intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Bài 5

Chia sẻ: Mhvghbn Mhvghbn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

138
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính trong Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại Bài 5 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại nhằm trình bày về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại. Hệ thống kế hoạch kinh doanh kinh tế tài chính của doanh nghiệp thương mại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Bài 5

 1. BÀI 5: CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA DNTM I. Chiến lược kinh doanh của DNTM II. Hệ thống KH KDKTTC của DNTM
 2. I. Chiến lược kinh doanh của DNTM 1. Vai trò chất lượng KD (tại sao phải quản trị theo chất lượng) a) Khái niệm CLKD: là định hướng hoạt động có mục tiêu của doanh nghiệp cho một thời kỳ dài và hệ thống các chính sách, biện pháp, điều kiện để thực hiện các mục tiêu đề ra b) Vai trò chiến lược kinh doanh: DN sẽ - Thấy mục đích, hướng đi, bước đi trong HĐKD - Chủ động chuẩn bị các điều kiện, nội lực kết hợp ngoại lực để nắm các cơ hội thị trường, tạo lợi thế cao - Chủ động chuẩn bị các điều kiện, nội lực kết hợp ngoại lực để nắm các cơ hội thị trường, tạo lợi thế cao.
 3. 2. Các loại CLKD và quy trình xây dựng, thực hiện, kiểm soát CLKD a) Các loại chiến lược kinh doanh * Theo cấp quản trị + Tăng trưởng tập trung + Tăng trưởng hội nhập - Chiến lược cấp DN: + Tăng trưởng đa dạng •Đồng hóa tâm •Ngang •Tổ hợp - Bộ phận chức năng - Bộ phận thực hiện: + Suy giảm
 4. * Theo phạm vi chiến lược - Chiến lược kinh doanh tổng quát - Chiến lược các yếu tố kinh doanh (môi trường, thị trường , vốn, cạnh tranh...) * Theo các cách tiếp cận khác - Chiên lược nhân tố then chốt - Chiến lược lợi thế so sánh - Chiến lược sáng tạo tiền công - Chiến lược khai thác mức độ rủi ro b) Tiến trình quản trị theo chất lượng - Xây dựng chiến lược - Thực hiện chiến lược - Đánh giá kết quả thực hiện chiến lược * Xây dựng chiến lược kinh doanh - Xác định chức năng, nhiệm vụ, môi trường - phân tích yếu tố bên ngoài, bên trong - Xây dựng chiến lược TQ và chiến lược khác - Lựa chọn quá trình chiến lược
 5. Mô hình CN, NV, MT Yếu tố Yếu tố trong -CL tăng trưởng ngoài -CL CN -CL TT Chọn TN Thực hiện Kiểm tra Kiểm tra công trình Thông tin
 6. * Khi lựa chọn, quyết định chiến lược cần: - Nguyên tắc lựa chọn: Tính bao trùm, khả thi của mục tiêu Quan hệ DN với các lực lượng bên ngoài - Thẩm định và đánh giá chiến lược kinh doanh: + Các chỉ tiêu định tính, định lượng + Các bước chọn, quyết định chiến lược Chon tiêu chuẩn chung để so sánh các chiến lược Chọn thang điểm các tiêu chuẩn Cho điểm
 7. * Thực hiện chiến lược (5 bước) 1- Xét duyệt các mục tiêu, môi trường và chiến lược đã lựa chọn 2- Đánh giá, điều chỉnh và đảm bảo nguồn lực 3- Xây dựng cơ cấu tổ chức 4- Triển khai và thay đổi chiến lược 5- Đánh giá KH chiến lược 6 Nội dung - Thiết lập các mục tiêu hàng năm - Chính sách phương pháp nguồn lực, nâng cao cơ cấu tổ chức - Tạo sự thống nhất trong hệ thống - Phối hợp các nguồn lực của các bộ phận và phát triển nguồn nhân lực cho thực hiện chiến lược
 8. * Kiểm soát chiến lược 4 loại chiến lược kiểm soát - Kiểm soát doanh thu (đầu ra: Q, T) - Kiểm soát đầu vào - Kiểm soát hành chính để điều khiển hành vi cá nhân - Kiểm soát theo nhóm tự quản 4 bước xây dựng hệ thống kiểm soát - Thiết lập hệ tiêu chuẩn, chỉ tiêu - Xác định hệ thống đo lường - Đối chiếu hình thức / hệ thống tiêu chuẩn - Đánh giá kết quả và điều chỉnh sai lệch
 9. II. Hệ thống KH KDKTTC của DNTM 1. Hệ thống KH KDKTTC của DNTM a) Khái niệm KH KDKTTC của DNTM là toàn bộ các kế hoạch hoạt động kinh doanh của DN trong 1 kỳ kế hoạch (1 năm) b) Cơ cấu * KHKD: KHLCHH, KH dịch vụ * KHKT: KH trang bị kỹ thuật, XDCB, KH đào tạo... * KHTD: vốn, chi phí, lương, doanh thu, nộp ngân sách...
 10. 2. KHLCHH a) Vì sao là KHKD cơ bản * KN: KHLCHH của DNTM là bảng tính toán, tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu mua vào, bán ra, dự trữ hàng hóa đáp ứng nhu cầu khách hàng trên cơ sở khai thác tối đa hóa khả năng có thể có của DN trong kỳ KH (1 năm) M + Dđk = Dck +X * Lý do -Phản ánh chức năng nhiệm vụ quan trọng nhất, đặc trưng nhất của DNTM -Thể hiện ∑Q công việc chủ yếu -Là mục tiêu, điều kiện để DN đạt được mục đích trong hoạt động của mình, mọi thành viên DN đều có trách nhiệm, nỗ lực thực hiện -Là cơ sở xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch khác (tính chính xác, điều chỉnh)
 11. b) Nội dung * KH xuất bán Nhiệm vụ trọng tâm của DN; mục đích hàng đầu Gồm nhiều chỉ tiêu (bán buôn, bán lẻ, bán cho tiêu dùng trự tiếp, cho KH trung gian, bán ở công ty, siêu thị) * KH mua hàng Là điều kiên trên quyết để bán, dự trữ Yêu cầu mua hàng: chất lượng, giá cả, số lượng, kịp thời, cơ cấu, tin cậy Các hình thức mua Các nguồn nhập: nhập, sản xuất trong nước, tự sản xuất chế biến, gia công đại lý, liên doanh liên kết
 12. * Kế hoạch dự trữ Yêu cầu dự trữ (lượng, chất, thời gian, đồng bộ) Chỉ tiêu Dđk, Dck c) Phương pháp xác định các chỉ tiêu * Chỉ tiêu xuất: Xkh = ∑ Xi ; Xkh = Xbc (1 ± h) * Chỉ tiêu DT: Dđk = Ott + ƯN - ƯX Dck = m x t * Chỉ tiêu mua vào: M = Xkh + Dck - Dđk M = ∑ Mi MMt = Mbc ( 1 ± h)
 13. d) Căn cứ và trình tự xây dựng KHTC * Căn cứ -Dự báo khả năng phát triển kinh doanh của DN -Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường mục tiêu -Kết quả điều tra, nắm bắt nhu cầu khách hàng, sự biến động nguồn, giá cả -Phân tích kết quả thực hiện năm báo cáo + năm trước -Khả năng ...của đối thủ cạnh tranh, sp thay thế * Trình tự -Bước 1: Chuẩn bị lập kế hoạch: Các tài liệu về kinh doanh, môi trường, tiêu chuẩn định mức -Bước 2: Trực tiếp xây dựng kế hoạch: tính toán các chỉ tiêu -Bước 3: Trình duyệt và quyết định kế hoạch
 14. e) Tổ chức thực hiện KHLC - Tổ chức các HĐ kinh tế: + Nguồn (mua) + Khách hàng (bán) - Ký hợp đồng vận chuyển - Cụ thể hóa kHLC cho các bộ phận - Đôn đốc, kiểm tra, phối hợp giải quyết các mất cân đối T – H, khó khăn phát sinh - Theo dõi sát sao quá trình thực hiện kế hoạch, sơ kết tình hình thực hiện, phổ biến kinh nghiệm... - Bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu, giải pháp của kế hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tiễn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2