intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị văn phòng: Chương 1 - ĐH Thương mại

Chia sẻ: BiNG CiNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
136
lượt xem
19
download

Bài giảng Quản trị văn phòng: Chương 1 - ĐH Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 - Tổng quan về quản trị văn phòng. Chương này giúp người học hiểu rõ hơn về các nội dung cơ bản như: Khái niệm, chức năng và nhiệm vụ của văn phòng; khái niệm, vai trò và nội dung của quản trị văn phòng; các chức danh văn phòng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị văn phòng: Chương 1 - ĐH Thương mại

U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> BỘ MÔN QUẢN TRỊ DNTM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TÀIULIỆU THAM<br /> M<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> KHẢO<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br />  Bộ môn Quản trị DNTM, Đại học Thƣơng mại, Bài giảng<br /> Quản trị văn phòng<br />  Nguyễn Thành Độ - Nguyễn Thị Thảo (2005), Quản trị văn<br /> phòng, NXB Lao động – Xã hội<br />  Nguyễn Hữu Thân (2004), Quản trị hành chánh văn phòng,<br /> NXB Thống kê<br />  Trƣờng CĐ Văn thƣ lƣu trữ TW I (2005), Nghiệp vụ thư ký<br /> văn phòng, NXB Văn hoá – Thông tin<br />  Mike Harvey (2001), Quản trị văn phòng, NXB Thống kê<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> NỘI_DUNG TM_T PHẦN_TM<br /> HỌC<br /> TM<br /> TM<br /> DH<br /> DH<br /> DH<br /> <br />  Chƣơng 1: Tổng quan về quản trị văn phòng<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br />  Chƣơng 2: Tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo<br />  Chƣơng 3: Tổ chức tiếp khách<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br />  Chƣơng 4: Tổ chức chuyến công tác<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> T văn bản và M_TM<br />  Chƣơng 5: Tổ chức quản TM_ quyết<br /> lý, giải<br /> TM<br /> Tlƣu<br /> DH<br /> DH<br /> DH tài liệu<br /> trữ<br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ<br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> QUẢN TRỊHTM_ PHÒNG TM_<br /> VĂN<br /> T<br /> DH<br /> DH<br /> D<br /> <br /> <br /> <br /> 1.1<br /> <br /> • Khái niệm, chức năng và nhiệm vụ của<br /> văn phòng<br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> <br /> M_<br /> HT<br /> <br /> D<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> M_<br /> HT<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> • Khái niệm, vai trò và nội dungD<br /> của<br /> quản trị văn phòng<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M Các chức danh TM_<br /> M_<br /> HT •<br /> H văn phòng DHT<br /> D<br /> D1.3<br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.1 Khái niệm, chứcMU và<br /> năng<br /> U<br /> TM<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> nhiệm vụ củaM_ phòngHTM_<br /> T<br /> T văn<br /> D<br /> DH<br /> DH<br /> <br /> <br /> <br /> Văn phòng là gì?<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2