Bài giảng Quản trị học: Chương 11 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

Chia sẻ: Nguyễn Thị Nguyên | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

0
55
lượt xem
9
download

Bài giảng Quản trị học: Chương 11 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 11 Quyết định quản trị, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung sau: Những vấn đề chung về quyết định quản trị, tiến trình ra quyết định, kỹ thuật ra quyết định, phương pháp ra quyết định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 11 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

 1. NỘI DUNG 1 Những vấn đề chung về QĐQT 2 Tiến trình ra quyết định 3 Kỹ thuật ra quyết định 4 Phương pháp ra quyết định
 2. I. Những vấn đề chung về quyết định quản trị 1. Khái niệm quyết định quản trị:  Quyết định quản trị là hoạt động sáng tạo, dùng để giải quyết những vấn đề đã chín muồi dựa trên những quy luật khách quan, những kiến thức, kinh nghiệm của nhà quản trị.  Ra quyết định bao gồm việc xác định vấn đề, tập hợp các thông tin đưa ra các phương án và lựa chọn các hành động.
 3. I. Những vấn đề chung về quyết định quản trị 2. Đặc điểm quyết định quản trị:  Chỉ có chủ thể quản trị mới đề ra quyết định.  Quyết định quản trị đề ra khi vấn đề chín muồi.  Liên quan chặt chẽ với thông tin và xử lý thông tin.  Chứa đựng những yếu tố khoa học và sáng tạo.
 4. I. Những vấn đề chung về quyết định quản trị 3. Phân loại quyết định quản trị: a. Quyết định theo tiêu chuẩn. b. Quyết định cấp thời c. Quyết định có chiều sâu
 5. I. Những vấn đề chung về quyết định quản trị 3. Phân loại quyết định quản trị: a. Quyết định theo tiêu chuẩn:  Các quyết định có tính hằng ngày, lặp lại, dựa vào qui trình có sẵn, đã hình thành tiền lệ. b. Quyết định cấp thời:  Những quyết định đòi hỏi tác động nhanh và chính xác và cần phải được thực hiện gần như tức thời.  Tình huống cho phép rất ít thời gian để hoạch định hoặc lôi kéo người khác vào quyết định.
 6. I. Những vấn đề chung về quyết định quản trị 3. Phân loại quyết định quản trị: a. Quyết định theo chiều sâu:  Không phải là những quyết định có thể giải quyết ngay và đòi hỏi phải có kế hoạch tập trung, thảo luận và suy xét.  Quyết định có chiều sâu bao gồm quá trình chọn lọc, thích ứng, và sáng tạo hoặc đổi mới.
 7. I. Những vấn đề chung về quyết định quản trị 4. Chức năng và yêu cầu: a. Chức năng: Định Hợp tác Bảo hướng & phối đảm hợp Gắn với mục Có đủ nguồn Xác định chức tiêu chung lực để thực năng, nhiệm vụ hiện của từng cá nhân
 8. Nhận thức đúng quy luật và dựa vào Phù hợp với những nguồn thông tin chính xác, đầy đủ điều kiện bên trong và bên ngoài Tí n úc h  k l g  Không có sự mâu ho n Đú thuẩn & xung đột a  h với các quyết định ọc khác Đối tượng phải thi hành, Tính th Nơi ra & nơi thực hiện quyết ống nh ất định YÊU CẦU YÊU CẦU có địa chỉ  Nằm trong phạm vi quyền hạn rõ ràng & trách nhiệm của cấp bật quản trị Thời điểm bắt đầu và thời Đúng thẩm quyền Cụ thể về  điểm kết thúc thời gian
 9.  Hàng triệu người Mỹ theo dõi cuộc phóng phi thuyền con thoi Challenger trong một ngày tháng giêng vào năm 1986. Phi thuyền đã nổ sau khi phóng 74 giây và đã lấy đi sinh mạng của tổ lái 7 người. Nhiều tuần sau vụ nổ đó, mọi người tin rằng đó là một vụ tai nạn không thể giải thích được. Nguyên nhân tai họa trên là do một bộ phận thiết bị điều khiển bị hư hỏng. Trong nhiều tuần tiếp theo, họ đã khám phá ra rằng tấm bi kịch của Challenger là do một quyết định sai lầm về kỹ thuật. Một cuộc điều tra về sự mất tích của Challenger đã được tiến hành. Người ta hết sức ngạc nhiên là làm thế nào mà các nhà quản lý của Nasa có thể cho phép sai lầm đó có thể xảy ra. Cuộc điều tra về vụ nổ tàu đã khám phá ra rằng các nhà quản lý của Nasa có đủ thông tin về mức độ ko an toàn của việc phóng tàu và vì vậy có thể cho hủy cuộc phóng đó. Những kỹ sư tên lửa của công ty Morton, nơi cung cấp bệ phóng cho con tàu, đã phản đối mạnh mẽ cuộc phóng vài giờ trước khi con tàu được phóng lên…Họ đã mô tả trong báo cáo chi tiết, và cùng nhau chống đối cuộc phóng tàu trong đêm trước tai nạn. Những ý kiến cảnh báo của các kỹ sư đã bị các nhà quản lý bác bỏ và quyết định cho phóng tàu. Quyết định đó đã làm nên lịch sử.
 10. HOẠCH ĐỊNH  Những mục tiêu dài hạn của tổ chức là gì?  Những chiến lược nào tốt nhất để đạt mục tiêu đã đề ra  Những mục tiêu ngắn hạn của tổ chức là gì?  Những mục tiêu tác nghiệp là gì? TỔ CHỨC  Tập trung ở mức độ nào trong tổ chức?  Những công việc được tổ chức như thế nào?  Khi nào tổ chức nên thay đổi cấu trúc?  Bao nhiêu thuộc cấp sẽ báo cáo trực tiếp cho cấp trên?
 11. LÃNH ĐẠO  Phải giải quyết ra sao đối với những nhân viên thiếu trách nhiệm?  Kiểu lãnh đạo nào là hiệu quả nhất trong tình huống nhất định?  Những thay đổi nào sẽ ảnh hưởng đặc biệt đến năng suất?  Thời điểm nào là thuận tiện nhất để giải quyết các xung đột? KIỂM TRA  Hoạt động nào của tổ chức cần được kiểm tra?  Những hoạt động được kiểm tra như thế nào?  Những thông tin quản trị nào tổ chức cần thu thập?
 12. Giả sử anh chị đang cần 1 laptop để phục vụ cho việc học tập. Anh chị hãy xây dựng tiến trình ra quyết định này?
 13. Tôi cầ mộ máy tính n t Xác Định Vấn Đề Xác Định các Tiêu Chuẩ củ n a Giá Quyế Định t Dịch vụ Thời gian bả hành o Độ tin cậy Mẫ mã u Lượng Hóa các Độ tin cậy 100 Tiêu Chuẩn Dịch vụ 85 Thời gian bả hành o 70 Giá 30 Mẫ mã u 20 Xây Dựng các Phương Án Acer IBM Dell HP Toshiba Đánh Giá các Phươ Án ng IBM Acer Lựa Chọn Acer Phươ Án Tố Ưu ng i Tổ Chức Thực Hiện Quyế Định t Acer Đánh Giá Tính Hiệ Quả u củ Quyế Định a t
 14. II. Tiến trình ra quyết định
 15. I. Tiến trình ra quyết định 1. Xác định vấn đề  Giai đoạn đầu tiên khi ra quyết định là phải nhận ra được rằng vấn đề đang tồn tại đòi hỏi một quyết định.  Trước khi bắt đầu quá trình ra quyết định, hãy chắc chắn là quyết định sắp đưa ra thật sự là quyết định mà bạn phải làm. Nếu không như vậy thì bạn hãy để mặc vấn đề.
 16. Bước 2 Chi phí Nguồn lực Rủi ro Bước 2: Liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định Lợi ích Tính khả thi Tính hợp pháp
 17. Bước 3 Chi phí Nguồn lực Rủi ro Bước 3: Thu thập thông tin về các yếu tố Lợi ích Tính khả thi Tính hợp pháp
 18.  Bước4: Phát hiện các khả năng lực chọn: Phải đề xuất nhiều phương án cho vấn đề cần quyết định Thế nào là  Tại sao các quyết  một phương  định đúng đắn lại  án hiệu quả? phụ thuộc vào các  phương án?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản