intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 3 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
28
lượt xem
3
download

Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 3 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 3 do ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm biên soạn với các nội dung chính như sau: Những vấn đề chung về tín dụng ngắn hạn, các phương thức cho vay ngắn hạn, các biện pháp bảo đảm tín dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 3 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> CHƢƠNG 3:<br /> TÍN DỤNG NGẮN HẠN<br /> TÀI TRỢ KINH DOANH<br /> <br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> Nghiệp vụ NHTM<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> CÁC PHƢƠNG THỨC CHO<br /> VAY NGẮN HẠN<br /> <br /> 3<br /> <br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG<br /> VỀ TÍN DỤNG NGẮN HẠN<br /> <br /> CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM<br /> TÍN DỤNG<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> Nghiệp vụ NHTM<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ<br /> TÍN DỤNG NGẮN HẠN<br /> 1. Cơ sở pháp lý và phạm vi áp dụng<br /> 1.1. Cơ sở pháp lý<br /> – Luật các TCTD: Luật số 47/2010/Q12 (Hiệu lực từ<br /> 01/01/2011)<br /> – Các Nghị định của Chính phủ hƣớng dẫn thực hiện Luật<br /> TCTD<br /> – Quy chế cho vay theo quyết định của Thống đốc<br /> NHNNVN<br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> Nghiệp vụ NHTM<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> 1.2. Phạm vi áp dụng<br /> BÊN CHO VAY<br /> Các TCTD thành lập đƣợc cấp giấy<br /> phép hoạt động trên toàn lãnh thổ VN<br /> theo quy định của Luật các TCTD, đều<br /> đƣợc phép huy động vốn và cho vay<br /> ngắn hạn tài trợ cho HĐKD cho:<br /> - NHTMNN<br /> - Công ty TC<br /> - NHTMCP<br /> - Quỹ TD nhân dân<br /> - NHLD<br /> - CN NH nƣớc ngoài<br /> - NH 100% vốn nƣớc ngoài<br /> <br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> BÊN ĐI VAY<br /> Bên đi vay là những pháp nhân,<br /> thể nhân hoạt động SXKD theo<br /> đúng pháp luật VN<br /> - DN nhà nƣớc<br /> - Công ty cổ phần<br /> - Công ty TNHH<br /> - Hợp tác xã<br /> - DN tƣ nhân<br /> - Các XN, công ty liên doanh<br /> với nƣớc ngoài<br /> - Các hộ gia đình & thể nhân<br /> đủ điều kiện vay vốn<br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> Nghiệp vụ NHTM<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> <br /> 2. Phạm vi áp dụng<br /> 2.1. Nguyên tắc của tín dụng ngắn hạn<br /> <br /> MỘT<br /> HAI<br /> THU DAU MOT<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> • Vốn vay phải sử dụng đúng THẢO LUẬN<br /> mục đích đã thỏa thuận Nêu những điểm<br /> trong hợp đồng TD & có khác nhau giữa<br /> hiệu quả KT<br /> nghiệp vụ cho<br /> • Vốn vay phải đƣợc hoàn trả vay tại NHTM<br /> đầy đủ cả vốn gốc và lãi và việc cầm cố<br /> vay theo đúng thời hạn đã tài sản tại tiệm<br /> cam kết trong hợp đồng TD<br /> cầm đồ?<br /> Môn học:<br /> Giảng viên:<br /> <br /> Nghiệp vụ NHTM<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản