intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị rủi ro - Chương 2: Giới thiệu về quản trị rủi ro

Chia sẻ: Mhvghbn Mhvghbn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
432
lượt xem
58
download

Bài giảng Quản trị rủi ro - Chương 2: Giới thiệu về quản trị rủi ro

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị rủi ro Chương 2: Giới thiệu về quản trị rủi ro nhằm tổng kết hoạt động quản trị rủi ro trong lịch sử và hiện tại, thảo luận mối quan hệ giữa quản trị rủi ro và mua bảo hiểm. Nhận ra sự khác nhau giữa quan điểm truyền thống về quản trị rủi ro và quan điểm của cuốn sách này về quản trị rủi ro. Mô tả tóm tắt những yếu tố cơ bản về quản trị rủi ro.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị rủi ro - Chương 2: Giới thiệu về quản trị rủi ro

  1. Chương GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ 2 RỦI RO q Tổng kết hoạt động quản trị rủi ro trong lịch sử và hiện tại. q Thảo luận mối quan hệ giữa quản trị rủi ro và mua bảo hiểm. q Nhận ra sự khác nhau giữa quan điểm truyền thống về quản trị rủi ro và quan điểm của cuốn sách này về quản trị rủi ro. q Mô tả tóm tắt những yếu tố cơ bản về quản trị rủi ro q Nhận ra mối quan hệ giữa quản trị rủi ro, quản trị hoạt động và quản trị chiến lược. q Định nghĩa quản trị rủi ro, giải thích vắn tắt mục đích và giá trị của nó đối với các tổ chức. 1
  2. Chương GIỚI THIỆU VỀ 2 QUẢN TRỊ RỦI RO I. GIỚI THIỆU CHUNG q Tóm tắt về lịch sử phát triển của quản trị rủi ro – Chức năng tổ chức – Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của quản trị rủi ro. q Giới thiệu về những hoạt động quản trị rủi ro hiện thời – những quan điểm giống và khác nhau về mặt trách nhiệm hoạt động quản trị rủi ro II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ RỦI RO q Thực hiện không chính thức từ thuở ban đầu như tụ tập thành bộ lạc để bảo tồn tài nguyên, chia xẻ trách nhiệm chống lại bất trắc trong cuộc sống. q Thực hiện không chính thức bởi nhiều người. Ví dụ: thắt dây an toàn khi lái xe. tập thể dục ăn kiêng để giữ gìn sức khỏe. q Và thời gian gần đây nhiều tổ chức đã chính thức nghiên cứu về hoạt động quản trị rủi ro nhằm là giảm thiểu khả năng xảy ra rủi ro của tổ chức. 1. Thời kỳ ngay sau chiến tranh thế giới lần thứ hai q Sự ra đời của quản trị rủi ro được chấp nhận và phổ biến rộng rãi vào vào năm 1955-1964 q Chức năng quản trị rủi ro hiện đại phát triển từ chức năng mua bảo hiểm, và nó có một ảnh hưởng lâu dài cho đến nay. 2
  3. Chương II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN 2 GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ RỦI VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO RO q Việc mua bảo hiểm bán thời gian hay cả thời gian ngay sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. q Các tổ chức coi quản trị rủi ro là một chức năng phụï của tài chính, ngược lại với sự phát triển tới chức năng quản trị của quản trị rủi ro. q Khoảng cuối thập niên 50 quản trị rủi ro đã đi quá những mối quan tâm về tài chính hay kinh doanh. 2. Giai đoạn sau 1960. q Nhà quản trị rủi ro phát hiện ra rằng có một vài rủi ro không thể bảo hiểm được, bảo hiểm không đáp ứng được nhu cầu của tổ chức và nhà quản trị rủi ro của doanh nghiệp có thể kiểm soát được rủi ro và bất định của tổ chức. q Nghiên cứu marketing, lên kế hoạch, sự an toàn công cộng có ảnh hưởng quan trọng đến quản trị rủi ro. q Thiết kế an toàn-rủi ro. q Việc thành lập hiệp hội quản trị rủi ro và bảo hiểm vào năm 70. III. QUẢN TRỊ RỦI RO NGÀY NAY q Quản trị rủi ro tiếp tục phát triển vào thập niên 90. q 3 Nhiệm vụ và chức năng quản trị của quản trị rủi ro trong các tổ chức là khác nhau.
  4. Chương 2 GIỚI THIỆU III. QUẢN TRỊ RỦI RO NGÀY VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO NAY q Ví dụ: Vấn đề pháp lý đuợc xem là hàng đầu trong bệnh viện nhưng lại ít quan trọng đối với tổ chức tài chính. q Việc mua bảo hiểm gắn liền với thiết kế an toàn, sự an toàn trong hệ thống thông tin. 1. Bằng chứng về những thực hành quản trị rủi ro. q Trong khu vực tư nhân: Doanh nghiệp nhỏ- nhà quản trị rủi ro làm việc bán thời gian; Doanh nghiệp lớn –cả thời gian. Ví dụ: Doanh nghiệp lớn: mua bảo hiểm, kiểm soát tổn thất, tài trợ rủi ro, và bảo đảm lợi ích của người lao động. s Chất lượng quản trị rủi ro: có thể khác nhau giữa doanh nghiệp lớn và nhỏ. s Các tổ chức hoạt động trong môi trường rủi ro cao có khả năng thuê nhà quản trị rủi ro toàn thời gian hơn là các tổ chức khác. q Trong khu vực công cộng: Hoạt động quản trị rủi ro tiến chậm chạp hơn khu vực tư nhân ví dụ chính quyền địa phương thận trọng hơn trong việc đổi mới làm khựng lại chức năng quản trị rủi ro. Trong một vài trường hợp các tổ chức chính phủ đã áp dụng các hoạt động nhằm che dấu tác động của rủi ro lên tổ chức. s Quản trị rủi ro được phát triển cao trong các tổ chức công cộng với quy mô vừa 4 như các thành phố thị trấn, địa hạt với số dân từ 250 ngàn đến 1 triệu người,
  5. Chương 2 GIỚI THIỆU III. QUẢN TRỊ RỦI RO NGÀY VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO NAY 2. Bản chất của những hoạt động quản trị rủi ro. q Mua bảo hiểm là yếu tố quan trọng của nhà quản trị rủi ro. q Nhiệm vụ của nhà quản trị rủi ro: s Giúp tổ chức của họ nhận dạng rủi ro. s Thực hiện những chương trình ngăn chặn và kiểm soát tổn thất. s Xem lại các hợp đồng và những tài liệu liên quan nhằm những mục đích quản trị rủi ro. s Cung cấp việc huấn luyện và giáo dục những vấn đề liên quan đến an toàn lao động. s Đảm bảo tuân theo những yêu cầu của chính phủ. s Sắp xếp những kế hoạch tài trợ phi bảo hiểm (chi nhánh tự bảo hiểm hay buộc bảo hiểm). s Quản trị các khiếu nại và làm việc với đại diện pháp lý khi có kiện tụng. s Thiết kế và phối hợp hình ảnh những chương trình phúc lợi công nhân. q Nhiệm vụ mở rộng. s Sử dụng hedging tiền tệ 5 s Thiết lập ngân sách vốn.
  6. Chương III. QUẢN TRỊ RỦI RO NGÀY 2 GIỚI THIỆU 2. Bản chất của nhNAY ạt động quản trị ững ho VỀ QUẢN TRỊ rủi ro Nhiệm vụ mở RỦI RO rộng s Thiết lập mối quan hệ cộng đồng. s Trợ giúp và huấn luyện nhân viên. s Vận động sự ủng hộ của chính phủ. s Tiếp thị các dịch vụ. s Sát nhập công ty và thâu tóm các công ty khác. 3. Bản chất của các chức năng quản trị rủi ro. q H. Felix Kloman là một chuyên gia tư vấn quàn trị rủi ro nổi tiếng trong việc biện hộ quan điểm phi truyền thống. Ông cho rằng những nhà quản trị rủi ro nên quản trị tất cả những rủi ro của tổ chức một cách toàn diện. Ví dụ việc mua bảo hiểm chỉ thu hút nhà quản trị rủi ro vào những rủi ro có thể bảo hiểm được trong khi những rủi ro khác lại bị lãnh quên. q Yacov Y. Haimes viết về quản trị rủi ro toàn diện: Một quá trình có hệ thống, dựa trên cơ sở thống kê và tổng hợp được xây dựng để đánh giá quản trị rủi ro. 4 nguồn gốc thất bại của hệ thống Haimes gồm. s Sự thất bại về phần cứng. s Sự thất bại về phần mềm. s Sự thất bại thuộc về tổ chức 6 s Sự thất bại về con người.
  7. Chương III. QUẢN TRỊ RỦI RO NGÀY 2 GIỚI THIỆU NAY 2. Bản chất của các chức năng quản trị rủi ro VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO q Neil Doherty, quản trị rủi ro là những quyết định tài chính và nên được đánh giá trong mối tương quan ảnh hưởng của chúng đến giá trị công ty. Thuyết này có nhiều hạn chế vì lý thuyết tài chính hiện đại không được tiếp cận bởi những công ty tư nhân và những công ty nhỏ. q Quản trị rủi ro là một hình thức quản trị đã xuất hiện chủ yếu trong cộng đồng ngân hàng giống như một cách tiếp cận có hệ thống để đối phó với những rủi ro tài chính cụ thể. IV. QUẢN TRỊ RỦI RO TỔ CHỨC q Quản trị rủi ro là một chức năng quản trị chung để nhận ra, đánh giá và đối phó với những nguyên nhân và hậu quả của tính bất định và rủi ro của tổ chức. q Những quan điểm chỉ trích quan niệm truyền thống: q Quản trị rủi ro không nên phân biệt các rủi ro. 1. Mô hình quản trị chiến lược, quản trị hoạt động và quản trị rủi ro. q Chức năng quản trị chiến lược bao gồm những hoạt động nhằm tìm ra sứ mạng, những chỉ tiêu và nhiệm vụ của tổ chức, kế hoạch chiến l ược của nó, cũng như quá trình đánh giá được sử dụng để đo lường sự tiến triển cùa tổ chức đối với sứ mạng của nó. q Chức năng quản trị hoạt động bao gồm những hoạt động thực sự hướng tổ chức đến nhiệm vụ của nó. 7
  8. Chương IV. QUẢN TRỊ RỦI RO TỔ 2 GIỚI THIỆU CHỨ lư 2. Mô hình quản trị chiến C ợc, quản trị hoạt VỀ QUẢN TRỊ động và quản trị rủi ro RỦI RO Chức năng quản trị rủi ro bao gồm tất cả những hoạt động làm cho việc đạt được sứ mạng của tổ chức một cách trực tiếp và dễ dàng. QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG RỦI RO 8
  9. Chương IV. QUẢN TRỊ RỦI RO TỔ 2 GIỚI THIỆU CHỨ lư 2. Mô hình quản trị chiến C ợc, quản trị hoạt VỀ QUẢN TRỊ động và quản trị rủi ro RỦI RO Ví dụ: CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO Chức năng Marketing Nghiên cứu thị trường Chiến lược Định giá Quảng cáo 1. Chiến lược: Sứ 1. Chiến lược: 1. Chiến 1. Chiến lược: mạng –Nhu cầu Sản phẩm/thị lược: Xác Sứ mạng- thị trường trường-mục định vị trí hình thức- tiêu tổ chức thị trường khuyến mãi 2. Hoạt động: Đánh giá – chỉ 2. Hoạt động: 2. Hoạt động: 2. Hoạt động: đạo Cách thức Chi phí sản Đại lý-cách sản xuất sản xuất-quản thức quảng 3. Rủi ro: Cách phẩm lý-lợi cáo thức nghiên nhuận cứu- những rủi 3. Rủi ro: Phát 3. Rủi ro: ro mắc sai lầm- triển sản 3. Rủi ro: Khuyến rủi ro do đáp phẩm-tiềm Giá-kiện mãi-trách ứng nhu cầu thị ẩn từ việc tụng-cạnh nhiệ9 pháp m trường tạo sản phẩm tranh lý
  10. Chương 2 GIỚI THIỆU CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO 2 1. Mối quan hệ giữa quản trị rủi ro và mua bảo hiểm là gì, tại sao một số người lý luận rằng việc mua bảo hiểm gây ảnh hưởng tiêu cực cho quản trị rủi ro? 2. Sự khác nhau giữa quan điểm truyền thống và thực hành QTRR, với quan điểm ORM về quản trị rủi ro là gì? 3. Mô tả những hoạt động chung về quản trị rủi ro được thực hành ngày nay? 4. Nhận biết và giải tích vắn tắt những yếu tố của ORM? 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2