Bài giảng về Quản trị học: Chương 5

Chia sẻ: Nguyen Quan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
59
lượt xem
13
download

Bài giảng về Quản trị học: Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 Ra quyết định thuộc bài giảng Quản trị học, trong chương này sẽ giới thiệu đến người học mục tiêu cần tìm hiểu sau: Tiến trình ra quyết định, ra quyết định trong các điều kiện, sự khác nhau giữa các vấn đề, các mô hình ra quyết định, phương pháp ra quyết định cá nhân và nhóm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng về Quản trị học: Chương 5

 1. Chương 5 Ra quyết định 11/2005 Khoa Quản trị kinh doanh 1
 2. Mục đích nghiên cứu  Tiến trình ra quyết định  Ra quyết định trong các điều kiện  Sự khác nhau giữa các vấn đề  Các mô hình ra quyết định  Phương pháp ra quyết định cá nhân và nhóm 11/2005 Khoa Quản trị kinh doanh 2
 3. Tiến trình ra quyết đinh  Quyết định  Là sự lựa chọn một phương án trong số các phương án để giải quyết một vấn đề nào đó 11/2005 Khoa Quản trị kinh doanh 3
 4. Vấn đề là gì?  Vấn đề là sự khác biệt giữa tình trạng hiện tại và ước muốn trong tương lai  Vấn đề chín muồi cần phải hành động như là  Những thách thức hoặc khó khăn  Cơ hội 11/2005 Khoa Quản trị kinh doanh 4
 5. Ví dụ về các quyết định đã đưa ra trong chức năng hoạch định  Mục tiêu dài hạn của tổ chức là gì?  Các chiến lược tốt nhất để đạt được mục tiêu này.  Mục tiêu ngắn hạn của tổ chức  Những phương thức hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ  Đối thủ cạnh tranh nào đang được xem xét  Ngân sách nào cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ trong đơn vị  Mục tiêu cá nhân như thế nào? 11/2005 Khoa Quản trị kinh doanh 5
 6. Tiến trình ra quyết định Một khuôn khổ trình bày cách thức chúng ta suy nghĩ và ra quyết định 11/2005 Khoa Quản trị kinh doanh 6
 7. Tiến trình ra quyết định  Ra quyết định là một tiến trình, gồm các bước:  Xác định vấn đề  Lựa chọn giải pháp, giải quyết vấn đề  Đánh giá thực hiện giải pháp đã chọn 11/2005 Khoa Quản trị kinh doanh 7
 8. Tiến trình ra quyết định Xác định Xác định các Phân bổ Phát triển Phân tích vấn đề tiêu chuẩn trọng số cho các giải các giải quyết định các tiêu pháp pháp chuẩn Đánh giá tính Thực thi Lựa chọn hữu hiệu của giải pháp một giải quyết định pháp 11/2005 Khoa Quản trị kinh doanh 8
 9. Tiến trình ra quyết định 1) Xác định vấn đề: liên quan đến năng lực của nhà quản trị nhất là năng lực hoạch định và điều hành  Nhận biết trước  Nhận thức và kiểm soát được những tác động của môi trường bên trong và bên ngoài tổ chức  Giải thích rõ  Đánh giá được các yếu tố và xác định được nguyên nhân của vấn đề  Sự liên kết  Giữa thực trạng hiện tại và kỳ vọng trong tương lai 11/2005 Khoa Quản trị kinh doanh 9
 10. Tiến trình ra quyết định 2) Xác định các tiêu chuẩn của quyết định  Cần định rõ các tiêu chuẩn quan trọng trong việc giải quyết vấn đề  Các tiêu chuẩn có thể được định lượng hoặc định tính 3) Xác định trọng số cho các tiêu chuẩn  Các tiêu chuẩn có tầm quan trọng khác nhau nên cần ấn định trọng số cho từng tiêu chuẩn đánh giá 11/2005 Khoa Quản trị kinh doanh 10
