intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Lê Ngọc Thắng

Chia sẻ: Vo Manh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
104
lượt xem
8
download

Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Lê Ngọc Thắng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Chức năng hoạch định giúp người học nắm được khái quát về hoạch định, định nghĩa chức năng hoạch định, các kỹ thuật và công cụ hoạch định, tiến trình hoạch định và vai trò của hoạch định. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Lê Ngọc Thắng

 1. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 2 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 3 1
 2. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 4 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 5 Các khía cạnh so sánh Hoạch định chiến lược Hoạch định chiến thuật - Mục đích - Bảo đảm hiệu quả và sự - Phương tiện để thực thi các tăng trưởng trong dài hạn kế hoạch chiến lược - Đặc tính - Tồn tại và cạnh tranh như - Hoàn thành các mục tiêu cụ thế nào. thể như thế nào - Thời gian - Dài hạn (thường 2 năm hoặc - Thời hạn ngắn hơn thường hơn ) một năm hoặc ít hơn - Tần suất hoạch định - Mỗi lần thường 5 năm - Mỗi lần sáu tháng trong năm - Điều kiện để ra quyết định - Không chắc chắn và rủi ro - Ít rủi ro - Nơi kế hoạch đầu tiên được - Nhà quản trị cấp trung đến - Nhân viên, và gởi lên các phát triển cấp cao nhà quản trị cấp trung gian - Mức độ chi tiết -Thấp về mức độ chuẩn hóa - Cao 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 6 2
 3. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 7 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 8 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 9 3
 4. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 10 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 11 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 12 4
 5. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 13 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 14 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 15 5
 6. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 16 Nhận dạng sớm những tín hiệu của những thay đổi Rà soát của môi trường và những xu thế của nó. Khám phá những ý nghĩa thông qua những quan sát Giám sát thường xuyên liên tục về những thay đổi của môi trường và những xu thế của nó. Phát triển những dự báo về những kết cục có thể tiên Dự báo liệu dựa trên những thay đổi và những xu hướng được theo dõi, giám sát. Xác định thời điểm và tầm quan trọng của những thay Đánh giá đổi và những xu hướng của môi trường cho các chiến lược của công ty và cho việc quản lý. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 17 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 18 6
 7. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 19 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 20 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 21 7
 8. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 22 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 23 Stephen P. Robbins và MaryLê 9/29/2014 Coulter (2003). Ngọc Thắng QTH – Chương 3 24 8
 9. Stephen P. Robbins và MaryLê 9/29/2014 Coulter (2003). Ngọc Thắng QTH – Chương 3 25 Chaman L. J., 2006. Benchmarking Forecasting Practices in America. The Journal of Business Forecasting, 9/29/2014 24(4), 3-4,6-7. Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 26 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 27 9
 10. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 28 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 29 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 30 10
 11. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 31 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 32 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 33 11
 12. BE=TFC/(P-VC) 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 34 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 35 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 36 12
 13. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 37 Thời gian thực hiện (tuần) Công việc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CV1 CV2 CV3 CV4 CV5 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 38 E 5 G B 3 F H A 6 7 1 2 D C 4 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 39 13
 14. Phân tích môi trường bên ngoài g Xác định Xây dựng mục tiêu kế hoạch Phân tích môi trường bên trong g 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 40 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 41 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 42 14
 15. Các mục tiêu cấp độ tổ chức Các mục tiêu cấp độ phòng ban Các mục tiêu cấp độ tổ nhóm Các mục tiêu cấp độ cá nhân 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 43 Kết quả Tác động (thành Đầu Hoạt Đầu ra quả (ảnh vào động (kết quả trung hưởng/ (nguồn (công của hạn, hệ thành lực, tổ việc, hoạt quả của quả chức) dự án) động) sự kết rộng hợp các lớn, lâu đầu ra) dài) 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 44 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 45 15
 16. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 46 MỤC TIÊU CỦA TỔ CHỨC MỤC TIÊU CỦA SBU MỤC TIÊU CỦA BỘ PHẬN MỤC TIÊU CỦA CÁ NHÂN 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 47 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 48 16
 17. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 49 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 50 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 51 17
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản