nghiệp LOGO Biểu hiện của Văn hoỏ doanh nghiệp  Văn hoỏ doanh nghiệp được biờ̉u hiợ̀n ra qua:  Phong  cỏch  lónh  đạo  của  người  quản  lý  (tổ  chức  thực  hiện  cỏc  quyết  định,  khả năng kết hợp hài hoà cỏc lợi  ớch, sử dụng hiệu quả và nõng cao chất lượng  nguồn nhõn lực, cỏch tổ chức trong doanh nghiệp…)  Phong cỏch và tỏc phong làm việc của nhõn viờn  (sự cẩn thận, cần mẫn, tận  tuỵ, chớnh xỏc, chuyờn nghiệp và tự giỏc trong làm việc; sự tuõn thủ nghiờm ngặt  cỏc quy trỡnh, quy phạm kỹ thuật và cụng nghệ…)  Hệ thống tập quỏn, nề nếp của doanh nghiệp và mối quan hệ của doanh  nghiệp với bờn ngoài.
 13. LOGO
 14. LOGO Văn hóa Viettel: Những quá trình và cấu trúc hữu hình “Say it your way”  “Đó là 1 slogan để đời của chúng tôi, nó không chỉ đáp ứng  nhu cầu hướng tới những nhu cấu riêng biệt của từng khách  hàng mà còn thể hiện sự quan tâm lắng nghe của Viettel đối  với nhu cầu đó. Mặt khác, đối với chính nội bộ của Viettel,  slogan này cũng thể hiện sự quan tâm, lắng nghe đến các nhu  cầu, ý kiến, ý tưởng sáng tạo của từng cá nhân và cho phép  họ được thể hiện theo cách riêng của mình. Tuy nhiên đúng là  slogan này có xu hướng thể hiện văn hóa phương Tây nhiều  hơn.” Dấu ngoặc kép  “Nếu bạn tôn trọng câu nói của ai đó, bạn sẽ trích dẫn trong dấu ngoặc kép. Viettel quan tâm  và trân trọng từng nhu cầu cá nhân của các khách hàng cũng như nhân viên mình.” Với ý tưởng của dấu ngoặc kép logo của Viettel được thiết kế với hình elipse biểu tượng cho  sự chuyển động liên tục, sáng tạo không ngừng (văn hóa phương Tây) và cũng biểu tượng cho  âm dương hòa quyện vào nhau (văn hóa phương Đông).  3 màu trên logo cũng có những ý nghĩa đặc biệt: màu xanh (thiên), màu vàng (địa), và màu trắng  (nhân). Theo đúng bát quái thì thiên ứng với màu đỏ nhưng đuợc đổi thành màu xanh để tông  màu phù hợp với bố cục và biểu trưng của quân đội. 
 15. LOGO Văn hóa Viettel: Những giá trị vô hình  8 giá trị cốt lõi:   Mô c  tiªu  1. Thực tiễn là tiờu chuẩn kiểm nghiệm chõn lý;  2. Trưởng thành qua những thỏch thức và thất bại;     3. Thớch ứng nhanh là sức mạnh cạnh tranh;                  Trở  thành  nhà  khai  thác  dịch  vụ  Bưu  chính  ­  Viễn  4. Sỏng tạo là sức sống;  thông  hàng  đầu  tại  Việt  Nam  và  có  tên  tuổi  trên  thế  5. Tư duy hệ thống;  giới. 6. Kết hợp Đụng – Tõy;  7. Truyền thống và cỏch làm người lớnh;   Triết lý kinh do anh 8. Viettel là ngụi nhà chung.  1. Tiên  phong,  đột  phá  trong  lĩnh  vực  ứng  dụng  công  nghệ  hiện  đại,  sáng  tạo  đưa  ra  các  giải  pháp  nhằm   Quan niệm:  tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới, chất lượng cao, với gi á            “Sỏng tạo là sức sống của Viettel  cước  phù  hợp  đáp  ứng  nhu  cầu  và  quyền  được  lựa  chọn của khách hàng.  Quan điểm phát triển  2. Luôn  quan  tâm,  lắng  nghe,  thấu  hiểu,  chia  sẻ  và  đáp  ứng nhanh nhất mọi nhu cầu của khách hàng. 1. Kết hợp kinh tế với lợi ớch quốc gia về An ninh Quốc phũng 3. Gắn  kết  các  hoạt  động  sản  xuất  kinh  doanh  với  các  2. éầu  tư  và  phỏt  triển  nhanh  cơ  sở  hạ  tầng  viễn  thụng,  đến  năm  2005 cơ bản hoàn thành mạng lưới viễn thụng trờn phạm vi toàn  hoạt động nhân đạo, hoạt động xã hội. quốc 4. Sẵn sàng hợp tác, chia sẻ với các đối tác kinh doanh  3. Phỏt  triển  Kinh  doanh  theo  định  hướng  của  thị  trường  và  luụn  để cùng phát triển. hướng tới lợi ớch chớnh đỏng của khỏch hàng 5.  Chân thành với đồng nghiệp, cùng góp sức xây dựng  4. Đa  dạng  hoỏ  ngành  nghề  kinh  doanh  theo  định  hướng  của  thị  trường và luụn hướng tới lợi ớch chớnh đỏng của khỏch hàng ngôi nhà chung Viettel 5. Lấy  yếu tố con người làm chủ  đạo,  cú  chớnh sỏch  đào tạo,  phỏt  triển và thu hỳt nhõn tài
 16. Tổng quan về văn hoá doanh nghiệp Tác động của Văn hóa doanh nghiệp  LOGO đối với sự phát triển của doanh nghiệp Tác động tích cực/Lợi ích ­Tạo nờn phong cỏch và “bản sắc” của DN,  di truyền, bảo tồn cái bản sắc của  DN  qua  nhiều  thế  hệ  thành  viên,  tạo  ra  khả  năng  phát  triển  bền  vững của DN. VHDN như là ” bộ gen ”của Dn.  ­ Tạo mụi trường làm việc thõn thiện, hiệu quả, tạo sự gắn kết, thống nhất ý chớ;  kiểm soỏt, định hướng thỏi độ và hành vi của cỏc thành viờn, làm tăng sự  ổn định của DN ­ Gúp phần nõng cao khả năng cạnh tranh của DN: +Tạo bầu khụng khớ và tỏc phong làm việc tớch cực +Khớch lệ quỏ trỡnh đổi mới và sỏng chế +Thu hỳt nhõn tài và nõng cao lũng trung thành của nhõn viờn + Nõng cao đạo đức kinh doanh + Làm phong phỳ dịch vụ cho khỏch hàng và mang lại hỡnh ảnh DN
 17.    Tổng quan về văn hoá doanh nghiệp Tác động của Văn hóa doanh nghiệp          LOGO       đối với sự phát triển của doanh nghiệp Lãnh đạo DN quản lý công ty bằng quy chế và bằng văn hóa DN: dùng quy chế để tạo ra văn hóa, dùng  văn hóa để thực thi quy chế.  Quản lý công ty bằng quy chế có tính bắt buộc: mọi người phải tuân theo như thế, dù muốn hay không  muốn. Quản lý công ty bằng văn hóa có tính tự nguyện: mọi người tin và theo như thế 1.  Là  tài  sản  tinh  thần,  là  “bỏu  vật  tinh  thần”  của  doanh  nghiệp,  là  “phần Hồn” của DN (tài sản VC là “phần xỏc” của DN Một khi công ty có nền văn hóa  mạnh  và  phù  hợp  với  mục  tiêu,  chiến  lược  của  Công  2. Là “nội lực” của DN, gúp phần tạo nờn sức mạnh lớn lao của DN, là  ty thì: “dầu nhớt” bụI trơn cho “cỗ mỏy”  hệ thống quản lý của DN 1­ Tạo ra niềm tự hào của nhân       Là  “cụng  cụ”,  là  một  phần  quan  trọng  và  khụng  thể  thiếu  trong  viên,  từ  đó  họ  luôn  sống,  quản lý DN phấn  đấu,  lao  động  hết  mình  vì  mục  tiêu  chung   “Hiện nay văn hoá công ty là một cụm từ kì diệu mà nhà tư vấn  của  công  ty  một  cách  tự  nguyện quản trị thổi vào tai các giám đốc điều hành” (Tờ Thời báo New  York)  2­  Giúp  cho  Lãnh  đạo  dễ  dàng   “Trên thực tế, trong thời đại toàn cầu hoá, tầm quan trọng của  hơn  trong  việc  quản  lý  công ty nền văn hóa công ty có thể được coi như người quản lý thứ V,  đứng sau những nhân tố như con người, sở hữu, tiền tệ và thông  3­  Giúp  cho  nhân  viên  thoải  tin” (Takahiro Sekimoto, tổng giám đốc NEC)  mái và chủ động hơn trong  việc định hướng cách nghĩ   “Văn hoá phải trở thành một thước đo, bên cạnh thước đo về kỹ  và cách làm của mình  năng chuyên môn để đánh giá cán bộ xxí nghiệp, nhất là cán bộ chỉ  huy, quản lý” (Một nhà nghiên cứu người Pháp khẳng định)
 18. CÂU CHUYỆN VỀ MỘT NỀN VHDN MẠNH: Hewlett LOGO Packard (HP) Carly Fiorina, Chủ tịch hội đồng quản trị Văn hóa của công ty Hewlett-Packard được dựa trên: 1. Sự tôn trọng đối với những người khác Mark Hurd- Giám đốc 2. Tinh thần cộng đồng, điều hành 3. Tính làm việc chăm chỉ
 19. Tổng quan về văn hoá doanh nghiệp Tác động của Văn hóa doanh nghiệp LOGO  đối với sự phát triển của doanh nghiệp Tác động tiêu cực Cỏc doanh nghiệp cú nền văn hoỏ yếu: ­   Cơ chế quản lý cứng nhắc, độc đoỏn chuyờn quyền, hệ thống tổ chức  quan liờu ­   Khụng khớ thụ động, sợ hói của cỏc nhõn viờn ­ Nhõn viờn thờ ơ hoặc chống đối lónh đạo ­ Nhõn viờn khụng cú niềm tin và khụng cú mối quan hệ thõn thiện với DN ­ DN sử dụng những “đũn chơi” xấu với đối thủ cạnh tranh ­ Dn khụng thực hiện cỏc trỏch nhiệm XH…   Kỡm hóm sự phỏt triển của DN
 20. Câu chuyện về một nền văn hóa doanh LOGO nghiệp yếu:XEROS thập niên 90/XX  Ban Lãnh đạo kiêu ngạo và chủ  quan  Ban lãnh đạo mất đoàn kết  Sản phẩm lạc hậu  Nợ nần chồng chất

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản