intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Vi sinh vật thực phẩm - Chương 4: Các quá trình chuyển hóa vật chất của vi sinh vật

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

94
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Vi sinh vật thực phẩm - Chương 4: Các quá trình chuyển hóa vật chất của vi sinh vật" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự phân bố vi sinh vật trong tự nhiên, sự chuyển hóa các hợp chất hữu cơ chứa nitơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vi sinh vật thực phẩm - Chương 4: Các quá trình chuyển hóa vật chất của vi sinh vật

 1. CHƢƠNG 4 CÁC QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT CỦA VI SINH VẬT
 2. I. SỰ PHÂN BỐ VI SINH VẬT TRONG TỰ NHIÊN - Trong không khí - Trong đất - Trong nước
 3. II. SỰ CHUYỂN HÓA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA NITƠ Chu trình nitơ
 4. II. SỰ CHUYỂN HÓA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA NITƠ Quá trình amôn hóa + Amôn hóa Urê: Ure bacterium (Cocoacal , Bacilaccae, vd: Proteus, Yersina,.. ) H2N HO C O + 2H2O C O + NH3 (NH 4)2CO3 2NH3 + CO2 + H2O H2N HO + Amôn hóa protein: * Hieáu khí : Bac.mycoides, Bac.mesentericus, Bac.subtilis, Ps. fluorescens * Tuøy tieän : Proteus vulgaris, Escherichia coli * Yeám khí : Clostridium putrifiicium, Clostridium sporogenes * Naám : Penicillin, Aspergillus, Mucor H2O H2O H2O Protein Pepton Polypeptide Acid amin
 5. II. SỰ CHUYỂN HÓA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA NITƠ Quá trình amôn hóa Protein Sơ đồ sự phân giải protein bởi Polypeptid vi sinh vật Dipeptid và tripeptid Acid amin Các chất vô cơ Acid hữu cơ Bazơ hữu cơ Chất hữu cơ khác CO2, H2O, Acid bay hơi Cadaverin Crezol H2S, NH3 Acid acetic Histamin Phenol Acid butyric Metylamin Indol Acid formic Dimetylamin Scartol
 6. II. SỰ CHUYỂN HÓA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA NITƠ Quá trình nitrat hóa + Giai đọan 1: Nitrosomonas, Nitrosospira 2NH3 + 3O2 2HNO2 + 2H2O + Q + Giai đọan 2: Nitrobacter 2HNO2 + O2 2HNO3 + Q VSV toång hôïp carbon CO2 + Q HCHO +H2O
 7. II. SỰ CHUYỂN HÓA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA NITƠ Quá trình phản nitrat hóa trực tiếp Vi sinh vật: Chromobacterium denitrificans, Achromobacter stutzeri, Pseudomonas fluorescens + Khöû acid nitric thaønh acid nitrô HNO3 + 2[H] HNO2 +H2O + Khöû Nitrat thaønh NH3 HNO3 + 8[H ] NH3 +3H2O + Khöû HNO3 thaønh N2 2HNO3 2HNO2 N2
 8. II. SỰ CHUYỂN HÓA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA NITƠ Quá trình cố định nitơ phân tử Vi sinh vật: Rhizobiu (Rhizobium, Bradyrhizobium) Azotobacter, Bejerinckia Clostridium Cyanobacteria (Anabaena azollae) + Phaûn öùng Quaù trình oxy hoùa N2 Nitrogenase NH4+ vaø quaù trình khöû
 9. II. SỰ CHUYỂN HÓA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA NITƠ Quá trình cố định nitơ phân tử
 10. II. SỰ CHUYỂN HÓA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ KHÔNG CHỨA NITƠ Chu trình Carbon
 11. Fig. 7.1
 12. Fig. 7.4
 13. Vị trí các pha của quá trình quang hợp
 14. Sắc tố quang hợp Chlorophyll
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2