 11. Tiến trình ra quyết định 4) Phát triển các phương án  Liệt kê các giải pháp có thể giải quyết vấn đề một cách thành công 5) Phân tích các phương án  Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của mỗi phương án  Đánh giá so với tiêu chuẩn đã xác định 11/2005 Khoa Quản trị kinh doanh 11
 12. Tiến trình ra quyết định 6) Lựa chọn phương án  Cần tính đến các khía cạnh đạo đức, pháp lý, Hợp pháp kinh tế và thực tế Đạo đức Kinh tế Thực tế 11/2005 Khoa Quản trị kinh doanh 12
 13. Tiến trình ra quyết định 7) Thực thi quyết định  Chuyển quyết định đến những người liên quan  Làm cho mọi người cam kết thực hiện 8) Đánh giá kết quả thực hiện phương án  Có hiệu chỉnh được vấn đề không?  Có đạt được kết quả mong muốn không? 11/2005 Khoa Quản trị kinh doanh 13
 14. Những điều kiện ra quyết định  Chắc chắn  Vấn đề và phương án đều hoàn toàn được biết và định dạng rõ  Rủi ro  Phản ánh khả năng xảy ra một sự kiện nào đó và nằm giữa một đầu là chắc chắn và đầu kia là không chắc chắn, mơ hồ.  Không chắc chắn  Không có đủ thông tin cần thiết để chẩn đoán kết quả các giải pháp  Có thể nhà quản trị không đủ sức để xác định vấn đề hoặc phương án và kết quả dự đoán là ít có cơ sở 11/2005 Khoa Quản trị kinh doanh 14
 15. Các loại vấn đề và quyết định Cấp trúc lỏng Cấp cao Các quyết định phi chương trình Cấp bậc trong tổ chức Loại vấn đề Các quyết định chương trình Cấp thấp hơn Cấu trúc chặt 11/2005 Khoa Quản trị kinh doanh 15
 16. Mô hình ra quyết định hợp lý Vấn đề là Mục tiêu Tất cả S ự ưu S ự ưu Không có Lựa chọn rõ ràng đơn và các giải tiên là rõ tiên là ràng cuối và không rành pháp và ràng bất biến buộc về cùng sẽ mơ hồ mạch kết quả và ổn thời gian tối đa phải đạt được biết định và chi phí hoá lợi được ích kinh tế Dẫn đến Ra quyết định hợp lý 11/2005 Khoa Quản trị kinh doanh 16
 17. Mô hình ra quyết định hợp lý giới hạn  Tiến trình ra quyết định mà chỉ xem xét những dữ liệu chính thay vì xem xét tất cả tránh làm cho vấn đề phức tạp hơn – sự hợp lý giới hạn.  Mô hình ra quyết định hợp lý cho rằng khả năng nhận thức thông tin của con người là có giới hạn  Nhà quản trị chỉ tư duy trong giới hạn khả năng nhận thức của họ về tình huống. 11/2005 Khoa Quản trị kinh doanh 17
 18. Mô hình ra quyết định hợp lý giới hạn  Hạn chế về tư duy  Con người không thể biết hết mọi thứ, bởi  Giới hạn về thời gian  Thông tin,  Nguồn lực và khả năng trí tuệ Không thể nghiên cứu được tất cả mọi phương án, để sau đó lựa chọn phương án tốt nhất Chỉ nhận diện và đánh giá một phương án tốt nhất trong những cái có sẵn được tìm thấy 11/2005 Khoa Quản trị kinh doanh 18
 19. Mô hình ra quyết định hợp lý giới hạn  Trực giác  Trực giác dựa trên quá trình thực hành và kinh nghiệm sống của từng cá nhân.  Trực giác được sử dụng để nhanh chóng thấu hiểu tình huống và đưa ra giải pháp mà không cần phải phân tích  Giới hạn tìm kiếm  Con người có khuynh hướng xem xét các phương án cho đến khi họ tìm được một cái có vẻ là tương xứng.  Giới hạn thông tin  Không có đầy đủ thông tin cần thiết 11/2005 Khoa Quản trị kinh doanh 19
 20. Mô hình ra quyết định hợp lý giới hạn Những trở ngại của tiến trình xử lý thông tin Tìm kiếm giới hạn Nhận thức Nút vào Dẫn đến Quyết định vấn đề Hạn chế thông tin 11/2005 Khoa Quản trị kinh doanh 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản