Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - Môi trường nội bộ doanh nghiệp

Chia sẻ: Kiều Vi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
30
lượt xem
4
download

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - Môi trường nội bộ doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về môi trường nội bộ của doanh nghiệp, hiểu mục tiêu của phân tích môi trường nội bộ, hiểu phương pháp phân tích môi trường nội bộ, nắm được các điểm mạnh của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - Môi trường nội bộ doanh nghiệp

Mục tiêu của chương III<br /> üHiểu môi trường nội bộ của doanh<br /> nghiệp<br /> üHiểu mục tiêu của phân tích môi trường<br /> nội bộ<br /> üHiểu phương pháp phân tích môi trường<br /> nội bộ<br /> <br /> 1. Mục tiêu phân tích môi trường nội bộ<br /> ü Nắm được các điểm mạnh của doanh<br /> nghiệp<br /> ü Nắm được các điểm yếu của doanh<br /> nghiệp<br /> ü Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm<br /> yếu để phát triển lợi thế cạnh tranh<br /> 1<br /> <br /> 2. Phương pháp phân tích môi trường nội bộ<br /> Liệt kê các yếu tố nội bộ cần phân tích<br /> So sánh các yếu tố cần phân tích với:<br /> üGiai đoạn trước của doanh nghiệp<br /> üMức trung bình ngành<br /> üCác đối thủ cạnh tranh chủ yếu<br /> Rút ra kết luận sau khi so sánh và đánh giá<br /> 3<br /> <br /> Chu kỳ sống của sản phẩm chủ yếu<br /> Tỷ lệ lợi nhuận so với doanh số<br /> Số lượng, phạm vi và sự kiểm soát kênh<br /> phân phối<br /> Hiệu quả của việc tổ chức bán hàng và sự<br /> am hiểu khách hàng<br /> 5<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3. Phân tích theo các chức năng của doanh<br /> nghiệp (Fred R.David)<br /> 3.1. Phân tích Marketing<br /> Công tác nghiên cứu thị trường<br /> Công tác phân khúc và định vị sản phẩm<br /> Thị phần của công ty<br /> Cơ cấu sản phẩm và khả năng mở rộng<br /> 4<br /> <br /> Chất lượng, sự nổi tiếng và hình ảnh của<br /> sản phẩm<br /> Hiệu quả quảng cáo và khuyến mại<br /> Chiến lược giá và tính linh hoạt trong<br /> việc định giá sản phẩm<br /> Phương pháp sử lý phân loại thông tin thị<br /> trường<br /> 6<br /> <br /> Phát triển sản phẩm và thị trường mới<br /> Dịch vụ sau bán hàng và hướng dẫn sử<br /> dụng<br /> Uy tín nhãn hiệu, sự trung thành của<br /> khách hàng<br /> <br /> 3.2 Phân tích tài chính và kế toán<br /> Khả năng huy động vốn ngắn hạn<br /> Khả năng huy động vốn dài hạn<br /> Tỷ lệ nợ so với vốn cổ phần<br /> Nguồn vốn của doanh nghiệp<br /> Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp<br /> Các vấn đề về thuế<br /> 7<br /> <br /> Quan hệ với chủ sở hữu, nhà đầu tư và cổ<br /> đông<br /> Tình hình thanh toán<br /> Khả năng sử dụng phương án tài chính<br /> Chi phí hội nhập và các rào cản hội nhập<br /> Tỷ lệ lãi<br /> 9<br /> <br /> 3.3. Phân tích sản xuất<br /> Chi phí mua và khả năng cung ứng<br /> nguyên liệu<br /> Quan hệ với các nhà cung cấp<br /> Kiểm tra hàng tồn kho, vòng quay hàng<br /> tồn kho<br /> Sự bố trí các phương tiện sản xuất<br /> 11<br /> <br /> 8<br /> <br /> Vốn lưu động, tính linh hoạt của cơ cấu<br /> vốn<br /> Khả năng kiểm soát giá thành và hạ giá<br /> thành<br /> Quy mô tài chính<br /> Hệ quả của hệ thống kế toán<br /> Hệ quả lập kế hoạch giá thành và tài<br /> chính<br /> <br /> 10<br /> <br /> Lợi thế do sản xuất với quy mô lớn<br /> Hiệu suất sử dụng các phương tiện kỹ<br /> thuật<br /> Hiệu quả sử dụng các đơn vị gia công của<br /> công ty<br /> Khả năng hội nhập dọc và giá trị gia tăng<br /> Hiệu suất, phí tổn và lợi ích của các thiết<br /> bị<br /> <br /> 12<br /> <br /> Hiệu quả của quy trình kiểm soát sản<br /> xuất<br /> Chi phí và năng lực công nghệ<br /> Khả năng R&D, kỹ thuật, sáng kiến cải<br /> tiến<br /> Bằng sáng chế, đăng ký nhãn hiệu<br /> <br /> 3.4. Phân tích nhân sự<br /> Khả năng quản trị nhân sự của công ty<br /> Trình độ, kỹ năng, tinh thần làm việc của<br /> nhân viên.<br /> Chi phí nhân công của doanh nghiệp<br /> Hiệu quả của các chính sách nhân sự<br /> 13<br /> <br /> Hiệu quả động viên nhân viên làm việc<br /> Khả năng cân đối nhân lực khi cần thiết<br /> Năng suất lao động và tỷ lệ vắng mặt<br /> Các kỹ năng đặc biệt của nhân sự<br /> Kinh nghiệm làm việc của nhân sự<br /> <br /> 14<br /> <br /> 3.5. Phân tích quản trị chất lượng<br /> Mức độ phàn nàn của khách hàng về sản<br /> phẩm<br /> Khả năng nâng cao chất lượng sản phẩm<br /> Tỷ lệ sản phẩm bị lỗi<br /> Quy trình kiểm tra chất lượng<br /> 15<br /> <br /> 16<br /> <br /> 3.6. Phân tích hệ thống thông tin<br /> Tính đúng lúc và chính xác của thông tin<br /> Sự hỗ trợ của thông tin trong các quyết<br /> định<br /> Sự hỗ trợ thông tin trong công tác quản lý<br /> chất lượng<br /> Khả năng sử dụng thông tin cung cấp của<br /> nhân viên<br /> <br /> 3.7. Phân tích tổ chức và quản trị tổng quát<br /> Cơ cấu tổ chức<br /> Uy tín và hình ảnh của công ty<br /> Thành tích hoàn thành các mục tiêu<br /> Khả năng tổ chức hệ thống thông tin liên<br /> lạc<br /> Hiệu quả của hệ thống kiểm soát toàn bộ<br /> tổ chức<br /> <br /> 17<br /> <br /> 18<br /> <br /> Bầu không khí của tổ chức, văn hóa tổ chức<br /> Vận dụng quy trình và kỹ thuật ra quyết<br /> định<br /> Năng lực và kỹ năng của các nhà quản trị<br /> cấp cao<br /> Hệ thống hoạch định chiến lược<br /> Tính liên kết giữa các đơn vị kinh doanh<br /> chiến lược<br /> 19<br /> <br /> 4.1. Phân tích các hoạt động chủ yếu<br /> <br /> 4. Phân tích theo dây chuyền giá trị của<br /> doanh nghiệp (Michael E.Porter)<br /> Cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp<br /> Quản trị nhân sự<br /> <br /> Phát triển công nghệ<br /> Thu mua<br /> Hoạt<br /> Vận<br /> hành<br /> động<br /> đầu vào<br /> <br /> Lợi<br /> nhuận<br /> <br /> Hoạt<br /> Marketing Dịch<br /> động<br /> vụ<br /> đầu ra<br /> 20<br /> <br /> Vận hành: các hoạt động, các chi phí và<br /> tài sản liên quan đến chuyển hóa đầu vào<br /> thành sản phẩm sau cùng.<br /> <br /> Các hoạt động đầu vào: các hoạt động,<br /> các chi phí và các tài sản liên quan đến<br /> giao nhận, nhập kho, tồn trữ, phân phối<br /> kiểm tra và quản lý tồn kho vật tư.<br /> <br /> Ví dụ: lắp ráp máy móc thiết bị, sản xuất,<br /> đóng gói sản phẩm, kiểm tra chất lượng<br /> sản phẩm…<br /> 21<br /> <br /> 22<br /> <br /> Marketing: các hoạt động, các chi phí và<br /> tài sản liên quan đến nghiên cứu thị<br /> trường, phân phối, khuyến mại, quảng<br /> cáo, hỗ trợ các đại lý, nhà bán lẻ và lực<br /> lượng bán hàng<br /> <br /> Các hoạt động động đầu ra: các hoạt<br /> động, các chi phí và tài sản liên quan đến<br /> tồn kho sản phẩm, xử lý các đơn hàng,<br /> vận chuyển và giao nhận sản phẩm.<br /> <br /> 23<br /> <br /> 24<br /> <br /> Dịch vụ: các hoạt động, các chi phí và tài<br /> sản liên quan đến việc tăng cường hoặc<br /> duy trì tốt giá trị sản phẩm như hướng<br /> dẫn kỹ thuật, giải đáp thắc mắc và khiếu<br /> nại của khách hàng, lắp đặt, cung cấp<br /> linh kiện thay thế, sửa chữa, bảo trì.<br /> <br /> 4.2. Phân tích các hoạt động hỗ trợ<br /> Cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp: các<br /> hoạt động, chi phí và tài sản liên quan<br /> đến kế toán và tài chính, thực hiện các<br /> quy định của chính phủ, thực hiện an<br /> toàn và an ninh, quản trị hệ thống thông<br /> tin và cơ cấu tổ chức của công ty.<br /> <br /> 25<br /> <br /> Quản trị nhân sự: các hoạt động, các<br /> chi phí và tài sản liên quan đến tuyển<br /> dụng, thuê, đào tạo, phát triển nhân sự và<br /> bồi dưỡng cho lao động.<br /> <br /> 26<br /> <br /> Phát triển công nghệ: các hoạt động, chi<br /> phí, và tài sản liên quan đến nghiên cứu,<br /> phát triển sản phẩm, quy trình sản xuất,<br /> thiết kế máy móc, phần mềm vi tính, hệ<br /> thống thông tin liên lạc.<br /> <br /> 27<br /> <br /> Thu mua: các hoạt động, chi phí, tài sản<br /> liên quan đến việc thu gom các yếu tố<br /> đầu vào để sử dụng trong chuỗi giá trị.<br /> ví dụ: mua và cung cấp nguyên vật liệu<br /> để hỗ trợ cho việc sản xuất kinh doanh<br /> của công ty.<br /> <br /> 28<br /> <br /> Mối liên kết:<br /> üMối liên kết bên trong: phản ánh nhu cầu<br /> điều phối các hoạt động trong doanh<br /> nghiệp.<br /> üMối liên kết dọc: Liên kết chuỗi giá trị<br /> của doanh nghiệp với chuỗi giá trị của<br /> nhà cung cấp, người mua.<br /> <br /> 29<br /> <br /> 30<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản